Tafsir Al-Qur'an - Tafsir Ibn Katsir

PENDAHULUAN
 Pengantar Sebelum Tafsir Surat Al-Fatihah
 Pasal Makna Surat
1. SURAT AL-FATIHAH
 Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah
 Hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah
 Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat berjamaah
 Tafsir isti'azah dan hukum-hukumnya
 Ta'awwudz
 Mas’alah
 Fasal Istia’dzah
 Al-Fatihah Ayat 1
 Tafsir basmalah dan hukum-hukumnya
 Keutamaan basmalah
 Takwil Kalimat “Allah”
 Pengertian Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
 Al-Fatihah Ayat 2
 Berbagai pendapat ulama salaf mengenai Alhamdu
 Tawil Kalimat Rabul Alamain
 Al-Fatihah Ayat 3
 Al-Fatihah Ayat 4
 Al-Fatihah Ayat 5
 Al-Fatihah Ayat 6
 Al-Fatihah Ayat 7
 Mas’alah
 Fasal Makna Surat Al-Fatihah
 Fasal Tentang Amin
2. SURAT AL-BAQARAH
 Keutamaan Surat Al-Baqarah
 Keutamaan Surat Al-Baqarah dan Ali Imran
 Keutamaan tujuh surat yang panjang-panjang
 Fasal Al-Baqoroh Turun di Madinah
 Al-Baqarah, ayat 1
 Al-Baqarah, ayat 2
 Al-Baqarah, ayat 3
 Al-Baqarah, ayat 4
 Al-Baqarah, ayat 5
 Al-Baqarah, ayat 6
 Al-Baqarah, ayat 7
 Al-Baqarah, ayat 8-9
 Al-Baqarah, ayat 10
 Al-Baqarah, ayat 11-12
 Al-Baqarah, ayat 13
 Al-Baqarah, ayat 14-15
 Al-Baqarah, ayat 16
 Al-Baqarah, ayat 17-18
 Al-Baqarah, ayat 19-20
 Al-Baqarah, ayat 21-22
 Al-Baqarah, ayat 23-24
 Al-Baqarah, ayat 25
 Al-Baqarah, ayat 26-27
 Al-Baqarah, ayat 28
 Al-Baqarah, ayat 29
 Al-Baqarah, ayat 30
 Al-Baqarah, ayat 31-33
 Al-Baqarah, ayat 34
 Al-Baqarah, ayat 35-36
 Al-Baqarah, ayat 37
 Al-Baqarah, ayat 38-39
 Al-Baqarah, ayat 40-41
 Al-Baqarah, ayat 42-43
 Al-Baqarah, ayat 44
 Al-Baqarah, ayat 45-46
 Al-Baqarah, ayat 47
 Al-Baqarah, ayat 48
 Al-Baqarah, ayat 49-50
 Al-Baqarah, ayat 51-53
 Al-Baqarah, ayat 54
 Al-Baqarah, ayat 55-56
 Al-Baqarah, ayat 57
 Al-Baqarah, ayat 58-59
 Al-Baqarah, ayat 60
 Al-Baqarah, ayat 61
 Al-Baqarah, lanjutan ayat 61
 Al-Baqarah, ayat 62
 Al-Baqarah, ayat 63-64
 Al-Baqarah, ayat 65-66
 Al-Baqarah, ayat 67
 Al-Baqarah, ayat 68-71
 Al-Baqarah, ayat 72-73
 Al-Baqarah, ayat 74
 Al-Baqarah, ayat 75-77
 Al-Baqarah, ayat 78-79
 Al-Baqarah, ayat 80
 Al-Baqarah, ayat 81-82
 Al-Baqarah, ayat 83
 Al-Baqarah, ayat 84-86
 Al-Baqarah, ayat 87
 Al-Baqarah, ayat 88
 Al-Baqarah, ayat 89
 Al-Baqarah, ayat 90
 Al-Baqarah, ayat 91-92
 Al-Baqarah, ayat 93
 Al-Baqarah, ayat 94-96
 Al-Baqarah, ayat 97-98
 Al-Baqarah, ayat 99-103
 Al-Baqarah, ayat 104-105
 Al-Baqarah, ayat 106-107
 Al-Baqarah, ayat 108
 Al-Baqarah, ayat 109-110
 Al-Baqarah, ayat 111-113
 Al-Baqarah, ayat 114
 Al-Baqarah, ayat 115
 Al-Baqarah, ayat 116-117
 Al-Baqarah, ayat 118
 Al-Baqarah ayat 119
 Al-Baqarah ayat 120-121
 Al-Baqarah ayat 122-123
 Al-Baqarah ayat 124
 Al-Baqarah, ayat 125 (separo ayat)
 Al-Baqarah, lanjutan ayat 125-128
 Al-Baqarah, ayat 129
 Al-Baqarah, ayat 130-132
 Al-Baqarah, ayat 133-134
 Al-Baqarah, ayat 135
 Al-Baqarah, ayat 136
 Al-Baqarah, ayat 137-138
 Al-Baqarah, ayat 139-141
 Al-Baqarah, ayat 142-143
 Al-Baqarah, ayat 144
 Al-Baqarah, ayat 145
 Al-Baqarah, ayat 146-147
 Al-Baqarah, ayat 148
 Al-Baqarah, ayat 149-150
 Al-Baqarah, ayat 151-152
 Al-Baqarah, ayat 153-154
 Al-Baqarah, ayat 155-157
 Al-Baqarah, ayat 158
 Al-Baqarah, ayat 159-162
 Al-Baqarah, ayat 163
 Al-Baqarah, ayat 164
 Al-Baqarah, ayat 165-167
 Al-Baqarah, ayat 168-169
 Al-Baqarah, ayat 170-171
 Al-Baqarah, ayat 172-173
 Al-Baqarah, ayat 174-176
 Al-Baqarah, ayat 177
 Al-Baqarah, ayat 178-179
 Al-Baqarah, ayat 180-182
 Al-Baqarah, ayat 183-184
 Al-Baqarah, ayat 185
 Al-Baqarah, ayat 186
 Al-Baqarah, ayat 187
 Al-Baqarah, ayat 188
 Al-Baqarah, ayat 189
 Al-Baqarah, ayat 190-193
 Al-Baqarah, ayat 194
 Al-Baqarah, ayat 195
 Al-Baqarah, ayat 196
 Al-Baqarah, ayat 197
 Al-Baqarah, ayat 198
 Al-Baqarah, ayat 199
 Al-Baqarah, ayat 200-202
 Al-Baqarah, ayat 203
 Al-Baqarah, ayat 204-207
 Al-Baqarah, ayat 208-209
 Al-Baqarah, ayat 210
 Al-Baqarah, ayat 211-212
 Al-Baqarah, ayat 213
 Al-Baqarah, ayat 214
 Al-Baqarah, ayat 215
 Al-Baqarah, ayat 216
 Al-Baqarah, ayat 217-218
 Al-Baqarah, ayat 219-220
 Al-Baqarah, ayat 221
 Al-Baqarah, ayat 222-223
 Al-Baqarah, ayat 224-225
 Al-Baqarah, ayat 226-227
 Al-Baqarah, ayat 228
 Al-Baqarah, ayat 229-230
 Al-Baqarah, ayat 231
 Al-Baqarah, ayat 232
 Al-Baqarah, ayat 233
 Al-Baqarah, ayat 234
 Al-Baqarah, ayat 235
 Al-Baqarah, ayat 236
 Al-Baqarah, ayat 237
 Al-Baqarah, ayat 238-239
 Al-Baqarah, ayat 240-242
 Al-Baqarah, ayat 243-245
 Al-Baqarah, ayat 246
 Al-Baqarah, ayat 247
 Al-Baqarah, ayat 248
 Al-Baqarah, ayat 249
 Al-Baqarah, ayat 250-252
 Al-Baqarah, ayat 253
 Al-Baqarah, ayat 254
 Al-Baqarah, ayat 255
 Al-Baqarah, ayat 256
 Al-Baqarah, ayat 257
 Al-Baqarah, ayat 258
 Al-Baqarah, ayat 259
 Al-Baqarah, ayat 260
 Al-Baqarah, ayat 261
 Al-Baqarah, ayat 262-264
 Al-Baqarah, ayat 265
 Al-Baqarah, ayat 266
 Al-Baqarah, ayat 267-269
 Al-Baqarah, ayat 270-271
 Al-Baqarah, ayat 272-274
 Al-Baqarah, ayat 275
 Al-Baqarah, ayat 276-277
 Al-Baqarah, ayat 278-281
 Al-Baqarah, ayat 282
 Al-Baqarah, ayat 283
 Al-Baqarah, ayat 284
 Al-Baqarah, ayat 285-286
 Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286
 Tafsir ayat
3. SURAT ALI IMRAN
 Ali Imran, ayat 1-4
 Ali Imran, ayat 5-6
 All Imran, ayat 7-9
 Ali Imran, ayat 10-11
 Ali Imran, ayat 12-13
 Ali Imran, ayat 14-15
 Ali Imran, ayat 16-17
 Ali Imran, ayat 18-20
 Ali Imran, ayat 21-22
 Ali Imran, ayat 23-25
 All Imran, ayat 26-27
 Ali Imran, ayat 28
 Ali Imran, ayat 29-30
 Ali Imran, ayat 31-32
 Ali Imran, ayat 33-34
 Ali Imran, ayat 35-36
 Ali Imran, ayat 37
 Ali Imran, ayat 38-41
 Ali Imran, ayat 42-44
 Ali Imran, ayat 45-47
 Ali Imran, ayat 48-51
 Ali Imran, ayat 52-54
 Ali Imran, ayat 55-58
