Index Al-Qur'an - Klasifikasi Tema Al-Qur'an


BAB 1. Allah Ilmu dan Mahluk
Alam Semesta
Fungsi Benda-Benda Langit
Hubungan Pergeseran Waktu Dan Peredaran Benda Langit
Keadaan Bulan, Bintang, Dan Matahari
Keadaan Bumi
Keadaan Langit
Keadaan Manusia
Kehancuran Alam Semesta Pasti Terjadi
Kejadian Alam Semesta
Kesempurnaan Alam Semesta
Masa Kejadian Alam Semesta
Pada Benda Langit Ada Kehidupan ?
Pencipta Alam Semesta
Segalanya Tunduk Kepada Allah
Tujuan Diciptakan Alam Semesta
Allah
Allah Berfirman
Allah Berlainan Dengan Mahluk
Allah Itu Ada
Allah Itu Berkuasa
Allah Itu Esa.
Allah Itu Hidup Dan Berdiri Sendiri
Allah Itu Maha Berkehendak
Allah Maha Mendengar Dan Maha Melihat
Allah Maha Mengetahui
Allah, Yang Awal Dan Yang Akhir
Asmaul Husna
Mengenal Allah Adalah Fitrah Insani
Mengenal Allah Melalui Alam Semesta Ciptaan-Nya
Mengenal Asma Dan Sifat Allah
Binatang
Macam-Macam Binatang Dan Tempat Kediamannya
Manfaat Binatang Bagi Manusia
Penciptaan Dan Perkembangbiakan Binatang
Sikap Manusia Terhadap Binatang
Bumi Dan Tumbuhan
Bermacam-Macam Keadaan Tanah Dan Tumbuhan
Keadaan Bumi Dan Gunung
Muka Bumi Adalah Sumber Penghidupan
Proses Perkembangbiakan Tumbuhan
Proses Terjadinya Hujan
Ilmu
Al Qur'An Sumber Ilmu Pengetahuan
Derajat Dan Keadaan Orang Yang Tidak Berilmu
Ilmu Allah Meliputi Segala Sesuatu
Ilmu Manusia Berasal Dari Allah Dan Sangat Terbatas
Keutamaan Dan Derajat Orang Yang Berilmu
Kewajiban Menuntut Ilmu Dan Mengajarkannya
Sunatullah
Adakah Penyimpangan Terhadap Hukum Allah ?
Hukum Yang Diwahyukan / Tertulis
Hukum Yang Tidak Diwahyukan / Tidak Tertulis
Setiap Ciptaan Allah Ditentukan Hukumnya
Sunnatullah Itu Eksak / Pasti Berlaku
Sunnatullah Itu Immutable / Tetap, Tak Berubah
Sunnatullah Itu Objektif / Berlaku Untuk Siapa Saja
BAB 2. Mahluk Halus dan Tabiatnya
Ghaib
Allah Mengetahui Peristiwa Ghaib
Allah Mengetahui Segala Isi Hati
Di Sisi Allah Kunci Segala Yang Ghaib
Sebagian Dari Yang Ghaib Diperlihatkan Allah Kepada Rasul-Rasul-Nya
Iblis Dan Setan
Asal Kejadian Iblis Adalah Dari Golongan Jin
Berlindung Dari Kejahatan Syaitan
Kemampuan Syaitan Menggoda
Pernyataan Allah Tentang Godaan Syaitan
Setiap Manusia Disertai Syaitan
Yang Termasuk Golongan Syaitan
Yang Termasuk Golongan Syaitan
Jin
Asal Kejadian Jin
Dakwah Jin Islam Kepada Sesamanya
Kebanyakan Isi Neraka Adalah Jin Dan Manusia
Tabiat Jin Adalah Seperti Manusia
Tujuan Diciptakan Jin
Malaikat
Anggapan Orang Kafir Terhadap Malaikat
Asal Kejadian Dan Tabiat Malaikat
Bertasbih Dan Menyembah Allah Swt
Kecepatan Malaikat Menghadap Allah
Membaca Shalawat Kepada Nabi Muhammad
Memikul 'Arsy Allah
Mencabut Nyawa Manusia
Mencatat Amal Perbuatan Manusia
Mendoakan, Dan Memohonkan Ampun Kaum Mukminin
Menentramkan Hati Nabi Dan Kaum Mukminin
Menentramkan Hati Nabi Dan Kaum Mukminin
Mengatur Segala Urusan
Mengilhami Manusia Untuk Berbuat Baik Dan Sebagai Saksinya
