Isi Tafsir Al-Qur'an

3. SURAT ALI IMRAN

تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

(Keluarga Imran)

Madaniyyah, 200 ayat, turun sesudah surat Al-Anfal

Permulaan surat ini sampai dengan ayat yang kedelapan puluh tiga diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Najran, kedatangan mereka pada tahun sembilan Hijriah; seperti yang akan diterangkan nanti dalam tafsir ayat Mubahalah, merupakan bagian darinya. Kami mengetengahkan semua hadis dan asar yang menyangkut keutamaan surat ini bersama surat Al-Baqarah, yaitu dalam permulaan surat Al-Baqarah.

Ali Imran, ayat 1-4
Ali Imran, ayat 5-6
All Imran, ayat 7-9
Ali Imran, ayat 10-11
Ali Imran, ayat 12-13
Ali Imran, ayat 14-15
Ali Imran, ayat 16-17
Ali Imran, ayat 18-20
Ali Imran, ayat 21-22
Ali Imran, ayat 23-25
All Imran, ayat 26-27
Ali Imran, ayat 28
Ali Imran, ayat 29-30
Ali Imran, ayat 31-32
Ali Imran, ayat 33-34
Ali Imran, ayat 35-36
Ali Imran, ayat 37
Ali Imran, ayat 38-41
Ali Imran, ayat 42-44
Ali Imran, ayat 45-47
Ali Imran, ayat 48-51
Ali Imran, ayat 52-54
Ali Imran, ayat 55-58
Ali Imran, ayat 59-63
Ali Imran, ayat 64
Ali Imran, ayat 65-68
Ali Imran, ayat 69-74
Ali Imran, ayat 75-76
Ali Imran, ayat 77
Ali Imran, ayat 78
Ali Imran, ayat 79-80
Ali Imran, ayat 81-82
Ali Imran, ayat 83-85
Ali Imran, ayat 86-89
Ali Imran, ayat 90-91
Ali Imran, ayat 92
Ali Imran, ayat 93-95
Ali Imran, ayat 96-97
Ali Imran, ayat 98-99
Ali Imran, ayat 100-101
Ali Imran, ayat 102-103
Ali Imran, ayat 104-109
Ali Imran, ayat 110-112
Ali Imran, ayat 113-117
Ali Imran, ayat 118-120
Ali Imran, ayat 121-123
Ali Imran, ayat 124-129
Ali Imran, ayat 130-136
Ali imran, ayat 137-143
Ali Imran, ayat 144-148
Ali Imran, ayat 149-153
Ali Imran, ayat 154-155
Ali Imran, ayat 156-158
Ali Imran, ayat 159-164
Ali Imran, ayat 165-168
Ali Imran, ayat 169-175
Ali Imran, ayat 176-180
Ali Imran, ayat 181-184
Ali Imran, ayat 185-186
Ali Imran, ayat 187-189
Ali Imran, ayat 190-194
Ali Imran, ayat 195
Ali Imran, ayat 196-198
Ali Imran, ayat 199-200