 Ali Imran, ayat 59-63
 Ali Imran, ayat 64
 Ali Imran, ayat 65-68
 Ali Imran, ayat 69-74
 Ali Imran, ayat 75-76
 Ali Imran, ayat 77
 Ali Imran, ayat 78
 Ali Imran, ayat 79-80
 Ali Imran, ayat 81-82
 Ali Imran, ayat 83-85
 Ali Imran, ayat 86-89
 Ali Imran, ayat 90-91
 Ali Imran, ayat 92
 Ali Imran, ayat 93-95
 Ali Imran, ayat 96-97
 Ali Imran, ayat 98-99
 Ali Imran, ayat 100-101
 Ali Imran, ayat 102-103
 Ali Imran, ayat 104-109
 Ali Imran, ayat 110-112
 Ali Imran, ayat 113-117
 Ali Imran, ayat 118-120
 Ali Imran, ayat 121-123
 Ali Imran, ayat 124-129
 Ali Imran, ayat 130-136
 Ali imran, ayat 137-143
 Ali Imran, ayat 144-148
 Ali Imran, ayat 149-153
 Ali Imran, ayat 154-155
 Ali Imran, ayat 156-158
 Ali Imran, ayat 159-164
 Ali Imran, ayat 165-168
 Ali Imran, ayat 169-175
 Ali Imran, ayat 176-180
 Ali Imran, ayat 181-184
 Ali Imran, ayat 185-186
 Ali Imran, ayat 187-189
 Ali Imran, ayat 190-194
 Ali Imran, ayat 195
 Ali Imran, ayat 196-198
 Ali Imran, ayat 199-200
4. SURAT AN-NISA
 An-Nisa, ayat 1
 An-Nisa, ayat 2-4
 An-Nisa. ayat 5-6
 An-Nisa, ayat 7-10
 An-Nisa, ayat 11
 An-Nisa, ayat 12
 An-Nisa, ayat 13-14
 An-Nisa, ayat 15-16
 An-Nisa, ayat 17-18
 An-Nisa, ayat 19-22
 An-Nisa, ayat 23
 An-Nisa, ayat 24
 An-Nisa, ayat 25
 An-Nisa, ayat 26-28
 An-Nisa, ayat 29-31
 Tujuh dosa besar
 Berbagai pendapat ulama salaf mengenai dosa-dosa besar
 Pendapat Ibnu Abbas mengenai dosa-dosa besar
 Pendapat tabi'in
 An-Nisa, ayat 32
 An-Nisa, ayat 33
 An-Nisa, ayat 34
 An-Nisa, ayat 35
 An-Nisa, ayat 36
 An-Nisa, ayat 37-39
 An-Nisa, ayat 40-42
 An-Nisa, ayat 43
 Latar belakang pen-tasyri'-an (penetapan hukum) tayamum
 An-Nisa, ayat 44-46
 An-Nisa, ayat 47-48
 An-Nisa, ayat 49-52
 An-Nisa, ayat 53-55
 An-Nisa, ayat 56-57
 An-Nisa, ayat 58
 An-Nisa, ayat 59
 An-Nisa, ayat 60-63
 An-Nisa, ayat 64-65
 An-Nisa, ayat 66-70
 Pembahasan mengenai latar belakang turunnya ayat yang mulia ini
 An-Nisa, ayat 71-74
 An-Nisa, ayat 75-76
 An-Nisa, ayat 77-79
 An-Nisa, ayat 80-81
 An-Nisa, ayat 82-83
 An-Nisa, ayat 84-87
 An-Nisa, ayat 88-91
 An-Nisa, ayat 92-93
 An-Nisa, ayat 94
 An-Nisa, ayat 95-96
 An-Nisa, ayat 97-100
 An-Nisa, ayat 101
 An-Nisa, ayat 102
 An-Nisa, ayat 103-104
 An-Nisa, ayat 105-109
 An-Nisa, ayat 110-113
 An-Nisa, ayat 114-115
 An-Nisa, ayat 116-122
 An-Nisa, ayat 123-126
 An-Nisa, ayat 127
 An-Nisa, ayat 128-130
 An-Nisa, ayat 131-134
 An-Nisa, ayat 135
 An-Nisa, ayat 136
 An-Nisa, ayat 137-140
 An-Nisa, ayat 141
 An-Nisa, ayat 142-143
 An-Nisa, ayat 144-147
 An-Nisa, ayat 148-149
 An-Nisa, ayat 150-152
 An-Nisa, ayat 153-154
 An-Nisa, ayat 155-159
 Hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa ibnu Maryam
 Gambaran tentang Nabi Isa a.s.
 An-Nisa, ayat 160-162
 An-Nisa, ayat 163-165
 An-Nisa, ayat 166-170
 An-Nisa, ayat 171
 An-Nisa, ayat 172-173
 An-Nisa, ayat 174-175
 An-Nisa, ayat 176
 Pembahasan mengenai makna ayat.
5. SURAT AL-MAIDAH
 Al-Maidah, ayat 1-2
 Al-Maidah, ayat 3
 Al-Maidah, ayat 4
 Al-Maidah, ayat 5
 Al-Maidah, ayat 6
 Al-Maidah, ayat 7-11
 Al-Maidah, ayat 12-14
 Al-Maidah, ayat 15-16
 Al-Ma’idah, ayat 17-18
 Al-Maidah, ayat 19
 Al-Maidah, ayat 20-26
 Al-Maidah, ayat 27-31
 Al-Maidah, ayat 32-34
 Al-Maidah, ayat 35-37
 Al-Maidah, ayat 38-40
 Al-Maidah, ayat 41-44
 Al-Maidah, ayat 45
 Al-Maidah, ayat 46-47
 Al-Maidah, ayat 48-50
 Al-Maidah, ayat 51-53
 Al-Maidah, ayat 54-56
 Al-Maidah, ayat 57-58
 Al-Maidah, ayat 59-63
 Al-Maidah, ayat 64-66
 Al-Maidah, ayat 67
 Al-Maidah, ayat 68-69
 Al-Maidah, ayat 70-71
 Al-Maidah, ayat 72-75
 Al-Maidah. ayat 76-77
 Al-Maidah, ayat 78-81
 Al-Maidah, ayat 82
 Al-Maidah, ayat 83-86
 Al-Maidah, ayat 87-88
 Al-Maidah, ayat 89
 Al-Maidah, ayat 90-93
 Hadis-hadis yang menyebutkan pengharaman khamr
 Al-Maidah, ayat 94-95
 Al-Maidah, ayat 96-99
 Al-Maidah, ayat 100-102
 Al-Maidah, ayat 103-104
 Al-Maidah, ayat 105
 Al-Maidah, ayat 106-108
 Al-Maidah, ayat 109
 Al-Maidah, ayat 110-111
 Al-Maidah, ayat 112-115
 Kisah-kisah yang diriwayatkan dari ulama Salaf tentang turunnya Maidah kepada kaum Hawariyyin
 Al-Maidah, ayat 116-118
 Al-Maidah, ayat 119-120
6. SURAT AL-AN'AM
 Al-An'am, ayat 1-3
 Al-An'am, ayat 4-6
 Al-An'am, ayat 7-11
 Al-An'am, ayat 12-16
 Al-An'am, ayat 17-21
 Al-An'am, ayat 22-26
 Al-An'am, ayat 27-30
 Al-An'am, ayat 31-32
 Al-An'am, ayat 33-36
 Al-An'am, ayat 37-39
 Al-An'am, ayat 40-45
 Al-An'am, ayat 46-49
 Al-An'am, ayat 50-54
 Al-An'am, ayat 55-59
 Al-An'am, ayat 60-62
 Al-An'am, ayat 63-65
 Al-An'am, ayat 66-69
 Al-An'am, ayat 70
 Al-An'am, ayat 71-73
 Al-An'am, ayat 74-79
 Al-An'am, 80-83
 Al-An'am: 84-90
 Al-An'am, ayat 91-92
 Al-An'am, ayat 93-94
 Al-An'am, ayat 95-97
 Al-An'am, ayat 98-99
 Al-An'am, ayat 100
 Al-An'am, ayat 101
 Al-An'am, ayat 102-103
 Al-An'am, ayat 104-105
 Al-An'am, ayat 106-107
 Al-An'am, ayat 108
 Al-An'am, ayat 109-110
 Al-An'am, ayat 111
 Al-An'am, ayat 112-113
 Al-An'am, ayat 114-115
 Al-An'am, ayat 116-117
 Al-An'am, ayat 118-119
 Al-An'am, ayat 120
 Al-An'am, ayat 121
 Al-An'am, ayat 122
 Al-An'am, ayat 123-124
 Al-An'am, ayat 125
 Al-An'am, ayat 126-127
 Al-An'am, ayat 128
 Al-An'am, ayat 129
 Al-An'am, ayat 130
 Al-An'am, ayat 131-132
 Al-An'am, ayat 133-135
 Al-An'am, ayat 136
 Al-An'am, ayat 137
 Al-An'am, ayat 138
 Al-An'am, ayat 139
 Al-An'am, ayat 140
 Al-An'am, ayat 141-142
 Al-An'am, ayat 143-144
 Al-An'am, ayat 145
 Al-An'am, ayat 146
 Al-An'am, ayat 147
 Al-An'am, ayat 148-150
 Al-An'am, ayat 151
 Al-An'am, ayat 152
 Al-An'am, ayat 153
 Al-An'am; ayat 154-155
 Al-An'am, ayat 156-157
 Al-An'am, ayat 158
 Al-An'am, ayat 159
 Al-An'am, ayat 160
 Al-An'am, ayat 161-163
 Al-An'am, ayat 164
 Al-An'am, ayat 165
7. SURAT AL-A'RAF
 Al-A'raf, ayat 1-3
 Al-A'raf, ayat 4-7