Meniup Sangkakala
Menjaga Neraka Dan Pelaksana Siksaan-Nya
Menjaga Surga Dan Memberi Salam Kepada Penghuninya
Menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Dan Hamba Pilihan-Nya
Menyiksa / Melaksanakan Hukuman Atas Perintah-Nya
Musuh Malaikat
BAB 3. Manusia dan Tabiatnya
Nama-Nama Manusia
Al Insan
Albasyar
An Naas
Baniadam
Perbedaan Manusia Dengan Mahluk Lain
Perbedaan Manusia Dengan Mahluk Lain
Proses Kejadian Manusia
Kejadian Adam
Kejadian Hawa
Kejadian Isa As
Kejadian Manusia Secara Umum
Sifat-Sifat Manusia
Kecenderungan Buruk Manusia
Tujuan Diciptakannya Manusia
Tujuan Diciptakan Manusia
BAB 4. Potensi Manusia
Akal
Hubungan Ilmu, Akal, Dan Hati
Yang Masuk Akal Belum Tentu Dapat Dirasionalkan
Yang Rasional Tentu Dapat Dicerna Akal
Hati
Beruntunglah Orang Yang Menyucikan Hatinya
Hati Manusia Tiada Tetap
Rugilah Orang Yang Mengotori Hatinya
Nafsu
Nafsu Ammarah Bissu'
Nafsu Lawwamah
Nafsu Muthmainnah
Raga
Diri Manusia Akan Menjadi Saksi Atas Dirinya
Jasmani Manusia Adalah Sebagus-Bagus Bentuk
Perbuatan Yang Dipertanggungjawabkan Oleh Manusia
Rasio
Rasio / Pemikiran
BAB 5 Agama Tauhid dan Penggolongan Manusia
Islam Agama Tauhid
Fitrah Manusia Beragama Tauhid
Islam Satu-Satunya Agama Tauhid
Kebenaran Islam Adalah Di Atas Segala Agama
Pengertian Islam
Perbedaan Agama Para Rasul Hanyalah Syariatnya
Semua Nabi Beragama Tauhid, Islam
Semua Rasul Membawa Ajaran Agama Tauhid
Islam Agama Yang Dibawa Oleh Muhammad
Islam Agama Pengoreksi Dan Penyempurna
Islam Agama Yang Membenarkan
Islam Agama Yang Terakhir
BAB 6 Sikap Manusia Terhadap Islam
Fasiqin
Adzab Allah Terhadap Kaum Yang Fasik
Cara Menghadapi Orang Fasik
Hubungan Sifat Munafik Dan Fasik
Larangan Menshalatkan Dan Memintakan Ampun Dosa Orang Munafik Dan Orang Fasik
Sifat Orang Fasik
Kafirin
Adzab Dan Siksa Bagi Orang Kafir
Amalan Dan Harta Orang Kafir
Amalan Orang Kafir
Dosa Orang Kafir Tidak Diampuni
Kemewahan Hidup Orang Kafir
Orang Kafir Adalah Seburuk-Buruk Makhluk
Perbandingan Orang Beriman Dengan Orang Kafir
Sikap Orang Mukmin Terhadap Orang Kafir
Tidak Ada Gunanya Bagi Mereka Diberi Peringatan
Mukminin
Balasan Dan Janji Allah Bagi Yang Beriman Dan Beramal Shaleh
Beberapa Sifat Mukminin
Iman Perlu Ujian
Keimanan
Menolong Agama Allah Adalah Tugas Mukminin
Para Nabi Diuji Oleh Allah
Munafiqin
Balasan Bagi Orang Munafik
Beberapa Sifat Orang Munafik
Cara Menghadapi Orang Munafik
Perumpamaan Kepribadian Orang-Orang Munafik
Murtad
Bertaubat Dan Berimanlah Sebelum Terlambat
Kemurtadan
Orang-Orang Beriman Janganlah Murtad
Sia-Sialah Amal Orang Yang Murtad
Muslimin
Hubungan Antaragama
Imanlah Dan Masuklah Kepada Agama Islam
Mengamalkan Ajaran Islam
Syahadat, Persaksian Masuk Agama Islam
Musyrikin
Dosa Syirik Tidak Terampuni
Keadaan Orang Musyrik Dan Syariknya Di Akhirat
Kelemahan Berhala Sebagai Syarik
Kemusyrikan
Perbandingan Antara Kekuasaan Allah Dan Syarik
Thaghut
BAB. 7 Alam Kehidupan Manusia
Akhirat
Allah Penguasa Tunggal Hari Perhisaban
Balasan Amal Manusia
Di Mahsyar Tak Ada Hubungan Nasab Dan Sahabat
Ditiupnya Sangkakala Tiga Kali
Hanya Allah Yang Mengetahui Datangnya Kiamat
Hanya Allah Yang Mengetahui Datangnya Kiamat
Kehidupan Abadi Surga Dan Neraka
Manusia Melihat Amal Perbuatannya
Manusia Membaca Kitab Catatan Amalnya
Manusia Mendengarkan Rekaman
Manusia Menerima Kitab Catatan
Manusia Terbagi Menjadi Tiga Golongan
Para Saksi Pengadilan Akbar
Penimbangan Amal Manusia
Penyesalan Yang Terlambat
Perumpamaan Kepastian Terjadinya Kebangkitan
Situasi Mahsyar Dan Keadaan Manusia
Syafaat Saat Itu Bersifat Khusus
Tanda Dekatnya Kejadian Hari Kiamat
Tanyajawab
Yang Tidak Percaya Adanya Kehidupan Akhirat
Alam Barzah
Kehidupan Alam Barzah / Kubur
Lamanya Kehidupan Alam Barzah
Manusia Tak Dapat Lari Dari Ajal
Tiap Yang Berjiwa Mesti Mati
Alam Kandungan
Janji / Kesaksian Jiwa Manusia Sebelum Lahir
Jenis Manusia Yang Terbentuk
Keadaan Alam Kandungan
Keadaan Kejadian Manusia
Proses Kejadian Manusia
BAB. 8 Neraka dan Surga
Antara Surga Dan Neraka
Al 'A'Raaf, Batas Antara Surga Dan Neraka
Dari Neraka Ke Surga
Percakapan Antara Penghuni Surga Dan Neraka
Neraka
Bahan Bakar Api Neraka Dan Keadaan Ahli Neraka
Hidangan Ahli Neraka
Kekekalan Adzab Neraka
Nama-Nama Neraka
Penyebab Manusia Masuk Neraka
Penyesalan Para Ahli Neraka
Perbantahan Di Antara Manusia Ketika Dimasukkan Ke Dalam Neraka
BAB. 9 Dakwah dan Kisah
Dakwah
Bahasa Dakwah
Hasil Dakwah, Allah Yang Menentukan
Perintah Dakwah
Semangat Dakwah
Sikap Dan Cara Berdakwah
Sikap Pendakwah
Teguran Allah Terhadap Dakwah Yang Salah
Tujuan Dakwah
Kisah Para Nabi
Kisah-Kisah Yang Lain
Nabi Adam As
Nabi Ayyub As
Nabi Daud As
Nabi Huud As
Nabi Ibrahim As
Nabi Idris As
Nabi Ilyas As
Nabi Ilyasa' As Dan Nabi Dzulkifli As
Nabi Isa Putra Maryam Putri Imran
Nabi Ishaq Dan Nabi Ya'Qub As
Nabi Ismail Alayhis Salam
Nabi Luth As
Nabi Musa Dan Nabi Harun As
Nabi Nuh As
Nabi Shaleh As
Nabi Sulaiman As
Nabi Syuaib As
Nabi Yunus As
Nabi Yusuf As
Nabi Zakaria As Dan Nabi Yahya As
Nabi, Rasul, Dan Tugasnya
Ada Nabi Yang Diceritakan Dalam Quran Ada Pula Yang Tidak
Adzab Allah Bagi Yang Mendustakan Rasul
Allah Pasti Menolong Rasul Dan Pengikutnya
Kaum Mutrafin Yang Mendustakan Rasul
Nabi Dan Rasul Adalah Manusia Biasa
Nabi Dan Rasul Berasal Dari Kalangan Kaumnya
Peringatan Hanya Bermanfaat Bagi Yang Beriman
Semua Rasul Membawa Ajaran Tauhid
Tugas Nabi Dan Rasul
Ujian Perjuangan Para Rasul
BAB 10 Nabi Muhammad
Akhlak Dan Keluarga Nabi
Akhlak Dan Beberapa Sifat Nabi
Keluarga Nabi Muhammad
Tatakrama Pergaulan Dengan Keluarga Nabi
Beberapa Peristiwa Penting Pada Masa Nabi
Muhammad Bertahannus Dan Diangkat Menjadi Rasul
Peristiwa Hijrah
Peristiwa Isra' Mi'Raj
Peristiwa Pada Masa Kelahiran Muhammad
Saat-Saat Berakhirnya Perjuangan Nabi Muhammad
Kerasulan Nabi Muhammad
Berita Kelahiran Muhammad
Muhammad Adalah Nabi Terakhir
Muhammad Adalah Seperti Nabi Yang Lain
Muhammad Bertugas Menyampaikan Kebenaran
Muhammad Diutus Untuk Seluruh Umat
Sejarah Ringkas Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam
BAB. 11 Shuhuf dan Kitab Suci
Alquran
Kitab Suci Alqur'An
Injil
Kitab Suci Injil
Isi Taurat Dan Injil
Isi Taurat Dan Injil Di Antaranya
Isi Taurat Di Antaranya
Rasul Dan Kitab Suci
Rasul Dan Kitab Suci
Shuhuf Ibrahim Dan Musa
Shuhuf Ibrahim Dan Shuhuf Musa
Sikap Ahlikitab Terhadap Alkitab
Sikapnya Terhadap Kitab Al Qur'An
Sikapnya Terhadap Kitabnya Sendiri
Taurat
Kitab Suci Taurat
BAB. 12 Alquran dan Alhadits
Al Qur'An
Al Qur'An Adalah Kitab Bacaan Yang Mulia Yang Dijaga Kemurniannya
Al Qur'An Adalah Kitab Pembimbing Manusia Kejalan Allah
Al Qur'An Adalah Kitab Peringatan Bagi Seluruh Alam (Jin Dan Manusia)
Al Qur'An Adalah Kitab Suci Berbahasa Arab
Al Qur'An Adalah Kitab Yang Membenarkan Kitab-Kitab Sebelumnya
Al Qur'An Berasal Dari Allah
Ayat-Ayat Al Qur'An Terinci Dan Tersusun Rapi
Cara Al Qur'An Diturunkan
Keistimewaan Al Qur'An
Keummian Nabi Shalallahu Alaihi Wa Sallam Membuktikan Bahwa Quran Itu Berasal Dari Allah
Malam Diturunkan Al Qur'An, Malam Kemuliaan, Malam Yang Diberkahi
Membaca Al Qur'An Dan Mendengarkannya
Nama-Nama Al Qur'An
Nama-Nama Surat Berdasarkan Urutan Mushaf, Dan Jumlah Ayat.
Nama-Nama Surat Berdasarkan Urutan Turunnya
Sebab-Sebab Al Qur'An Tidak Diturunkan Berupa Tulisan
Sikap Orang Beriman Terhadap Al Qur'An Dan Manfaat Baginya
Sikap Orang Kafir Terhadap Al Qur'An Dan Balasan Baginya
Tantangan Dan Jawaban Allah Terhadap Tuduhan Dan Anggapan Itu
Tuduhan, Bahwa Muhammad Yang Membuat Al Qur'An, Tidaklah Benar
Ummul Qur'An Dan Huruf-Huruf Hijaiyyah
BAB. 13 Perumpamaan, Kesehatan, dan Kesenian
Kesehatan
Macam-Macam Penyakit
Obat Atau Penawar Suatu Penyakit
Kesenian
Kesenian
BAB. 14 Qadha, Qadar, dan Kewajiban Ikhtiar
Cara Berusaha Yang Baik
Bekerja / Berusaha Untuk Kebahagiaan Di Dunia Dan Akhirat
Bertawakal Dan Bersabar
Berusaha Dengan Sungguh-Sungguh
Makanlah Yang Halal Lagi Baik
Tidak Semua Cita-Cita Manusia Akan Tercapai
Makanan Dan Hukumnya
Janganlah Menghalalkan Yang Haram, Atau Sebaliknya
Makanan Yang Halal
Makanan Yang Haram
Makanlah Yang Halal Lagi Baik
Masalah Halal Dan Haram
Perdagangan Dan Permasalahannya
Berdagang / Berniaga
Hutang Piutang Dan Gadai
Menakar Atau Menimbang
Riba
Qadha, Qadar, Dan Ikhtiar
Balasan Dari Allah Sesuai Dengan Usaha Manusia
Kewajiban Berusaha
Qadha Dan Qadar
Tiap Orang Hanya Dibebani Menurut Kadarnya
Usaha Pelayaran
Dalam Keadaan Bahaya, Manusia Mengakui Kekuasaan Allah
Kapal Berlayar Dengan Perintah Allah
Kapal Sebagai Alat Angkutan
Mencari Karunia Allah Dengan Kapal
BAB. 15 Pendidikan Akhlak
Awas Kehinaan Yang Akan Menimpa !
Beramallah, Nafkahkanlah Sebagian Harta
Berbuatlah Kebaikan !
Berhias Dan Berjilbablah !
Berkasih-Sayanglah !
Berkatalah Yang Baik Dan Benar !
Bersabarlah !
Bersyukurlah !
Biasakan Mengucapkan Kata-Kata Yang Baik !
Cintailah Persaudaraan Dan Perdamaian !
Durhaka Dan Akibatnya !
Hargailah Waktu, Agar Tidak Rugi!
Jadilah Saksi Yang Benar / Baik !
Jagalah Kebersihan Dan Kesucian !
Jagalah Persatuan !
Jangan Berlebih-Lebihan
Jangan Ingkar Terhadap Nikmat!
Jangan Membuat Tipu Daya !
Jangan Mengadakan Pembicaraan Rahasia Kejahatan !
Jangan Menyebarkan Berita Bohong !
Janganlah Berbuat Riya' !
Janganlah Berdusta !
Janganlah Berkhianat!
Janganlah Berputus Asa !
Janganlah Iri Hati Dan Dengki!
Janganlah Jadi Pengecut Dan Penakut!
Janganlah Marah !
Janganlah Membuat Kerusakan !
Janganlah Memfitnah !
Janganlah Sombong Lagi Membanggakan Diri, Rendah Hatilah!
Janganlah Suka Berprasangka Buruk !
Janganlah Suka Mencela, Memaki, Dan Mengumpat
Jauhilah Kikir / Bakhil!
Jauhilah Sifat Suka Membenci !
Jauhilah Ucapan Yang Buruk !
Larangan Bermewah-Mewahan
Maafkanlah Kesalahan Orang Lain !
Marilah Memawas Diri !
Pahala Kebaikan Yang Dilipatgandakan
Peliharalah Amanat !
Perhatikan Tatakrama Bertamu Dan Bersalam !
Perhatikan Tatakrama Pergaulan Dalam Rumahtangga !
Perhatikan Tatakrama Pergaulan Pria Dengan Wanita !
Perhatikanlah Fakir Miskin !
Perihal Wajib Memenuhi Sumpah, Janji, Dan Nadzar !
Sederhanalah Dalam Bertingkah / Berkepribadian !
Taatlah !
Tegakkanlah Keadilan !
Tinggalkanlah Keburukan !
Tinggalkanlah Khamar Dan Judi !
Tinggalkanlah Perbuatan Yang Tiada Bermanfaat!
Tinggalkanlah Permusuhan !
Tolong-Menolonglah !
BAB. 16 Undang-undang Kemasyarakatan
Anak Dan Permasalahannya
Anak Angkat
Anak Angkat
Anak Harus Dipelihara Dengan Baik
Doa Agar Dianugerahi Anak Yang Shaleh
Kebaktian Anak Kepada Orang Tua
Kedudukan Anak
Menyusui Dan Menyusukan Anak
Berbagai Hubungan Antar Manusia
Batas-Batas Hubungan Kekerabatan
Hubungan Antarsuku Dan Antarbangsa
Hubungan Kekerabatan Yang Baik
Keluarga Yang Bahagia Dunia Akhirat
Harta, Hak Milik, Dan Faraidz
Berwasiat
Faraidz / Pembagian Harta Pusaka
Naluri Manusia Adalah Cinta Harta
Pajak Dan Shadaqah
Secara Mutlak Seluruh Alam Adalah Milik Allah, Untuk Manusia
Status Harta Bagi Manusia
Hudud
Mencuri Dan Merampok
Mencuri Dan Merampokmeminum Minuman Keras / Khamar
Menuduh Berzina
Zina
Jihad Dan Qital
'Uzur / Halangan Untuk Berjihad
Bulan-Bulan Haram
Cinta Terhadap Perdamaian
Ghanimah Dan Fa'I
Hukum Jihad
Jiwa Jihad
Keengganan Berperang
Kisah Perang Dan Perdamaian
Masa Kejayaan Dan Kehancuran Umat
Peraturan Perang
Perlengkapan / Kekuatan Perang
Semangat Jihad
Shalat Dalam Peperangan
Syuhada'
Tawanan Perang
Waspada Terhadap Musuh
Jinayah
Diyat
Hak Hidup
Qishash
Khilafah
Beberapa Ciri Masyarakat Yang Dikehendaki Islam
Keadaan Suatu Negeri Tergantung Dari Penduduknya
Kekuasaan Pemimpin / Penguasa
Musyawarah Terhadap Perbedaan Pendapat
Tugas Manusia Sebagai Khalifah / Pemimpin / Penguasa
Waspadalah Terhadap Orang-Orang Kafir
Yang Patut Dijadikan Wali (Sahabat / Pemimpin)
Pernikahan Dan Permasalahannya
Anjuran Menikah
Contoh Tentang Istri Yang Baik Dan Yang Tidak Baik
Hak Wanita (Istri) Setelah Dicerai Dan Habis Masa Iddahnya
Iddah
Ilaa'
Jangan Sampai Berbuat Yang Keji
Kewajiban Membayar Mahar (Maskawin)
Li'An
Mut'Ah
Nusyuz
Rujuk
Thalaq (Cerai)
Tidak Ada Rahbaniyah Dalam Agama Islam
Yang Boleh Dan Yang Tidak Boleh Dinikahi
Zhihar
BAB. 17 Sekitar Peribadatan
Bersuci
Air Sebagai Alat Untuk Bersuci
Bersuci
Dzikrullah Dan Berdoa
Adab / Kesopanan Berdoa Yang Baik
Adab Dzikrullah (Ingat Allah) Dan Manfaatnya
Beberapa Doa Dari Alqur'An
Berdzikir, Bertasbih Memuji Allah
Bertawasul / Wasilah Kepada Allah
Haji Dan Kurban
Berkurban / Menyembelih Kurban
Haji Dan Umrah
Masjid Dan Ka'Bah
Baitul Maqdis Dan Pemindahan Kiblat
Fungsi Masjid
Masjidil Haram Dan Pembangunan Ka’Bah
Masjidil Quba Dan Pendirian Masjid
Orang Yang Layak Memakmurkan Masjid
Puasa
Puasa Kifarat
Puasa Qadha Dan Fidyah
Puasa Ramadhan
Waktu / Saat Berpuasa Dan Beberapa Hal Yang Membatalkannya
Shalat
Adab Dan Sopan Santun Shalat
Firdaus Bagi Yang Shalat
Hikmah Shalat
Perintah Shalat Dan Zakat
Saqar Bagi Yang Tidak Shalat
Shalat Fardhu (Wajib)
Shalat Jum'At
Shalat Malam
Shibghatullah Dan Cinta Kepada Allah
Cinta Dan Taat Kepada Allah Dan Rasul-Nya
Shibghatullah
Zakat Dan Shadaqah
Bershadaqah Itu Tidak Mendatangkan Kerugian
Perintah Shadaqah Dan Menafkahkan Harta Di Jalan Allah
Perintah Shadaqah Dan Menafkahkan Harta Di Jalan Allah
Shadaqah Yang Baik
Shadaqah Yang Tidak Baik
Yang Berhak Menerima Zakat Dan Pantas Menerima Nafkah
Waktu Shalat
UPDATE TERBARU
Donasi & Infaq - Shadaqah

a.n. MULYATI
No. Rek : [147] 8010104978

a.n. IRWAN SUPRIATNA
No. Rek : [008] 152-00-0926962-8

Your Donation Give us Support
Comment
  • [Ismail - 2020-10-15 19:02:01] بارك الله فيكم
  • [Irwan Supriatna - 2018-12-27 18:21:32] Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati hamba-Nya sehingga web ini kembali aktif. Shalawat dan Salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya