Isi Asbabun Nuzul Al-Qur'an

2. SURAH AL-BAQARAH
SURAH AL-BAQARAH AYAT 119

Ayat 119, yaitu firman Allah ta'ala

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡ‍َٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩

”Sungguhy Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka!" (al- Baqarah: 119)

Sebab turunnya ayat

Abdurrazzaq berkata, "Ats-Tsauri memberi tahu kami dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'ab al-Qarzhi bahwa Rasulullah bersabda, 'Duhai apakah yang terjadi dengan kedua orang tuaku?'

Maka turunlah firman Allah,

*Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka!\al- Baqarah: 119)

Allah tidak pernah menyebutkan tentang kedua orang tuanya hingga beliau meninggal dunia." Hadits ini adalah mursal.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Dawud bin Abi Ashim memberi tahu saya bahwa pada suatu hari Nabi saw. berkata, 'Di manakah kedua orang tua saya?' Maka turunlah ayat 119 surah al-Baqarah." Riwayat ini juga mursal.