 Al-A'raf, ayat 8-9
 Al-A'raf, ayat 10
 Al-A'raf, ayat 11
 Al-A'raf, ayat 12
 Al-A'raf, ayat 13-15
 Al-A'raf, ayat 16-17
 Al-A'raf, ayaf 18
 Al-A'raf, ayat 19-21
 Al-A'raf, ayat 22-23
 Al-A'raf, ayat 24-25
 Al-A'raf, ayat 26
 Al-A'raf, ayat 27
 Al-A'raf, ayat 28-30
 Al-A'raf, ayat 31
 Al-A'raf, ayat 32
 Al-A'raf, ayat 33
 Al-A'raf, ayat 34-36
 Al-A'raf, ayat 37
 Al-A'raf, ayat 38-39
 Al-A'raf, ayat 40-41
 Al-A'raf, ayat 42-43
 Al-A'raf, ayat 44-45
 Al-A'raf, ayat 46-47
 Al-A'raf, ayat 48-49
 Al-A'raf, ayat 50-51
 Al-A'raf, ayat 52-53
 Al-A'raf, ayat 54
 Al-A'raf, ayat 55-56
 Al-A'raf, ayat 57-58
 Al-A'raf, ayat 59-62
 Al-A'raf, ayat 63-64
 Al-A'raf, ayat 65-69
 Al-A'raf, ayat 70-72
 Al-A'raf, ayat 73-78
 Al-A'raf, ayat 79
 Al-A'raf, ayat 80-81
 Al-A'raf, ayat 82
 Al-A'raf, ayat 83-84
 Al-A'raf, ayat 85
 Al-A'raf, ayat 86-87
 Al-A'raf, ayat 88-89
 Al-A'raf, ayat 90-92
 Al-A'raf, ayat 93
 Al-A'raf, ayat 94-95
 Al-A'raf, ayat 96-99
 Al-A'raf, ayat 100
 Al-A'raf, ayat 101-102
 Al-A'raf, ayat 103
 Al-A'raf, ayat 104-106
 Al-A'raf, ayat 107-108
 Al-A'raf, ayat 109-110
 Al-A'raf, ayat 111-112
 Al-A'raf, ayat 113-114
 Al-A'raf, ayat 115-116
 Al-A'raf, ayat 117-122
 Al-A'raf, ayat 123-126
 Al-A'raf, ayat 127-129
 Al-A'raf, ayat 130-131
 Al-A'raf, ayat 132-135
 Al-A'raf, ayat 136-137
 Al-A'raf, ayat 138-139
 Al-A'raf, ayat 140-141
 Al-A'raf, ayat 142
 Al-A'raf, ayat 143
 Al-A'raf, ayat 144-145
 Al-A'raf, ayat 146-147
 Al-A'raf, ayat 148-149
 Al-A'raf, ayat 150-151
 Al-A'raf, ayat 152-153
 Al-A'raf, ayat 154
 Al-A'raf, ayat 155-156
 Al-A'raf, ayat 157
 Al-A'raf, ayat 158
 Al-A'raf, ayat 159
 Al-A'raf, ayat 160-162
 Al-A'raf, ayat 163
 Al-A'raf, ayat 164-166
 Al-A'raf, ayat 167
 Al-A'raf, ayat 168-170
 Al-A'raf, ayat 171
 Al-A'raf, ayat 172-174
 Al-A'raf, ayat 175-177
 Al-A'raf, ayat 178
 Al-A'raf, ayat 179
 Al-A'raf, ayat 180
 Al-A'raf, ayat 181
 Al-A'raf, ayat 182-183
 Al-A'raf, ayat 184
 Al-A'raf, ayat 185
 Al-A'raf, ayat 186
 Al-A'raf, ayat 187
 Al-A'raf, ayat 188
 Al-A'raf, ayat 189-190
 Al-A'raf, ayat 191-198
 AJ-A'raf, ayat 199-200
 Al-A'raf, ayat 201-202
 Al-A'raf, ayat 203
 Al-A'raf, ayat 204
 Al-A'raf, ayat 205-206
8. SURAT AL-ANFAL
 An-Anfal, ayat 1
 Al-Anfal, ayat 2-4
 Al-Anfal, ayat 5-8
 Al-Anfal, ayat 9-10
 Al-Anfal, ayat 11-14
 Al-Anfal, ayat 15-16
 Al-Anfal, ayat 17-18
 Al-Anfal, ayat 19
 Al-Anfal, ayat 20-23
 Al-Anfal, ayat 24
 Al-Anfal, ayat 25
 Al-Anfal, ayat 26
 Al-Anfal, ayat 27-28
 Al-Anfal, ayat 29
 Al-Anfal, ayat 30
 Al-Anfal, ayat 31-33
 Al-Anfal, ayat 34-35
 Al-Anfal, ayat 36-37
 Al-Anfal, ayat 38-40
 Al-Anfal, ayat 41
 Al-Anfal, ayat 42
 Al-Anfal, ayat 43-44
 Al-Anfal, ayat 45-46
 Al-Anfal, ayat 47-49
 Al-Anfal, ayat 50-51
 Al-Anfal, ayat 52
 Al-Anfal, ayat 53-54
 Al-Anfal, ayat 55-57
 Al-Anfal, ayat 58
 Al-Anfal, ayat 59-60
 Al-Anfal, ayat 61-63
 Al-Anfal, ayat 64-66
 Al-Anfal, ayat 67-69
 Al-Anfal, ayat 70-71
 Al-Anfal, ayat 72
 Al-Anfal, ayat 73
 Al-Anfal, ayat 74-75
9. SURAT AT-TAUBAH
 At-Taubah, ayat 1-2
 At-Taubah, ayat 3
 At-Taubah, ayat 4
 At-Taubah, ayat 5
 At-Taubah, ayat 6
 At-Taubah, ayat 7
 At-Taubah, ayat 8
 At-Taubah, ayat 9-11 '
 At-Taubah, ayat 12
 At-Taubah, ayat 13-15
 At-Taubah, ayat 16
 At-Taubah, ayat 17-18
 At-Taubah, ayat 19-22
 At-Taubah, ayat 23-24
 At-Taubah, ayat 25-27
 At-Taubah, ayat 28-29
 At-Taubah, ayat 30-31
 At-Taubah, ayat 32-33
 At-Taubah, ayat 34-35
 At-Taubah, ayat 36
 At-Taubah, ayat 37
 At-Taubah. ayat 38-39
 At-Taubah, ayat 40
 At-Taubah, ayat 41
 At-Taubah, ayat 42
 At-Taubah, ayat 43-45
 At-Taubah, ayat 46-47
 At-Taubah, ayat 48
 At-Taubah, ayat 49
 At-Taubah, ayat 50-51
 At-Taubah, ayat 52-54
 At-Taubah, ayat 55
 At-Taubah, ayat 56-57
 At-Taubah, ayat 58-59
 At-Taubah, ayat 60
 At-Taubah, ayat 61
 At-Taubah, ayat 62-63
 At-Taubah, ayat 64
 At-Taubah, ayat 65-66
 At-Taubah, ayat 67-68
 At-Taubah, ayat 69
 At-Taubah, ayat 70
 At-Taubah, ayat 71
 At-Taubah, ayat 72
 At-Taubah, ayat 73-74
 At-Taubah, ayat 75-78
 At-Taubah, ayat 79
 At-Taubah, ayat 80
 At-Taubah, ayat 81-82
 At-Taubah, ayat 83
 At-Taubah, ayat 84
 At-Taubah, ayat 85
 At-Taubah, ayat 86-87
 At-Taubah, ayat 88-89
 At-Taubah, ayat 90
 At-Taubah, ayat 91-93
 At-Taubah, ayat 94-96
 At-Taubah, ayat 97-99
 At-Taubah, ayat 100
 At-Taubah, ayat 101
 At-Taubah, ayat 102
 At-Taubah, ayat 103-104
 At-Taubah, ayat 105
 At-Taubah, ayat 106
 At-Taubah, ayat 107-108
 At-Taubah, ayat 109-110
 At-Taubah, ayat 111
 At-Taubah, ayat 112
 At-Taubah, ayat 113-114
 At-Taubah, ayat 115-116
 At-Taubah, ayat 117
 At-Taubah, 118-119
 At-Taubah, ayat 120
 At-Taubah, ayat 121
 At-Taubah, ayat 122
 At-Taubah, ayat 123
 At-Taubah, ayat 124-125
 At-Taubah, ayat 126-127
 At-Taubah, ayat 128-129
10. SURAT YUNUS
 Yunus, ayat 1-2
 Yunus, ayat 3
 Yunus, ayat 4
 Yunus, ayat 5-6
 Yunus, ayat 7-8
 Yunus, ayat 9-10
 Yunus, ayat 11
 Yunus, ayat 12
 Yunus, ayat 13-14
 Yunus, ayat 15-16
 Yunus, ayat 17
 Yunus, ayat 18-19
 Yunus, ayat 20
 Yunus, ayat 21-23
 Yunus, ayat 24-25
 Yunus, ayat 26
 Yunus, ayat 27
 Yunus, ayat 28-30
 Yunus, ayat 31-33
 Yunus, ayat 34-36
 Yunus, ayat 37-40
 Yunus, ayat 41-44
 Yunus, ayat 45
 Yunus, ayat 46-47
 Yunus, ayat 48-52
 Yunus, ayat 53-54
 Yunus, ayat 55-56
 Yunus, ayat 57-58
 Yunus, 59-60
 Yunus, ayat 61
 Yunus, ayat 62-64
 Yunus, ayat 65-67
 Yunus, ayat 68-70
 Yunus, ayat 71-73
 Yunus, ayat 74
 Yunus, ayat 75-78
 Yunus, ayat 79-82
 Yunus, ayat 83
 Yunus, 84-86
 Yunus, ayat 87
 Yunus, ayat 88-89
 Yunus, ayat 90-92
 Yunus, ayat 93
 Yunus, ayat 94-97
 Yunus, ayat 98
 Yunus, ayat 99-100
 Yunus, ayat 101-103
 Yunus, ayat 104-107
 Yunus, ayat 108-109
11. SURAT HUD
 Hud, ayat 1-4
 Hud, ayat 5
 Hud, ayat 6
 Hud, ayat 7-8
 Hud, ayat 9-11
 Hud, ayat 12-14
 Hud, ayat 15-16
 Hud, ayat 17
 Hud, ayat 18-22
 Hud, ayat 23-24
 Hud, ayat 25-27
 Hud, ayat 28
 Hud, ayat 29-30
 Hud, ayat 31
 Hud, ayat 32-34
 Hud, ayat 35
 Hud, ayat 36-39
 Hud, ayat 40
 Hud, ayat 41-43
 Hud, ayat 44
 Hud, ayat 45-47
 Hud, ayat 48
 Hud, ayat 49
 Hud, ayat 50-52
 Hud, ayat 53-56
 Hud ayat, 57-60
 Hud, ayat 61
 Hud, ayat 62-63
 Hud, ayat 64-68:
 Hud, ayat 69-73
 Hud, ayat 74-76
 Hud ayat 77-79
 Hud, ayat 80-81
 Hud, ayat 82-83
 Hud, ayat 84
 Hud, ayat 85-86
 Hud, ayat 87
 Hud, ayat 88
 Hud, ayat 89-90
 Hud, ayat 91-92
 Hud, ayat 93-95
 Hud, ayat 96-99
 Hud, ayat 100-101
 Hud, ayat 102
 Hud, ayat 103-105
 Hud, ayat 106-107
 Hud, ayat 108
 Hud, ayat 109-111
 Hud, ayat 112-113
 Hud, ayat 114 – 115
 Hud, ayat 116-117
 Hud, ayat 118-119
 Hud, ayat 120
 Hud, ayat 121-122
 Hud, ayat 123
12. SURAT YUSUF
 Yusuf, ayat 1-3
 Yusuf, ayat 4
 Yusuf, ayat 5
 Yusuf, ayat 6
 Yusuf, ayat 7-10
 Yusuf, ayat 11-12
 Yusuf, ayat 13-14
 Yusuf, ayat 15
 Yusuf, ayat 16-18
 Yusuf, ayat 19-20
 Yusuf, ayat 21-22
 Yusuf, ayat 23
 Yusuf, ayat 24
 Yusuf, ayat 25-29
 Yusuf, ayat 30-34
 Yusuf, ayat 35
 Yusuf, ayat 36
 Yusuf, ayat 37-38
 Yusuf, ayat 39-40
 Yusuf, ayat 41
 Yusuf, ayat 42
 Yusuf, ayat 43-49
 Yusuf, ayat 50-52
 Yusuf, ayat 53
 Yusuf, ayat 54-55
 Yusuf, ayat 56-57
 Yusuf, ayat 58-62
 Yusuf, ayat 63-64
 Yusuf, ayat 65-66
 Yusuf, ayat 67-68
 Yusuf, ayat 69
 Yusuf, ayat 70-72
 Yusuf, ayat 73-76
 Yusuf, ayat 77
 Yusuf, ayat 78-79
 Yusuf, ayat 80-82
 Yusuf, ayat 83-86
 Yusuf, ayat 87-88
 Yusuf, ayat 89-92
 Yusuf, ayat 93-95
 Yusuf, ayat 96-98
 Yusuf, ayat 99-100
 Yusuf, ayat 101
 Yusuf, ayat 102-104
 Yusuf, ayat 105-107
 Yusuf, ayat 108
 Yusuf, ayat 109
 Yusuf, ayat 110
 Yusuf, ayat 111
13. SURAT AR-RA'D (Guruh)
 Ar-Ra'd, ayat 1
 Ar-Ra'd, ayat 2
 Ar-Ra'd, ayat 3-4
 Ar-Ra'd, ayat 5
 Ar-Ra'd, ayat 6
 Ar-Ra'd, ayat 7
 Ar-Ra’d, Ayat 8-9
 Ar-Ra'd, ayat 10-11
 Ar-Ra'd, ayat 12-13
 Ar-Ra'd, ayat 14
 Ar-Ra'd, ayat 15
 Ar-Ra'd, ayat 16
 Ar-Ra'd, ayat 17
 Ar-Ra'd, ayat 18
 Ar-Ra'd, ayat 19
 Ar-Ra'd, ayat 20-24
 Ar-Ra'd, ayat 25
 Ar-Ra'd, ayat 26
 Ar-Ra'd, ayat 27-29
 Ar-Ra'd, ayat 30
 Ar-Ra'd, ayat 31
 Ar-Ra'd, ayat 32
 Ar-Ra'd, ayat 33
 Ar-Ra'd, ayat 34-35
 Ar-Ra'd, ayat 36-37
 Ar-Ra'd, ayat 38-39
 Ar-Ra'd, ayat 40-41
 Ar-Ra'd, ayat 42
 Ar-Ra'd, ayat 43
14. SURAT IBRAHIM
 Ibrahim, ayat 1-3
 Ibrahim, ayat 4
 Ibrahim, ayat 5
 Ibrahim, ayat 6-8
 Ibrahim, ayat 9
 Ibrahim, ayat 10-12
 Ibrahim, ayat 13-17
 Ibrahim, ayat 18
 Ibrahim, ayat 19-20
 Ibrahim, ayat 21
 Ibrahim, ayat 22-23
 Ibrahim, ayat 24-26
 Ibrahim, ayat 27
 Ibrahim, ayat 28-30
 Ibrahim, ayat 31
 Ibrahim, ayat 32-34
 Ibrahim, ayat 35-36
 Ibrahim, ayat 37
 Ibrahim, ayat 38-41
 Ibrahim, ayat 42-43
 Ibrahim, ayat 44-46
 Ibrahim, ayat 47-48
 Ibrahim, ayat 49-51
 Ibrahim, ayat 52
15. SURAT AL-HIJR
 Al-Hijr, ayat 1
 Al-Hijr, ayat 2-3
 Al-Hijr, ayat 4-5
 Al-Hijr, ayat 6-9
 Al-Hijr, ayat 10-13
 Al-Hijr, ayat 14-15
 Al-Hijr, ayat 16-20
 Al-Hijr, ayat 21-25
 Al-Hijr, ayat 26-27
 Al-Hijr, ayat 28-33
 Al-Hijr, ayat 34-38
 Al-Hijr, ayat 39-44
 Al-Hijr, ayat 45-50
 Al-Hijr, ayat 51-56
 Al-Hijr, ayat 57-60
 Al-Hijr, ayat 61-64
 Al-Hijr, ayat 65-66
 Al-Hijr, ayat 67-72
 Al-Hijr, ayat 73-77
 Al-Hijr, ayat 78-79
 Al-Hijr, ayat 80-84
 Al-Hijr, ayat 85-86
 Al-Hijr, ayat 87-88
 Al Hijr, ayat 89-93
 Al-Hijr, ayat 94-99
16. SURAT AN-NAHL
 An-Nahl, ayat 1
 An-Nahl, ayat 2
 An-Nahl, ayat 3-4
 An-Nahl, ayat 5-7
 An-Nahl, ayat 8
 An-Nahl, ayat 9
 An-Nahl, ayat 10-11
 An-Nahl, ayat 12-13
 An-Nahl, ayat 14-18
 An-Nahl, ayat 19-21
 An-Nahl, ayat 22-23
 An-Nahl, ayat 24-25
 An-Nahl, ayat 26-27
 An-Nahl, ayat 28-29
 An-Nahl, ayat 30-32
 An-Nahl, ayat 33-34
 An-Nahl, ayat 35-37
 An-Nahl, ayat 38-40
 An-Nahl, ayat 41-42
 An-Nahl, ayat 43-44
 An-Nahl, ayat 45-47
 An-Nahl, ayat 48-50
 An-Nahl, ayat 51-55
 An-Nahl, ayat 56-60
 An-Nahl, ayat 61-62
 An-Nahl, ayat 63-65
 An-Nahl, ayat 66-67
 An-Nahl, ayat 68-69
 An-Nahl, ayat 70
 An-Nahl, ayat 71
 An-Nahl, ayat 72
 An-Nahl, ayat 73-74
 An-Nahl, ayat 75
 An-Nahl, ayat 76
 An-Nahl, ayat 77-79
 An-Nahl, ayat 80-83
 An-Nahl, ayat 84-88
 An-Nahl, ayat 89
 An-Nahl, ayat 90
 An-Nahl, ayat 91-92
 An-Nahl, ayat 93-96
 An-Nahl, ayat 97
 An-Nahl, ayat 98-100
 An-Nahl, ayat 101-102
 An-Nahl, ayat 103
 An-Nahl, ayat 104-105
 An-Nahl, ayat 106-109
 An-Nahl, ayat 110-111
 An-Nahl, ayat 112-113
 An-Nahl, ayat 114-117
 An-Nahl, ayat 118-119
 An-Nahl, ayat 120-123
 An-Nahl, ayat 124
 An-Nahl, ayat 125
 An-Nahl, ayat 126-128
17. SURAT AL-ISRA
 Al-Isra, ayat 1
 Al-Isra, Ayat 2-3
 Al-Isra, ayat 4-8
 Al-Isra, ayat 9-10
 Al-Isra, ayat 11
 Al-Isra, ayat 12
 Al-Isra, ayat 13-14
 Al-Isra, ayat 15
 Al-Isra, ayat 16
 Al-Isra, ayat 17
 Al-Isra, ayat 18-19
 Al-Isra, ayat 20-21
 Al-Isra, ayat 22
 Al-Isra, ayat 23-24
 Al-Isra, ayat 25
 Al-Isra, ayat 26-28
 Al-Isra, ayat 29-30
 Al-Isra, ayat 31
 Al-Isra, ayat 32
 Al-Isra, ayat 33
 Al-Isra, ayat 34-35
 Al-Isra, ayat 36
 Al-Isra, ayat 37-38
 Al-Isra, ayat 39
 Al-Isra, ayat 40
 Al-Isra, ayat 41
 Al-Isra, ayat 42-43
 Al-Isra, ayat 44
 Al-Isra, ayat 45-46
 Al-Isra, ayat 47-48
 Al-Isra, ayat 49-52
 Al-Isra, ayat 53
 Al-Isra, ayat 54-55
 Al-Isra, ayat 56-57
 Al-Isra, ayat 58
 Al-Isra, ayat 59
 Al-Isra, ayat 60
 Al-Isra, ayat 61-62
 Al-Isra, ayat 63-65
 Al-Isra, ayat 66
 Al-Isra, ayat 67
 Al-Isra, ayat 68
 Al-Isra, ayat 69
 Al-Isra, ayat 70
 Al-Isra,ayat 71-72
 Al-Isra, ayat 73-75
 Al-Isra, 76-77
 Al-Isra, ayat 78-79
 Al-Isra, ayat 80-81
 Al-Isra, ayat 82
 Al-Isra, ayat 83-84
 Al-Isra, ayat 85
 Al-Isra, ayat 86-89
 Al-Isra, ayat 90-93
 Al-Isra, ayat 94-95
 Al-Isra, ayat 96
 Al-Isra, ayat 97
 Al-Isra, ayat 98-99
 Al-Isra, ayat 100
 Al-Isra, ayat 101 -104
 Al-Isra, ayat 105-106
 Al-Isra, ayat 107-109
 Al-Isra, ayat 110-111
18. SURAT AL-KAHFI
 Al-Kahfi, ayat 1-5
 Al-Kahfi, ayat 6-8
 Al-Kahfi, ayat 9-12
 Al-Kahfi, ayat 13-16
 Al-Kahfi, ayat 17
 Al-Kahfi, ayat 18
 Al-Kahfi, ayat 19-20
 Al-Kahfi, ayat 21
 Al-Kahfi, ayat 22
 Al-Kahfi, ayat 23-24
 Al-Kahfi, ayat 25-26
 Al-Kahfi, ayat 27-28
 Al-Kahfi, ayat 29
 Al-Kahfi, ayat 30-31
 Al-Kahfi, ayat 32-36
 Al-Kahfi, ayat 37-41
 Al-Kahfi, ayat 42-44
 Al-Kahfi, ayat 45-46
 Al-Kahfi, ayat 47-49
 Al-Kahfi, ayat 50
 Al-Kahfi, ayat 51
 Al-Kahfi, ayat 52-53
 Al-Kahfi, ayat 54
 Al-Kahfi, ayat 55-56
 Al-Kahfi, ayat 57-59
 Al-Kahfi, ayat 60-65
 Al-Kahfi, ayat 66-70
 Al-Kahfi, ayat 71-73
 Al-Kahfi, ayat 74
 Al-Kahfi, ayat 75-76
 Al-Kahfi, ayat 77-78
 Al-Kahfi, ayat 79
 Al-kahfi, ayat 80-81
 Al-Kahfi, ayat 82
 Al-Kahfi, ayat 83-84
 Al-Kahfi, ayat 85-88
 Al-Kahfi, ayat 89-91
 Al-Kahfi, ayat 92-96
 Al-Kahfi, ayat 97-99
 Al-Kahfi, ayat 100-102
 Al-kahfi, ayat 103-106
 Al-Kahfi, ayat 107-108
 Al-Kahfi, ayat 109
 Al-Kahfi, ayat 110
19. SURAT MARYAM
 Maryam, ayat 1-6
 Maryam, ayat 7
 Maryam, ayat 8-9
 Maryam, ayat 10-11
 Maryam, ayat 12-15
 Maryam, ayat 16-21
 Maryam, ayat 22-23
 Maryam, ayat 24-26
 Maryam, ayat 27-33
 Maryam, ayat 34-37
 Maryam, ayat 38-40
 Maryam, ayat 41-45
 Maryam, ayat 46-48
 Maryam, ayat 49-50
 Maryam, ayat 51-53
 Maryam, ayat 54-55
 Maryam, ayat 56-57
 Maryam, ayat 58
 Maryam, ayat 59-60
 Maryam, ayat 61-63
 Maryam, ayat 64-65
 Maryam, ayat 66-70
 Maryam, ayat 71-72
 Maryam, ayat 73-74
 Maryam, ayat 75
 Maryam, ayat 76
 Maryam, ayat 77-80
 Maryam, ayat 81-84
 Maryam, ayat 85-87
 Maryam, ayat 88-95
 Maryam, ayat 96-98
20. SURAT THAHA
 Thaha, ayat 1-8
 Thaha, ayat 9-10
 Thaha, ayat 11-16
 Thaha, ayat 17-21
 Thaha, ayat 22-35
 Thaha, ayat 36-40
 Thaha, ayat 40-44
 Thaha, ayat 45-48
 Thaha, ayat 49-52
 Thaha, ayat 53-56
 Thaha, ayat 57-59
 Thaha, ayat 60-64
 Thaha, ayat 65-70
 Thaha, ayat 71-73
 Thaha, ayat 74-76
 Thaha, ayat 77-79
 Thaha, ayat 80-82
 Thaha, ayat 83-89
 Thaha, ayat 90-91
 Thaha, ayat 92-94
 Thaha, ayat 95-98
 Thaha, ayat 99-101
 Thaha, ayat 102-104
 Thaha, ayat 105-108
 Thaha, ayat 109-112
 Thaha, ayat 113-114
 Thaha, ayat 115-122
 Thaha, ayat 123-126
 Thaha, ayat 127
 Thaha, ayat 128-130
 Thaha, ayat 131-132
 Thaha, ayat 133-135
21. SURAT AL-ANBIYA
 Al-Anbiya, ayat 1-6
 Al-Anbiya, ayat 7-9
 Al-Anbiya, ayat 10-15
 Al-Anbiya, ayat 16-20
 Al-Anbiya, ayat 21-23
 Al-Anbiya, ayat 24-25
 Al-Anbiya, ayat 26-29
 Al-Anbiya, ayat 30-33
 Al-Anbiya, ayat 34-35
 Al-Anbiya, ayat 36-37
 Al-Anbiya, ayat 38-40
 Al-Anbiya, ayat 41-43
 Al-Anbiya, ayat 44-47
 Al-Anbiya, ayat 48-50
 Al-Anbiya, ayat 51-56
 Al-Anbiya, ayat 57-63
 Al-Anbiya, ayat 64-67
 Al-Anbiya, ayat 68-70
 Al-Anbiya, ayat 71-75
 Al-Anbiya, ayat 76-77
 Al-Anbiya, ayat 78-82
 Al-Anbiya, ayat 83-84
 Al-Anbiya, ayat 85-86
 Al-Anbiya, ayat 87-88
 Al-Anbiya, ayat 89-90
 Al-Anbiya, ayat 91
 Al-Anbiya, ayat 92-94
 Al-Anbiya, ayat 95-97
 Al-Anbiya, ayat 98-103
 Al-Anbiya, ayat 104
 Al-Anbiya, ayat 105-107
 Al-Anbiya, ayat 108-112
22. SURAT AL-HAJJ
 Al-Hajj, ayat 1-2
 Al-Hajj, ayat 3-4
 Al-Hajj, ayat 5-7
 Al-Hajj, ayat 8-10
 Al-Hajj, ayat 11-13
 Al-Hajj, ayat 14
 Al Hajj, ayat 15-16
 Al-Hajj, ayat 17
 Al-Hajj, ayat 18
 Al-Hajj, ayat 19-22
 Al-Hajj, ayat 23-24
 Al-Hajj, ayat 25
 Al-Hajj, ayat 26-27
 Al-Hajj, ayat 28-29
 Al-Hajj, ayat 30-31
 Al-Hajj, ayat 32-33
 Al-Hajj, ayat 34-35
 Al-Hajj, ayat 36
 Al-Hajj, ayat 37
 Al-Hajj, ayat 38
 Al-Hajj, ayat 39-40
 Al-Hajj, ayat 41
 Al-Hajj, ayat 42-46
 Al-Hajj, ayat 47-48
 Al-Hajj, ayat 49-51
 Al-Hajj, ayat 52-54
 Al-Hajj, ayat 55-57
 Al-Hajj, ayat 58-60
 Al-Hajj, ayat 61-62
 Al-Hajj, ayat 63-66
 Al-Hajj, ayat 67-69
 Al-Hajj, ayat 70
 Al-Hajj, ayat 71-72
 Al-Hajj, ayat 73-74
 Al-Hajj, ayat 75-76
 Al-Hajj, ayat 77-78
23. SURAT AL MU’MINUN
 Al Mu’minun, ayat 1-11
 Al Mu’minun, ayat 12-16
 Al Mu’minun, ayat 17
 Al Mu’minun, ayat 18-22
 Al Mu’minun, ayat 23-25
 Al Mu’minun, ayat 26-30
 Al Mu’minun, ayat 31-41
 Al Mu’minun, ayat 42-44
 Al Mu’minun, ayat 45-49
 Al Mu’minun, ayat 50
 Al Mu’minun, ayat 51-56
 Al Mu’minun, ayat 57-61
 Al Mu’minun, ayat 62-67
 Al Mu’minun, ayat 68-75
 Al Mu’minun, ayat 76-83
 Al Mu’minun, ayat 84-90
 Al Mu’minun, ayat 91-92
 Al Mu’minun, ayat 93-98
 Al Mu’minun, ayat 99-100
 Al Mu’minun, ayat 101-104
 Al Mu’minun, ayat 105-107
 Al Mu’minun, ayat 108-111
 Al Mu’minun, ayat 112-116
 Al Mu’minun, ayat 117-118
24. SURAT AN-NUR
 An-Nur, ayat 1-2
 An-Nur, ayat 3
 An-Nur, ayat 4-5
 An-Nur, ayat 6-10
 An-Nur, ayat 11
 An-Nur, ayat 12-13
 An-Nur, ayat 14-15
 An-Nur, ayat 16-18
 An-Nur, ayat 19
 An-Nur, ayat 20-21
 An-Nur, ayat 22
 An-Nur, ayat 23-25
 An-Nur, ayat 26
 An-Nur, ayat 27-29
 An-Nur, Ayat 30
 An-Nur ayat 31
 An-Nur, ayat 32-34
 An-Nur, ayat 35
 An-Nur, ayat 36-38
 An-Nur, ayat 39-40
 An-Nur, ayat 41-42
 An-Nur, ayat 43-44
 An-Nur, ayat 45
 An-Nur, ayat 46
 An-Nur, ayat 47-52
 An-Nur, ayat 53-54
 An-Nur, ayat 55
 An-Nur, ayat 56-57
 An-Nur, ayat 58-60
 An-Nur, ayat 61
 An-Nur, ayat 62
 An-Nur, ayat 63
 An-Nur, ayat 64
25. SURAT AL-FURQAN
 Al-Furqan, ayat 1-2
 Al-Furqan, ayat 3
 Al-Furqan, ayat 4-6
 Al-Furqan, ayat 7-14
 Al-Furqan, ayat 15-16
 Al-Furqan, ayat 17-19
 Al-Furqan, ayat 20
 Al-Furqan, ayat 21-24
 Al-Furqan, ayat 25-29
 Al-Furqan, ayat 30-31
 Al-Furqan, ayat 32-34
 Al-Furqan, ayat 35-40
 Al-Furqan, ayat 41-44
 Al-Furqan, ayat 45-47
 Al-Furqan, ayat 48-50
 Al-Furqan, ayat 51-54
 Al-Furqan, ayat 55-60
 Al-Furqan, ayat 61-62
 Al-Furqan, ayat 63-67
 Al-Furqan, ayat 68-71
 Al-Furqan, ayat 72-74
 Al-Furqan, ayat 75-77
26. SURAT ASY-SYU'ARA'
 Asy-Syu'ara', ayat 1-9
 Asy-Syu'ara', ayat 10-22
 Asy-Syu'ara', ayat 23-28
 Asy-Syu'ara', ayat 29-37
 Asy-Syu'ara', ayat 38-48
 Asy-Syu'ara', ayat 49-51
 Asy-Syu'ara’ ayat 52-59
 Asy-Syu'ara', ayat 60-68
 Asy-Syu'ara', ayat 69-77
 Asy-Syu'ara', ayat 78-82
 Asy-Syu'ara', ayat 83-89
 Asy-Syu'ara', ayat 90-104
 Asy-Syu'ara', ayat 105-110
 Asy-Syu'ara', ayat 111-115
 Asy-Syu'ara', ayat 116-122
 Asy-Syu'ara', ayat 123-135
 Asy-Syu'ara', ayat 136-140
 Asy-Syu'ara', ayat 141-145
 Asy-Syu'ara', ayat 146-152
 Asy-Syu'ara', ayat 153-159
 Asy-Syu'ara', ayat 160-164
 Asy-Syu'ara', ayat 165-175
 Asy-Syu'ara', ayat 176-180
 Asy-Syu'ara', ayat 181-184
 Asy-Syu'ara', ayat 185-191
 Asy-Syu'ara', ayat 192-195
 Asy-Syu'ara', ayat 196-199
 Asy-Syu'ara', ayat 200-209
 Asy-Syu'ara', ayat 210-212
 Asy-Syu'ara', ayat 213-220
 Asy-Syu'ara', ayat 221-227
27. SURAT AN-NAML
 An-Naml, ayat 1-6
 An-Naml, ayat 7-14
 An-Naml, ayat 15-19
 An-Naml, ayat 20-21
 An-Naml, ayat 22 – 26
 An-Naml, ayat 27-31
 An-Naml, ayat 32-35
 An-Naml, ayat 36-37
 An-Naml, ayat 38-40
 An-Naml, ayat 41-44
 An-Naml, ayat 45-47
 An-Naml, ayat 48-53
 An-Naml, ayat 54-58
 An-Naml, ayat 59
 An-Naml, ayat 60
 An-Naml, ayat 61
 An-Naml, ayat 62
 An-Naml, ayat 63
 An-Naml, ayat 64
 An-Naml, ayat 65-66
 An-Naml, ayat 67-70
 An-Naml, ayat 71-75
 An-Naml, ayat 76-81
 An-Naml, ayat 82
 An-Naml, ayat 83-86
 An-Naml, ayat 87-90
 An-Naml, ayat 91-93
28. SURAT AL-QASHASH
 Al-Qashash, 1-6
 Al-Qashash, ayat 7-9
 Al-Qashash, ayat 10-13
 Al-Qashash, ayat 14-17
 Al-Qashash, ayat 18-19
 Al-Qashash, ayat 20
 Al-Qashash, ayat 21-24
 Al-Qashash, ayat 25-28
 Al-Qashash, ayat 29-32
 Al-Qashash, ayat 33-35
 Al-Qashash, ayat 36-37
 Al-Qashash, ayat 38-42
 Al-Qashash, ayat 43
 Al-Qashash, ayat 44-47
 Al-Qashash, ayat 48-51
 Al-Qashash, ayat 52-55
 Al-Qashash, ayat 56-57
 Al-Qashash, ayat 58-59
 Al-Qashash, ayat 60-61
 Al-Qashash, ayat 62-67
 Al-Qashash, ayat 68-70
 Al-Qashash, ayat 71-73
 Al-Qashash, ayat 74-75
 Al-Qashash, ayat 76-77
 Al-Qashash, ayat 78
 Al-Qashash, ayat 79-80
 Al-Qashash, ayat 81-82
 Al-Qashash, ayat 83-84
 Al-Qashash, ayat 85-88
29. SURAT AL-'ANKABUT
 Al-'Ankabut, ayat 1-4
 Al-'Ankabut, ayat 5-7
 Al-'Ankabut, ayat 8-9
 Al-'Ankabut, ayat 10-11
 Al-'Ankabut, ayat 12-13
 Al-'Ankabut, ayat 14-15
 Al-'Ankabut, ayat 16-18
 Al-'Ankabut, ayat 19-23
 Al-'Ankabut, ayat 24-25
 Al-'Ankabut, ayat 26-27
 Al-'Ankabut, ayat 28-30
 Al-'Ankabut, ayat 31-35
 Al-'Ankabut, ayat 36-37
 Al-'Ankabut, ayat 38-40
 Al-'Ankabut, ayat 41-43
 Al-'Ankabut, ayat 44
 Al-'Ankabut, ayat 45
 Al-'Ankabut, ayat 46
 Al-'Ankabut, ayat 47-49
 Al-'Ankabut, ayat 50-52
 Al-'Ankabut, ayat 53-55
 Al-'Ankabut, ayat 56-60
 Al-'Ankabut, ayat 61-63
 Al-'Ankabut, ayat 64-66
 Al-'Ankabut, ayat 67-69
30. SURAT AR-RUM
 Ar-Rum, ayat 1-7
 Ar-Rum, ayat 8-10
 Ar-Rum, ayat 11-16
 Ar-Rum, ayat 17-19
 Ar-Rum, ayat 20-21
 Ar-Rum, ayat 22-23
 Ar-Rum, ayat 24-25
 Ar-Rum, ayat 26-27
 Ar-Rum, ayat 28-29
 Ar-Rum, ayat 30-32
 Ar-Rum, ayat 33-37
 Ar-Rum, ayat 38-40
 Ar-Rum, ayat 41-42
 Ar-Rum, ayat 43-45
 Ar-Rum, ayat 46-47
 Ar-Rum, ayat 48-51
 Ar-Rum, ayat 52-53
 Ar-Rum, ayat 54
 Ar-Rum, ayat 55-57
 Ar-Rum, ayat 58-60
 Riwayat yang Menjelaskan Keutamaan Surat Ar-Rum dan Anjuran Membacanya di Waktu Subuh
31. SURAT LUQMAN
 Luqman, ayat 1-5
 Luqman, ayat 6-7
 Luqman, ayat 8-9
 Luqman, ayat 10-11
 Luqman, ayat 12
 Luqman, ayat 13-15
 Luqman, ayat 16-19
 Sebuah Pasal tentang Rendah Diri dan Tidak Ingin Terkenal
 Bab Hadis-Hadis yang Membahas tentang Syuhrah (ketenaran)
 Sebuah Pasal tentang Akhlak yang Baik
 Sebuah Pasal mengenai Celaan terhadap Takabur
 Sebuah Pasal tentang Sikap Angkuh
 Luqman, ayat 20-21
 Luqman, ayat 22-24
 Luqman, ayat 25-26
 Luqman, ayat 27-28
 Luqman, ayat 29-30
 Luqman, ayat 31-32
 Luqman, ayat 33
 Luqman, ayat 34
32. SURAT AS-SAJDAH
 As-Sajdah, ayat 1-3
 As-Sajdah, ayat 4-6
 As-Sajdah, ayat 7-9
 As-Sajdah, ayat 10-11
 As-Sajdah, ayat 12-14
 As-Sajdah, ayat 15-17
 As-Sajdah, ayat 18-22
 As-Sajdah, ayat 23-25
 As-Sajdah, ayat 26-27
 As-Sajdah, ayat 28-30
33. SURAT AL-AHZAB
 Al-Ahzab, ayat 1-3
 Al-Ahzab, ayat 4-5
 Al-Ahzab, ayat 6
 Al-Ahzab, ayat 7-8
 Al-Ahzab, ayat 9-10
 Al-Ahzab, ayat 11-13
 Al-Ahzab, ayat 14-17
 Al-Ahzab, ayat 18-19
 Al-Ahzab, ayat 20
 Al-Ahzab, ayat 21-22
 Al-Ahzab, ayat 23-24
 Al-Ahzab, ayat 25
 Al-Ahzab, ayat 26-27
 Al-Ahzab, ayat 28-29
 Al-Ahzab, ayat 30
 Al-Ahzab, ayat 31
 Al-Ahzab, ayat 32-34
 Al-Ahzab, ayat 35
 Al-Ahzab, ayat 36
 Al-Ahzab, ayat 37
 Al-Ahzab, ayat 38
 Al-Ahzab, ayat 39-40
 Al-Ahzab, ayat 41-44
 Al-Ahzab, ayat 45-48
 Al-Ahzab, ayat 49
 Al-Ahzab, ayat 50
 Al-Ahzab, ayat 51
 Al-Ahzab, ayat 52
 Al-Ahzab, ayat 53-54
 Al-Ahzab, ayat 55
 Al-Ahzab, ayat 56
 Al-Ahzab, ayat 57-58
 Al-Ahzab, ayat 59-62
 Al-Ahzab, ayat 63-68
 Al-Ahzab, ayat 69
 Al-Ahzab, ayat 70-71
 Al-Ahzab, ayat 72-73
34. SURAT SABA
 Saba, ayat 1-2
 Saba, ayat 3-6
 Saba, ayat 7-9
 Saba, ayat 10-11
 Saba, ayat 12-13
 Saba, ayat 14
 Saba, ayat 15-17
 Saba, ayat 18-19
 Saba, ayat 20-21
 Saba, ayat 22-23
 Saba, ayat 24-27
 Saba, ayat 28-30
 Saba, ayat 31-33
 Saba, ayat 34-39
 Saba, ayat 40-42
 Saba, ayat 43-45
 Saba, ayat 46
 Saba, ayat 47-50
 Saba, ayat 51-54
35. SURAT FATHIR
 Fathir, ayat 1
 Fathir, ayat 2
 Fathir, ayat 3
 Fathir, ayat 4-6
 Fathir, ayat 7-8
 Fathir, ayat 9-11
 Fathir, ayat 12
 Fathir, ayat 13-14
 Fathir, ayat 15-18
 Fathir, ayat 19-26
 Fathir, ayat 27-28
 Fathir, ayat 29-30
 Fathir, ayat 31
 Fathir, ayat 32
 Fathir, ayat 33-35
 Fathir, ayat 36-37
 Fathir, ayat 38-39
 Fathir, ayat 40-41
 Fathir, ayat 42-43
 Fathir, ayat 44-45
36. SURAT YASIN
 Yasin, ayat 1-7
 Yasin, ayat 8-12
 Yasin, ayat 13-17
 Yasin, ayat 18-19
 Yasin, ayat 20-21
 Yasin, ayat 22-25
 Yasin, ayat 26-29
 Yasin, ayat 30-32
 Yasin, ayat 33-36
 Yasin, ayat 37-40
 Yasin, ayat 41-44
 Yasin, ayat 45-47
 Yasin, ayat 48-50
 Yasin, ayat 51-54
 Yasin, ayat 55-58
 Yasin, ayat 59-62
 Yasin, ayat 63-67
 Yasin, ayat 68-70
 Yasin, ayat 71-73
 Yasin, ayat 74-76
 Yasin, ayat 77-80
 Yasin, ayat 81-83
37. SURAT ASH -SHAFFAT
 Ash-Shaffat, ayat 1-5
 As-Safat, ayat 6-10
 Ash-Shaffat, ayat 11-19
 Ash-Shaffat, ayat 20-26
 Ash-Shaffat, ayat 27-37
 Ash-Shaffat, ayat 38-49
 Ash-Shaffat, ayat 50-61
 Ash-Shaffat, ayat 62-70
 Ash-Shaffat, ayat 71-74
 Ash-Shaffat, ayat 75-82
 Ash-Shaffat, ayat 83-87
 Ash-Shaffat, ayat 88-98
 Ash-Shaffat, ayat 99-113
 Ash-Shaffat, ayat 114-122
 Ash-Shaffat, ayat 123-132
 Ash-Shaffat, ayat 133-138
 Ash-Shaffat, ayat 139-148
 Ash-Shaffat, ayat 149-160
 Ash-Shaffat, ayat 161-170
 Ash-Shaffat, ayat 171-179
 Ash-Shaffat, ayat 180-182
38. SURAT SHAD
 Shad, ayat 1-3
 Shad, ayat 4-11
 Shad, ayat 12-17
 Shad, ayat 17-20
 Shad, ayat 21-25
 Shad, ayat 26
 Shad, ayat 27-29
 Shad, ayat 30-33
 Shad, ayat 34-40
 Shad, Ayat 41-44
 Shad, Ayat 45-49
 Shad, Ayat 49-54
 Shad, Ayat 55-64
 Shad, ayat 65-70
 Shad, ayat 71-85
 Shad, ayat 86-88
39. SURAT AZ-ZUMAR
 Az-Zumar, ayat 1-4
 Az-Zumar, ayat 5-6
 Az-Zumar, ayat 7-8
 Az-Zumar, ayat 9
 Az-Zumar, ayat 10-12
 Az-Zumar ayat 13-16
 Az-Zumar, ayat 17-18
 Az-Zumar, ayat 19-20
 Az-Zumar, ayat 21-22
 Az-Zumar, ayat 23
 Az-Zumar, ayat 24-26
 Az-Zumar, ayat 27-31
 Az-Zumar, ayat 32-35
 Az-Zumar, ayat 36-40
 Az-Zumar, ayat 41-42
 Az-Zumar, ayat 43-45
 Az-Zumar, ayat 46-48
 Az-Zumar, ayat 49-52
 Az-Zumar, ayat 53-59
 Az-Zumar, ayat 60-61
 Az-Zumar, ayat 62-66
 Az-Zumar, ayat 67
 Az-Zumar, ayat 68-70
 Az-Zumar, ayat 71-72
 Az-Zumar, ayat 73-74
 Az-Zumar, ayat 75
40. SURAT AL-MU’MIN
 Al-Mu’min, ayat 1-3
 Al-Mu’min, ayat 4-6
 Al-Mu’min, ayat 7-9
 Al-Mu’min, ayat 10-14
 Al-Mu’min, ayat 15-17
 Al-Mu’min, ayat 18-20
 Al-Mu’min, ayat 21-22
 Al-Mu’min, ayat 23-27
 Al-Mu’min, ayat 28-29
 Al-Mu’min, ayat 30-35
 Al-Mu’min, ayat 36-37
 Al-Mu’min, ayat 38-40
 Al-Mu’min, ayat 41-46
 Al-Mu’min, ayat 47-50
 Al-Mu’min, ayat 51-56
 Al-Mu’min, ayat 57-59
 Al-Mu’min, ayat 60
 Al-Mu’min, ayat 61-65
 Al-Mu’min, ayat 66-68
 Al-Mu’min, ayat 69-76
 Al-Mu’min, ayat 77-78
 Al-Mu’min, ayat 79-81
 Al-Mu’min, ayat 82-85
41. SURAT FUSHSHILAT 
 Fushshilat, ayat 1-5
 Fushshilat, ayat 6-8
 Fushshilat, ayat 9-12
 Fushshilat, ayat 13-18
 Fushshilat, ayat 19-24
 Fushshilat, ayat 25-29
 Fushshilat, ayat 30-32
 Fushshilat, ayat 33-36
 Fushshilat, ayat 37-39
 Fushshilat, ayat 40-43
 Fushshilat, ayat 44-45
 Fushshilat, ayat 46
 Fushshilat, ayat 47-48
 Fushshilat, ayat 49-51
 Fushshilat, ayat 52-54
42. SURAT ASY-SYURA
 Asy-Syura, ayat 1-6
 Asy-Syura, ayat 7-8
 Asy-Syura, ayat 9-12
 Asy-Syura, ayat 13-14
 Asy-Syura, ayat 15
 Asy-Syura, ayat 16-18
 Asy-Syura, ayat 19-22
 Asy-Syura, ayat 23-24
 Asy-Syura, ayat 25-28
 Asy-Syura, ayat 29-31
 Asy-Syura, ayat 32-35
 Asy-Syura, ayat 36-39
 Asy-Syura, ayat 40-43
 Asy-Syura, ayat 44-46
 Asy-Syura, ayat 47-48
 Asy-Syura, ayat 49-50
 Asy-Syura, ayat 51-53
43. SURAT AZ-ZUKHRUF
 Az-Zukhruf, ayat 1-8
 Az-Zukhruf, ayat 9-14
 Hadis-hadis yang menerangkan tentang doa di saat hendak menaiki kendaraan
 Az-Zukhruf, ayat 15-20
 Az-Zukhruf, ayat 21-25
 Az-Zukhruf, ayat 26-35
 Az-Zukhruf, ayat 36-45
 Az-Zukhruf, ayat 46-50
 Az-Zukhruf, ayat 51-56
 Az-Zukhruf, ayat 57-65
 Az-Zukhruf, ayat 66-73
 Az-Zukhruf, ayat 74-80
 Az-Zukhruf, ayat 81-89
44. SURAT AD-DUKHAN
 Ad-Dukhan, ayat 1-8
 Ad-Dukhan, ayat 9-16
 Ad-Dukhan, ayat 17-33
 Ad-Dukhan Ayat 34-37
 Ad-Dukhan, ayat 38-42
 Ad-Dukhan, ayat 43-50
 Ad-Dukhan, ayat 51-59
45. SURAT AL-JATSIYAH
 Al-Jatsiyah, ayat 1-5
 Al-Jatsiyah, ayat 6-11
 Al-Jatsiyah, ayat 12-15
 Al-Jatsiyah, ayat 16-20
 Al-Jatsiyah, ayat 21-23
 Al-Jatsiyah, ayat 24-26
 Al-Jatsiyah, ayat 27-29
 Al-Jatsiyah, ayat 30-37
46. SURAT AL-AHQAF
 Al-Ahqaf, ayat 1-6
 Al-Ahqaf, ayat 7-9
 Al-Ahqaf, ayat 10-14
 Al-Ahqaf, ayat 15-16
 Al-Ahqaf, ayat 17-20
 Al-Ahqaf, ayat 21-25
 Al-Ahqaf, ayat 26-28
 Al-Ahqaf, ayat 29-32
 Al-Ahqaf, ayat 33-35
47. SURAT MUHAMMAD
 Muhammad, ayat 1-3
 Muhammad, ayat 4-9
 Muhammad, ayat 10-13
 Muhammad, ayat 14-15
 Muhammad, ayat 16-19
 Muhammad, ayat 20-23
 Muhammad, ayat 24-28
 Muhammad, ayat 29-31
 Muhammad, ayat 32-35
 Muhammad, ayat 36-38
48. SURAT AL-FATH
 Al-Fath, ayat 1-3
 Al-Fath, ayat 4-7
 Al-Fath, ayat 8-10
 Al-Fath, ayat 11-14
 Al-Fath, ayat 15
 Al-Fath, ayat 16-17
 Al-Fath, ayat 18-19
 Al-Fath, ayat 20-24
 Al-Fath, ayat 25-26
 Al-Fath, ayat 27-28
 Al-Fath, ayat 29
49. SURAT AL-HUJURAT
 Al-Hujurat, ayat 1-3
 Al-Hujurat, ayat 4-5
 Al-Hujurat, ayat 6-8
 Al-Hujurat, ayat 9-10
 Al-Hujurat, ayat 11
 Al-Hujurat, ayat 12
 Al-Hujurat, ayat 13
 Al-Hujurat, ayat 14-18
50. SURAT QAF
 Qaf, ayat 1-5
 Qaf, ayat 6-11
 Qaf, ayat 12-15
 Qaf, ayat 16-22
 Qaf, ayat 23-29
 Qaf, ayat 30-35
 Qaf, ayat 36-40
 Qaf, ayat 41-45
51. SURAT ADZ-DZARIYAT
 Adz-Dzariyat, ayat 1-14
 Adz-Dzariyat, ayat 15-23
 Adz-Dzariyat, ayat 24-30
 Adz-Dzariyat, ayat 31-37
 Adz-Dzariyat, ayat 38-46
 Adz-Dzariyat, ayat 47-51
 Adz-Dzariyat, ayat 52-60
52. SURAT ATH-THUR
 Ath-Thur, ayat 1-16
 Ath-Thur, ayat 17-20
 Ath-Thur, ayat 21-28
 Ath-Thur, ayat 29-34
 Ath-Thur, ayat 35-43
 Ath-Thur, ayat 44-49
53. SURAT AN-NAJM
 An-Najm, ayat 1-4
 An-Najm, ayat 5-18
 An-Najm, ayat 19-26
 An-Najm, ayat 27-30
 An-Najm, ayat 31-32
 An-Najm, ayat 33-41
 An-Najm, ayat 42-55
 An-Najm, ayat 56-62
54. SURAT AL-QAMAR
 Al-Qamar, ayat 1-5
 Al-Qamar, ayat 6-8
 Al-Qamar, ayat 9-17
 Al-Qamar, ayat 18-22
 Al-Qamar, ayat 23-32
 Al-Qamar, ayat 33-40
 Al-Qamar, ayat 41-46
 Al-Qamar, ayat 47-55
55. SURAT AR-RAHMAN
 Ar-Rahman, ayat 1-13
 Ar-Rahman, ayat 14-25
 Ar-Rahman, ayat 26-30
 Ar-Rahman, ayat 31-36
 Ar-Rahman, ayat 37-45
 Ar-Rahman, ayat 46-53
 Ar-Rahman, ayat 54-61
 Ar-Rahman, ayat 62-78
56. SURAT AL-WAQI'AH
 Al-Waqi'ah, ayat 1-12
 Al-Waqi'ah, ayat 13-26
 Al-Waqi'ah, ayat 27-40
 Al-Waqi'ah, ayat 41-56
 Al-Waqi'ah, ayat 57-62
 Al-Waqi'ah, ayat 63-74
 Al-Waqi'ah, ayat 75-82
 Al-Waqi'ah, ayat 83-87
 Al-Waqi'ah, ayat 88-96
57. SURAT AL-HADID
 Al-Hadid, ayat 1-3
 Al-Hadid, ayat 4-6
 Al-Hadid, ayat 7-11
 Al-Hadid, ayat 12-15
 Al-Hadid, ayat 16-17
 Al-Hadid, ayat 18-19
 Al-Hadid, ayat 20-21
 Al-Hadid, ayat 22-24
 Al-Hadid, ayat 25
 Al-Hadid, ayat 26-27
 Al-Hadid, ayat 28-29
58.SURAT AL-MUJADILAH
 Al-Mujadilah, ayat 1
 Al-Mujadilah, ayat 2-4
 Al-Mujadilah, ayat 5-7
 Al-Mujadilah, ayat 8-10
 Al-Mujadilah, ayat 11
 Al-Mujadilah, ayat 12-13
 Al-Mujadilah, ayat 14-19
 Al-Mujadilah, ayat 20-22
59. SURAT AL-HASYR
 Al-Hasyr, ayat 1-5
 Al-Hasyr, ayat 6-7
 Al-Hasyr, ayat 8-10
 Al-Hasyr, ayat 11-17
 Al-Hasyr, ayat 18-20
 Al-Hasyr, ayat 21-24
60. SURAT AL-MUMTAHANAH
 Al-Mumtahanah, ayat 1-3
 Al-Mumtahanah, ayat 4-6
 Al-Mumtahanah, ayat 7-9
 Al-Mumtahanah, ayat 10-11
 Al-Mumtahanah, ayat 12
 Al-Mumtahanah, ayat 13
61. SURAT ASH-SHAFF
 Ash-Shaff, ayat 1-4
 Ash-Shaff, ayat 5-6
 Ash-Shaff, ayat 7-9
 Ash-Shaff, ayat 10-13
 Ash-Shaff, ayat 14
62. SURAT AL-JUMU'AH
 Al-Jumu'ah, ayat 1-4
 Al-Jumu'ah, ayat 5-8
 Al-Jumu'ah, ayat 9-10
 Al-Jumu'ah, ayat 11
63. SURAT AL-MUNAFIQUN
 Al-Munafiqun, ayat 1-4
 Al-Munafiqun, ayat 5-8
 Al-Munafiqun, ayat 9-11
64. SURAT AT-TAGHABUN
 At-Taghabun, ayat 1-4
 At-Taghabun, ayat 5-6
 At-Taghabun, ayat 7-10
 At-Taghabun, ayat 11-13
 At-Taghabun, ayat 14-18
65. SURAT ATH-THALAQ
 Ath-Thalaq, ayat 1
 Ath-Thalaq, ayat 2-3
 Ath-Thalaq, ayat 4-5
 Ath-Thalaq, ayat 6-7
 Ath-Thalaq, ayat 8-11
 Ath-Thalaq, ayat 12
66. SURAT AT-TAHRIM
 At-Tahrim, ayat 1-5
 At-Tahrim, ayat 6-8
 At-Tahrim, ayat 9-10
 At-Tahrim, ayat 11-12
67. SURAT AL-MULK
 Al-Mulk, ayat 1-5
 Al-Mulk, ayat 6-11
 Al-Mulk, ayat 12-15
 Al-Mulk, ayat 16-19
 Al-Mulk, ayat 20-27
 Al-Mulk, ayat 28-30
68. SURAT AL-QALAM
 Al-Qalam, ayat 1-7
 Al-Qalam, ayat 8-16
 Al-Qalam, ayat 17-33
 Al-Qalam, ayat 34-41
 Al-Qalam, ayat 42-47
 Al-Qalam, ayat 48-52
69. SURAT AL-HAQQAH
 Al-Haqqah, ayat 1-12
 Al-Haqqah, ayat 13-18
 Al-Haqqah, ayat 19-24
 Al-Haqqah, ayat 25-37
 Al-Haqqah, ayat 38-43
 Al-Haqqah, ayat 44-52
70. SURAT AL-MA'ARIJ
 Al-Ma'arij, ayat 1-7
 Al-Ma'arij, ayat 8-18
 Al-Ma'arij, ayat 19-35
 Al-Ma'arij, ayat 36-44
71. SURAT NUH
 Nuh, ayat 1-4
 Nuh, ayat 5-20
 Nuh, ayat 21-24
 Nuh, ayat 25-28
72. SURAT AL-JIN
 Al-Jin, ayat 1-7
 Al-Jin, ayat 8-10
 Al-Jin, ayat 11-17
 Al-Jin, ayat 18-24
 Al-Jin, ayat 25-28
73. SURAT AL-MUZZAMMIL
 Al-Muzzammil, ayat 1-9
 Al-Muzzammil, ayat 10-18
 Al-Muzzammil, ayat 19-20
74. SURAT AL-MUDDATSTSIR
 Al-Muddatstsir, ayat 1-10
 Al-Muddatstsir, ayat 11-30
 Al-Muddatstsir, ayat 31-37
 Al-Muddatstsir, ayat 38-56
75. SURAT AL-QIYAMAH
 Al-Qiyamah, ayat 1-15
 Al-Qiyamah, ayat 16-25
 Al-Qiyamah, ayat 26-40
76. SURAT AL-INSAN
 Al-Insan, ayat 1-3
 Al-insan, ayat 4-12
 Al Insan, ayat 13-22
 Al-Insan, ayat 23-31
77. SURAT AL-MURSALAT
 Al-Mursalat, ayat 1-15
 Al-Mursalat, ayat 16-28
 Al-Mursalat, ayat 29-40
 Al-Mursalat, ayat 41-50
78. SURAT  AN-NABA
 An-Naba, ayat 1-16
 An-Naba, ayat 17-30
 An-Naba, ayat 31 -36
 An-Naba, ayat 37-40
79. SURAT AN-NAZI'AT
 An-Nazi'at, ayat 1-14
 An-Nazi'at, ayat 15-26
 An-Nazi'at, ayat 27-33
 An-Nazi'at, ayat 34-46
80. SURAT  'ABASA
 'Abasa, ayat 1-16
 'Abasa, ayat 17-32
 'Abasa, ayat 33-42
81. SURAT AT-TAKWIR
 At-Takwir, ayat 1-14
 At-Takwir, ayat 15-29
82. SURAT AL-INFITHAR
 Al-Infithar, ayat 1-12
 Al-Infithar, ayat 13-19
83. SURAT AL-MUTHAFFIFIN
 Al-Muthaffifin, ayat 1-6
 Al-Muthaffifin, ayat 7-17
 Al-Muthaffifin, ayat 18-28
 Al-Muthaffifin, ayat 29-36
84. SURAT AL-INSYIQAQ
 Al-Insyiqaq, ayat 1-15
 Al-Insyiqaq, ayat 16- 25
85. SURAT AL-BURUJ
 Al-Buruj,  ayat 1-10
 Al-Buruj, ayat 11-22
86. SURAT ATH-THARIQ
 Ath-Thariq, ayat 1-10
 Ath-Thariq, ayat 11-17
87. SURAT AL-A'LA
 Al-A'la, ayat 1-13
 Al-A'la, ayat 14-19
88. SURAT AL-GHASYIYAH
 Al-Ghasyiyah, ayat 1-7
 Al-Ghasyiyah, ayat 8-16
 Al-Ghasyiyah, ayat 17-26
89. SURAT AL-FAJR
 Al-Fajr, ayat 1-14
 Al-Fajr, ayat 15-20
 Al-Fajr, ayat 21-30
90. SURAT AL-BALAD
 Al-Balad, ayat 1-10
 Al-Balad, ayat 11-20
91. SURAT ASY-SYAMS
 Asy-Syams, ayat 1-10
 Asy-Syams, ayat 11-15
92. SURAT AL-LAIL
 Al-Lail, ayat 1-11
 Al-Lail, ayat 12-21
93. SURAT ADH-DHUHA
 Adh-Dhuha, ayat 1-11
94. SURAT ALAM NASYRAH
 Alam Nasyrah, ayat 1-8
95. SURAT AT-TIN
 At-Tin, ayat 1-8
96. SURAT AL-'ALAQ
 Al-'Alaq, ayat 1-5
 Al-'Alaq, ayat 6-19
97. SURAT AL-QADAR
 Al-Qadar, ayat 1-5
98. SURAT AL-BAYYINAH
 Al-Bayyinah, ayat 1-5
 Al-Bayyinah, ayat 6-8
99. SURAT AZ-ZALZALAH
 Az-Zalzalah, ayat 1-8
100. SURAT AL-'ADIYAT
 Al-'Adiyat, ayat 1-11
101. SURAT AL-QARI'AH
 Al-Qari'ah, ayat 1-11
102. SURAT AT-TAKATSUR
 At-Takatsur, ayat 1-8
103. SURAT AL-'ASR
 Al-'Asr, ayat 1-3
104. SURAT AL-HUMAZAH
 Al-Humazah, ayat 1-9
105. SURAT AL-FlL
 Al-Fil, ayat 1-5
106. SURAT QURAISY
 Quraisy, ayat 1-4
107. SURAT AL-MA'UN
 Al-Ma'un, ayat 1-7
108. SURAT AL-KAUTSAR
 Al-Kautsar, ayat 1-3
109. SURAT AL-KAFIRUN
 Al-Kafirun, ayat 1-6
110. SURAT AN-NASR
 An-Nasr, ayat 1-3
111. SURAT AL-LAHAB
 Al-Lahab, ayat 1-5
112. TAFSIR SURAT AL-IKHLAS
 Latar Belakang Turunnya Surat dan Keutamaannya
 Al-Ikhlas, ayat 1-4
PENDAHULUAN TAFSIR AL-FALAQ DAN ANNAS
113. SURAT AL-FALAQ
 Al-Falaq, ayat 1-5
114. SURAT AN-NAS
 An-Nas, ayat 1-6
Waktu Shalat
UPDATE TERBARU
Donasi & Infaq - Shadaqah

a.n. MULYATI
No. Rek : [147] 8010104978

a.n. IRWAN SUPRIATNA
No. Rek : [008] 152-00-0926962-8

Your Donation Give us Support
Comment
  • [Ismail - 2020-10-15 19:02:01] بارك الله فيكم
  • [Irwan Supriatna - 2018-12-27 18:21:32] Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati hamba-Nya sehingga web ini kembali aktif. Shalawat dan Salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya