Isi Tafsir Al-Qur'an

7. SURAT AL-A'RAF

(TEMPAT YANG TINGGI)

Makkiyyah, 206 ayat kecuali ayat 163 sampai dengan 170 Madaniyyah.

Turun sesudah surat Shad.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Al-A'raf, ayat 1-3
Al-A'raf, ayat 4-7
Al-A'raf, ayat 8-9
Al-A'raf, ayat 10
Al-A'raf, ayat 11
Al-A'raf, ayat 12
Al-A'raf, ayat 13-15
Al-A'raf, ayat 16-17
Al-A'raf, ayaf 18
Al-A'raf, ayat 19-21
Al-A'raf, ayat 22-23
Al-A'raf, ayat 24-25
Al-A'raf, ayat 26
Al-A'raf, ayat 27
Al-A'raf, ayat 28-30
Al-A'raf, ayat 31
Al-A'raf, ayat 32
Al-A'raf, ayat 33
Al-A'raf, ayat 34-36
Al-A'raf, ayat 37
Al-A'raf, ayat 38-39
Al-A'raf, ayat 40-41
Al-A'raf, ayat 42-43
Al-A'raf, ayat 44-45
Al-A'raf, ayat 46-47
Al-A'raf, ayat 48-49
Al-A'raf, ayat 50-51
Al-A'raf, ayat 52-53
Al-A'raf, ayat 54
Al-A'raf, ayat 55-56
Al-A'raf, ayat 57-58
Al-A'raf, ayat 59-62
Al-A'raf, ayat 63-64
Al-A'raf, ayat 65-69
Al-A'raf, ayat 70-72
Al-A'raf, ayat 73-78
Al-A'raf, ayat 79
Al-A'raf, ayat 80-81
Al-A'raf, ayat 82
Al-A'raf, ayat 83-84
Al-A'raf, ayat 85
Al-A'raf, ayat 86-87
Al-A'raf, ayat 88-89
Al-A'raf, ayat 90-92
Al-A'raf, ayat 93
Al-A'raf, ayat 94-95
Al-A'raf, ayat 96-99
Al-A'raf, ayat 100
Al-A'raf, ayat 101-102
Al-A'raf, ayat 103
Al-A'raf, ayat 104-106
Al-A'raf, ayat 107-108
Al-A'raf, ayat 109-110
Al-A'raf, ayat 111-112
Al-A'raf, ayat 113-114
Al-A'raf, ayat 115-116
Al-A'raf, ayat 117-122
Al-A'raf, ayat 123-126
Al-A'raf, ayat 127-129
Al-A'raf, ayat 130-131
Al-A'raf, ayat 132-135
Al-A'raf, ayat 136-137
Al-A'raf, ayat 138-139
Al-A'raf, ayat 140-141
Al-A'raf, ayat 142
Al-A'raf, ayat 143
Al-A'raf, ayat 144-145
Al-A'raf, ayat 146-147
Al-A'raf, ayat 148-149
Al-A'raf, ayat 150-151
Al-A'raf, ayat 152-153
Al-A'raf, ayat 154
Al-A'raf, ayat 155-156
Al-A'raf, ayat 157
Al-A'raf, ayat 158
Al-A'raf, ayat 159
Al-A'raf, ayat 160-162
Al-A'raf, ayat 163
Al-A'raf, ayat 164-166
Al-A'raf, ayat 167
Al-A'raf, ayat 168-170
Al-A'raf, ayat 171
Al-A'raf, ayat 172-174
Al-A'raf, ayat 175-177
Al-A'raf, ayat 178
Al-A'raf, ayat 179
Al-A'raf, ayat 180
Al-A'raf, ayat 181
Al-A'raf, ayat 182-183
Al-A'raf, ayat 184
Al-A'raf, ayat 185
Al-A'raf, ayat 186
Al-A'raf, ayat 187
Al-A'raf, ayat 188
Al-A'raf, ayat 189-190
Al-A'raf, ayat 191-198
AJ-A'raf, ayat 199-200
Al-A'raf, ayat 201-202
Al-A'raf, ayat 203
Al-A'raf, ayat 204
Al-A'raf, ayat 205-206