Tafsir Ibn Katsir

PENDAHULUAN
     Pengantar Sebelum Tafsir Surat Al-Fatihah
     Pasal Makna Surat
1. SURAT AL-FATIHAH
     Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah
     Hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah
     Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat berjamaah
     Tafsir isti'azah dan hukum-hukumnya
          Ta'awwudz
          Mas’alah
          Fasal Istia’dzah
     Al-Fatihah Ayat 1
          Tafsir basmalah dan hukum-hukumnya
          Keutamaan basmalah
          Takwil Kalimat “Allah”
          Pengertian Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
     Al-Fatihah Ayat 2
          Berbagai pendapat ulama salaf mengenai Alhamdu
          Tawil Kalimat Rabul Alamain
     Al-Fatihah Ayat 3
     Al-Fatihah Ayat 4
     Al-Fatihah Ayat 5
     Al-Fatihah Ayat 6
     Al-Fatihah Ayat 7
          Mas’alah
     Fasal Makna Surat Al-Fatihah
     Fasal Tentang Amin
2. SURAT AL-BAQARAH
     Keutamaan Surat Al-Baqarah
     Keutamaan Surat Al-Baqarah dan Ali Imran
     Keutamaan tujuh surat yang panjang-panjang
     Fasal Al-Baqoroh Turun di Madinah
     Al-Baqarah, ayat 1
     Al-Baqarah, ayat 2
     Al-Baqarah, ayat 3
     Al-Baqarah, ayat 4
     Al-Baqarah, ayat 5
     Al-Baqarah, ayat 6
     Al-Baqarah, ayat 7
     Al-Baqarah, ayat 8-9
     Al-Baqarah, ayat 10
     Al-Baqarah, ayat 11-12
     Al-Baqarah, ayat 13
     Al-Baqarah, ayat 14-15
     Al-Baqarah, ayat 16
     Al-Baqarah, ayat 17-18
     Al-Baqarah, ayat 19-20
     Al-Baqarah, ayat 21-22
     Al-Baqarah, ayat 23-24
     Al-Baqarah, ayat 25
     Al-Baqarah, ayat 26-27
     Al-Baqarah, ayat 28
     Al-Baqarah, ayat 29
     Al-Baqarah, ayat 30
     Al-Baqarah, ayat 31-33
     Al-Baqarah, ayat 34
     Al-Baqarah, ayat 35-36
     Al-Baqarah, ayat 37
     Al-Baqarah, ayat 38-39
     Al-Baqarah, ayat 40-41
     Al-Baqarah, ayat 42-43
     Al-Baqarah, ayat 44
     Al-Baqarah, ayat 45-46
     Al-Baqarah, ayat 47
     Al-Baqarah, ayat 48
     Al-Baqarah, ayat 49-50
     Al-Baqarah, ayat 51-53
     Al-Baqarah, ayat 54
     Al-Baqarah, ayat 55-56
     Al-Baqarah, ayat 57
     Al-Baqarah, ayat 58-59
     Al-Baqarah, ayat 60
     Al-Baqarah, ayat 61
     Al-Baqarah, lanjutan ayat 61
     Al-Baqarah, ayat 62
     Al-Baqarah, ayat 63-64
     Al-Baqarah, ayat 65-66
     Al-Baqarah, ayat 67
     Al-Baqarah, ayat 68-71
     Al-Baqarah, ayat 72-73
     Al-Baqarah, ayat 74
     Al-Baqarah, ayat 75-77
     Al-Baqarah, ayat 78-79
     Al-Baqarah, ayat 80
     Al-Baqarah, ayat 81-82
     Al-Baqarah, ayat 83
     Al-Baqarah, ayat 84-86
     Al-Baqarah, ayat 87
     Al-Baqarah, ayat 88
     Al-Baqarah, ayat 89
     Al-Baqarah, ayat 90
     Al-Baqarah, ayat 91-92
     Al-Baqarah, ayat 93
     Al-Baqarah, ayat 94-96
     Al-Baqarah, ayat 97-98
     Al-Baqarah, ayat 99-103
     Al-Baqarah, ayat 104-105
     Al-Baqarah, ayat 106-107
     Al-Baqarah, ayat 108
     Al-Baqarah, ayat 109-110
     Al-Baqarah, ayat 111-113
     Al-Baqarah, ayat 114
     Al-Baqarah, ayat 115
     Al-Baqarah, ayat 116-117
     Al-Baqarah, ayat 118
     Al-Baqarah ayat 119
     Al-Baqarah ayat 120-121
     Al-Baqarah ayat 122-123
     Al-Baqarah ayat 124
     Al-Baqarah, ayat 125 (separo ayat)
     Al-Baqarah, lanjutan ayat 125-128
     Al-Baqarah, ayat 129
     Al-Baqarah, ayat 130-132
     Al-Baqarah, ayat 133-134
     Al-Baqarah, ayat 135
     Al-Baqarah, ayat 136
     Al-Baqarah, ayat 137-138
     Al-Baqarah, ayat 139-141
     Al-Baqarah, ayat 142-143
     Al-Baqarah, ayat 144
     Al-Baqarah, ayat 145
     Al-Baqarah, ayat 146-147
     Al-Baqarah, ayat 148
     Al-Baqarah, ayat 149-150
     Al-Baqarah, ayat 151-152
     Al-Baqarah, ayat 153-154
     Al-Baqarah, ayat 155-157
     Al-Baqarah, ayat 158
     Al-Baqarah, ayat 159-162
     Al-Baqarah, ayat 163
     Al-Baqarah, ayat 164
     Al-Baqarah, ayat 165-167
     Al-Baqarah, ayat 168-169
     Al-Baqarah, ayat 170-171
     Al-Baqarah, ayat 172-173
     Al-Baqarah, ayat 174-176
     Al-Baqarah, ayat 177
     Al-Baqarah, ayat 178-179
     Al-Baqarah, ayat 180-182
     Al-Baqarah, ayat 183-184
     Al-Baqarah, ayat 185
     Al-Baqarah, ayat 186
     Al-Baqarah, ayat 187
     Al-Baqarah, ayat 188
     Al-Baqarah, ayat 189
     Al-Baqarah, ayat 190-193
     Al-Baqarah, ayat 194
     Al-Baqarah, ayat 195
     Al-Baqarah, ayat 196
     Al-Baqarah, ayat 197
     Al-Baqarah, ayat 198
     Al-Baqarah, ayat 199
     Al-Baqarah, ayat 200-202
     Al-Baqarah, ayat 203
     Al-Baqarah, ayat 204-207
     Al-Baqarah, ayat 208-209
     Al-Baqarah, ayat 210
     Al-Baqarah, ayat 211-212
     Al-Baqarah, ayat 213
     Al-Baqarah, ayat 214
     Al-Baqarah, ayat 215
     Al-Baqarah, ayat 216
     Al-Baqarah, ayat 217-218
     Al-Baqarah, ayat 219-220
     Al-Baqarah, ayat 221
     Al-Baqarah, ayat 222-223
     Al-Baqarah, ayat 224-225
     Al-Baqarah, ayat 226-227
     Al-Baqarah, ayat 228
     Al-Baqarah, ayat 229-230
     Al-Baqarah, ayat 231
     Al-Baqarah, ayat 232
     Al-Baqarah, ayat 233
     Al-Baqarah, ayat 234
     Al-Baqarah, ayat 235
     Al-Baqarah, ayat 236
     Al-Baqarah, ayat 237
     Al-Baqarah, ayat 238-239
     Al-Baqarah, ayat 240-242
     Al-Baqarah, ayat 243-245
     Al-Baqarah, ayat 246
     Al-Baqarah, ayat 247
     Al-Baqarah, ayat 248
     Al-Baqarah, ayat 249
     Al-Baqarah, ayat 250-252
     Al-Baqarah, ayat 253
     Al-Baqarah, ayat 254
     Al-Baqarah, ayat 255
     Al-Baqarah, ayat 256
     Al-Baqarah, ayat 257
     Al-Baqarah, ayat 258
     Al-Baqarah, ayat 259
     Al-Baqarah, ayat 260
     Al-Baqarah, ayat 261
     Al-Baqarah, ayat 262-264
     Al-Baqarah, ayat 265
     Al-Baqarah, ayat 266
     Al-Baqarah, ayat 267-269
     Al-Baqarah, ayat 270-271
     Al-Baqarah, ayat 272-274
     Al-Baqarah, ayat 275
     Al-Baqarah, ayat 276-277
     Al-Baqarah, ayat 278-281
     Al-Baqarah, ayat 282
     Al-Baqarah, ayat 283
     Al-Baqarah, ayat 284
     Al-Baqarah, ayat 285-286
          Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286
          Tafsir ayat
3. SURAT ALI IMRAN
     Ali Imran, ayat 1-4
     Ali Imran, ayat 5-6
     All Imran, ayat 7-9
     Ali Imran, ayat 10-11
     Ali Imran, ayat 12-13
     Ali Imran, ayat 14-15
     Ali Imran, ayat 16-17
     Ali Imran, ayat 18-20
     Ali Imran, ayat 21-22
     Ali Imran, ayat 23-25
     All Imran, ayat 26-27
     Ali Imran, ayat 28
     Ali Imran, ayat 29-30
     Ali Imran, ayat 31-32
     Ali Imran, ayat 33-34
     Ali Imran, ayat 35-36
     Ali Imran, ayat 37
     Ali Imran, ayat 38-41
     Ali Imran, ayat 42-44
     Ali Imran, ayat 45-47
     Ali Imran, ayat 48-51
     Ali Imran, ayat 52-54
     Ali Imran, ayat 55-58
     Ali Imran, ayat 59-63
     Ali Imran, ayat 64
     Ali Imran, ayat 65-68
     Ali Imran, ayat 69-74
     Ali Imran, ayat 75-76
     Ali Imran, ayat 77
     Ali Imran, ayat 78
     Ali Imran, ayat 79-80
     Ali Imran, ayat 81-82
     Ali Imran, ayat 83-85
     Ali Imran, ayat 86-89
     Ali Imran, ayat 90-91
     Ali Imran, ayat 92
     Ali Imran, ayat 93-95
     Ali Imran, ayat 96-97
     Ali Imran, ayat 98-99
     Ali Imran, ayat 100-101
     Ali Imran, ayat 102-103
     Ali Imran, ayat 104-109
     Ali Imran, ayat 110-112
     Ali Imran, ayat 113-117
     Ali Imran, ayat 118-120
     Ali Imran, ayat 121-123
     Ali Imran, ayat 124-129
     Ali Imran, ayat 130-136
     Ali imran, ayat 137-143
     Ali Imran, ayat 144-148
     Ali Imran, ayat 149-153
     Ali Imran, ayat 154-155
     Ali Imran, ayat 156-158
     Ali Imran, ayat 159-164
     Ali Imran, ayat 165-168
     Ali Imran, ayat 169-175
     Ali Imran, ayat 176-180
     Ali Imran, ayat 181-184
     Ali Imran, ayat 185-186
     Ali Imran, ayat 187-189
     Ali Imran, ayat 190-194
     Ali Imran, ayat 195
     Ali Imran, ayat 196-198
     Ali Imran, ayat 199-200
4. SURAT AN-NISA
     An-Nisa, ayat 1
     An-Nisa, ayat 2-4
     An-Nisa. ayat 5-6
     An-Nisa, ayat 7-10
     An-Nisa, ayat 11
     An-Nisa, ayat 12
     An-Nisa, ayat 13-14
     An-Nisa, ayat 15-16
     An-Nisa, ayat 17-18
     An-Nisa, ayat 19-22
     An-Nisa, ayat 23
     An-Nisa, ayat 24
     An-Nisa, ayat 25
     An-Nisa, ayat 26-28
     An-Nisa, ayat 29-31
          Tujuh dosa besar
          Berbagai pendapat ulama salaf mengenai dosa-dosa besar
          Pendapat Ibnu Abbas mengenai dosa-dosa besar
          Pendapat tabi'in
     An-Nisa, ayat 32
     An-Nisa, ayat 33
     An-Nisa, ayat 34
     An-Nisa, ayat 35
     An-Nisa, ayat 36
     An-Nisa, ayat 37-39
     An-Nisa, ayat 40-42
     An-Nisa, ayat 43
          Latar belakang pen-tasyri'-an (penetapan hukum) tayamum
     An-Nisa, ayat 44-46
     An-Nisa, ayat 47-48
     An-Nisa, ayat 49-52
     An-Nisa, ayat 53-55
     An-Nisa, ayat 56-57
     An-Nisa, ayat 58
     An-Nisa, ayat 59
     An-Nisa, ayat 60-63
     An-Nisa, ayat 64-65
     An-Nisa, ayat 66-70
          Pembahasan mengenai latar belakang turunnya ayat yang mulia ini
     An-Nisa, ayat 71-74
     An-Nisa, ayat 75-76
     An-Nisa, ayat 77-79
     An-Nisa, ayat 80-81
     An-Nisa, ayat 82-83
     An-Nisa, ayat 84-87
     An-Nisa, ayat 88-91
     An-Nisa, ayat 92-93
     An-Nisa, ayat 94
     An-Nisa, ayat 95-96
     An-Nisa, ayat 97-100
     An-Nisa, ayat 101
     An-Nisa, ayat 102
     An-Nisa, ayat 103-104
     An-Nisa, ayat 105-109
     An-Nisa, ayat 110-113
     An-Nisa, ayat 114-115
     An-Nisa, ayat 116-122
     An-Nisa, ayat 123-126
     An-Nisa, ayat 127
     An-Nisa, ayat 128-130
     An-Nisa, ayat 131-134
     An-Nisa, ayat 135
     An-Nisa, ayat 136
     An-Nisa, ayat 137-140
     An-Nisa, ayat 141
     An-Nisa, ayat 142-143
     An-Nisa, ayat 144-147
     An-Nisa, ayat 148-149
     An-Nisa, ayat 150-152
     An-Nisa, ayat 153-154
     An-Nisa, ayat 155-159
          Hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa ibnu Maryam
          Gambaran tentang Nabi Isa a.s.
     An-Nisa, ayat 160-162
     An-Nisa, ayat 163-165
     An-Nisa, ayat 166-170
     An-Nisa, ayat 171
     An-Nisa, ayat 172-173
     An-Nisa, ayat 174-175
     An-Nisa, ayat 176
          Pembahasan mengenai makna ayat.
5. SURAT AL-MAIDAH
     Al-Maidah, ayat 1-2
     Al-Maidah, ayat 3
     Al-Maidah, ayat 4
     Al-Maidah, ayat 5
     Al-Maidah, ayat 6
     Al-Maidah, ayat 7-11
     Al-Maidah, ayat 12-14
     Al-Maidah, ayat 15-16
     Al-Ma’idah, ayat 17-18
     Al-Maidah, ayat 19
     Al-Maidah, ayat 20-26
     Al-Maidah, ayat 27-31
     Al-Maidah, ayat 32-34
     Al-Maidah, ayat 35-37
     Al-Maidah, ayat 38-40
     Al-Maidah, ayat 41-44
     Al-Maidah, ayat 45
     Al-Maidah, ayat 46-47
     Al-Maidah, ayat 48-50
     Al-Maidah, ayat 51-53
     Al-Maidah, ayat 54-56
     Al-Maidah, ayat 57-58
     Al-Maidah, ayat 59-63
     Al-Maidah, ayat 64-66
     Al-Maidah, ayat 67
     Al-Maidah, ayat 68-69
     Al-Maidah, ayat 70-71
     Al-Maidah, ayat 72-75
     Al-Maidah. ayat 76-77
     Al-Maidah, ayat 78-81
     Al-Maidah, ayat 82
     Al-Maidah, ayat 83-86
     Al-Maidah, ayat 87-88
     Al-Maidah, ayat 89
     Al-Maidah, ayat 90-93
          Hadis-hadis yang menyebutkan pengharaman khamr
     Al-Maidah, ayat 94-95
     Al-Maidah, ayat 96-99
     Al-Maidah, ayat 100-102
     Al-Maidah, ayat 103-104
     Al-Maidah, ayat 105
     Al-Maidah, ayat 106-108
     Al-Maidah, ayat 109
     Al-Maidah, ayat 110-111
     Al-Maidah, ayat 112-115
          Kisah-kisah yang diriwayatkan dari ulama Salaf tentang turunnya Maidah kepada kaum Hawariyyin
     Al-Maidah, ayat 116-118
     Al-Maidah, ayat 119-120
6. SURAT AL-AN'AM
     Al-An'am, ayat 1-3
     Al-An'am, ayat 4-6
     Al-An'am, ayat 7-11
     Al-An'am, ayat 12-16
     Al-An'am, ayat 17-21
     Al-An'am, ayat 22-26
     Al-An'am, ayat 27-30
     Al-An'am, ayat 31-32
     Al-An'am, ayat 33-36
     Al-An'am, ayat 37-39
     Al-An'am, ayat 40-45
     Al-An'am, ayat 46-49
     Al-An'am, ayat 50-54
     Al-An'am, ayat 55-59
     Al-An'am, ayat 60-62
     Al-An'am, ayat 63-65
     Al-An'am, ayat 66-69
     Al-An'am, ayat 70
     Al-An'am, ayat 71-73
     Al-An'am, ayat 74-79
     Al-An'am, 80-83
     Al-An'am: 84-90
     Al-An'am, ayat 91-92
     Al-An'am, ayat 93-94
     Al-An'am, ayat 95-97
     Al-An'am, ayat 98-99
     Al-An'am, ayat 100
     Al-An'am, ayat 101
     Al-An'am, ayat 102-103
     Al-An'am, ayat 104-105
     Al-An'am, ayat 106-107
     Al-An'am, ayat 108
     Al-An'am, ayat 109-110
     Al-An'am, ayat 111
     Al-An'am, ayat 112-113
     Al-An'am, ayat 114-115
     Al-An'am, ayat 116-117
     Al-An'am, ayat 118-119
     Al-An'am, ayat 120
     Al-An'am, ayat 121
     Al-An'am, ayat 122
     Al-An'am, ayat 123-124
     Al-An'am, ayat 125
     Al-An'am, ayat 126-127
     Al-An'am, ayat 128
     Al-An'am, ayat 129
     Al-An'am, ayat 130
     Al-An'am, ayat 131-132
     Al-An'am, ayat 133-135
     Al-An'am, ayat 136
     Al-An'am, ayat 137
     Al-An'am, ayat 138
     Al-An'am, ayat 139
     Al-An'am, ayat 140
     Al-An'am, ayat 141-142
     Al-An'am, ayat 143-144
     Al-An'am, ayat 145
     Al-An'am, ayat 146
     Al-An'am, ayat 147
     Al-An'am, ayat 148-150
     Al-An'am, ayat 151
     Al-An'am, ayat 152
     Al-An'am, ayat 153
     Al-An'am; ayat 154-155
     Al-An'am, ayat 156-157
     Al-An'am, ayat 158
     Al-An'am, ayat 159
     Al-An'am, ayat 160
     Al-An'am, ayat 161-163
     Al-An'am, ayat 164
     Al-An'am, ayat 165
7. SURAT AL-A'RAF
     Al-A'raf, ayat 1-3
     Al-A'raf, ayat 4-7
     Al-A'raf, ayat 8-9
     Al-A'raf, ayat 10
     Al-A'raf, ayat 11
     Al-A'raf, ayat 12
     Al-A'raf, ayat 13-15
     Al-A'raf, ayat 16-17
     Al-A'raf, ayaf 18
     Al-A'raf, ayat 19-21
     Al-A'raf, ayat 22-23
     Al-A'raf, ayat 24-25
     Al-A'raf, ayat 26
     Al-A'raf, ayat 27
     Al-A'raf, ayat 28-30
     Al-A'raf, ayat 31
     Al-A'raf, ayat 32
     Al-A'raf, ayat 33
     Al-A'raf, ayat 34-36
     Al-A'raf, ayat 37
     Al-A'raf, ayat 38-39
     Al-A'raf, ayat 40-41
     Al-A'raf, ayat 42-43
     Al-A'raf, ayat 44-45
     Al-A'raf, ayat 46-47
     Al-A'raf, ayat 48-49
     Al-A'raf, ayat 50-51
     Al-A'raf, ayat 52-53
     Al-A'raf, ayat 54
     Al-A'raf, ayat 55-56
     Al-A'raf, ayat 57-58
     Al-A'raf, ayat 59-62
     Al-A'raf, ayat 63-64
     Al-A'raf, ayat 65-69
     Al-A'raf, ayat 70-72
     Al-A'raf, ayat 73-78
     Al-A'raf, ayat 79
     Al-A'raf, ayat 80-81
     Al-A'raf, ayat 82
     Al-A'raf, ayat 83-84
     Al-A'raf, ayat 85
     Al-A'raf, ayat 86-87
     Al-A'raf, ayat 88-89
     Al-A'raf, ayat 90-92
     Al-A'raf, ayat 93
     Al-A'raf, ayat 94-95
     Al-A'raf, ayat 96-99
     Al-A'raf, ayat 100
     Al-A'raf, ayat 101-102
     Al-A'raf, ayat 103
     Al-A'raf, ayat 104-106
     Al-A'raf, ayat 107-108
     Al-A'raf, ayat 109-110
     Al-A'raf, ayat 111-112
     Al-A'raf, ayat 113-114
     Al-A'raf, ayat 115-116
     Al-A'raf, ayat 117-122
     Al-A'raf, ayat 123-126
     Al-A'raf, ayat 127-129
     Al-A'raf, ayat 130-131
     Al-A'raf, ayat 132-135
     Al-A'raf, ayat 136-137
     Al-A'raf, ayat 138-139
     Al-A'raf, ayat 140-141
     Al-A'raf, ayat 142
     Al-A'raf, ayat 143
     Al-A'raf, ayat 144-145
     Al-A'raf, ayat 146-147
     Al-A'raf, ayat 148-149
     Al-A'raf, ayat 150-151
     Al-A'raf, ayat 152-153
     Al-A'raf, ayat 154
     Al-A'raf, ayat 155-156
     Al-A'raf, ayat 157
     Al-A'raf, ayat 158
     Al-A'raf, ayat 159
     Al-A'raf, ayat 160-162
     Al-A'raf, ayat 163
     Al-A'raf, ayat 164-166
     Al-A'raf, ayat 167
     Al-A'raf, ayat 168-170
     Al-A'raf, ayat 171
     Al-A'raf, ayat 172-174
     Al-A'raf, ayat 175-177
     Al-A'raf, ayat 178
     Al-A'raf, ayat 179
     Al-A'raf, ayat 180
     Al-A'raf, ayat 181
     Al-A'raf, ayat 182-183
     Al-A'raf, ayat 184
     Al-A'raf, ayat 185
     Al-A'raf, ayat 186
     Al-A'raf, ayat 187
     Al-A'raf, ayat 188
     Al-A'raf, ayat 189-190
     Al-A'raf, ayat 191-198
     AJ-A'raf, ayat 199-200
     Al-A'raf, ayat 201-202
     Al-A'raf, ayat 203
     Al-A'raf, ayat 204
     Al-A'raf, ayat 205-206
8. SURAT AL-ANFAL
     An-Anfal, ayat 1
     Al-Anfal, ayat 2-4
     Al-Anfal, ayat 5-8
     Al-Anfal, ayat 9-10
     Al-Anfal, ayat 11-14
     Al-Anfal, ayat 15-16
     Al-Anfal, ayat 17-18
     Al-Anfal, ayat 19
     Al-Anfal, ayat 20-23
     Al-Anfal, ayat 24
     Al-Anfal, ayat 25
     Al-Anfal, ayat 26
     Al-Anfal, ayat 27-28
     Al-Anfal, ayat 29
     Al-Anfal, ayat 30
     Al-Anfal, ayat 31-33
     Al-Anfal, ayat 34-35
     Al-Anfal, ayat 36-37
     Al-Anfal, ayat 38-40
     Al-Anfal, ayat 41
     Al-Anfal, ayat 42
     Al-Anfal, ayat 43-44
     Al-Anfal, ayat 45-46
     Al-Anfal, ayat 47-49
     Al-Anfal, ayat 50-51
     Al-Anfal, ayat 52
     Al-Anfal, ayat 53-54
     Al-Anfal, ayat 55-57
     Al-Anfal, ayat 58
     Al-Anfal, ayat 59-60
     Al-Anfal, ayat 61-63
     Al-Anfal, ayat 64-66
     Al-Anfal, ayat 67-69
     Al-Anfal, ayat 70-71
     Al-Anfal, ayat 72
     Al-Anfal, ayat 73
     Al-Anfal, ayat 74-75
9. SURAT AT-TAUBAH
     At-Taubah, ayat 1-2
     At-Taubah, ayat 3
     At-Taubah, ayat 4
     At-Taubah, ayat 5
     At-Taubah, ayat 6
     At-Taubah, ayat 7
     At-Taubah, ayat 8
     At-Taubah, ayat 9-11 '
     At-Taubah, ayat 12
     At-Taubah, ayat 13-15
     At-Taubah, ayat 16
     At-Taubah, ayat 17-18
     At-Taubah, ayat 19-22
     At-Taubah, ayat 23-24
     At-Taubah, ayat 25-27
     At-Taubah, ayat 28-29
     At-Taubah, ayat 30-31
     At-Taubah, ayat 32-33
     At-Taubah, ayat 34-35
     At-Taubah, ayat 36
     At-Taubah, ayat 37
     At-Taubah. ayat 38-39
     At-Taubah, ayat 40
     At-Taubah, ayat 41
     At-Taubah, ayat 42
     At-Taubah, ayat 43-45
     At-Taubah, ayat 46-47
     At-Taubah, ayat 48
     At-Taubah, ayat 49
     At-Taubah, ayat 50-51
     At-Taubah, ayat 52-54
     At-Taubah, ayat 55
     At-Taubah, ayat 56-57
     At-Taubah, ayat 58-59
     At-Taubah, ayat 60
     At-Taubah, ayat 61
     At-Taubah, ayat 62-63
     At-Taubah, ayat 64
     At-Taubah, ayat 65-66
     At-Taubah, ayat 67-68
     At-Taubah, ayat 69
     At-Taubah, ayat 70
     At-Taubah, ayat 71
     At-Taubah, ayat 72
     At-Taubah, ayat 73-74
     At-Taubah, ayat 75-78
     At-Taubah, ayat 79
     At-Taubah, ayat 80
     At-Taubah, ayat 81-82
     At-Taubah, ayat 83
     At-Taubah, ayat 84
     At-Taubah, ayat 85
     At-Taubah, ayat 86-87
     At-Taubah, ayat 88-89
     At-Taubah, ayat 90
     At-Taubah, ayat 91-93
     At-Taubah, ayat 94-96
     At-Taubah, ayat 97-99
     At-Taubah, ayat 100
     At-Taubah, ayat 101
     At-Taubah, ayat 102
     At-Taubah, ayat 103-104
     At-Taubah, ayat 105
     At-Taubah, ayat 106
     At-Taubah, ayat 107-108
     At-Taubah, ayat 109-110
     At-Taubah, ayat 111
     At-Taubah, ayat 112
     At-Taubah, ayat 113-114
     At-Taubah, ayat 115-116
     At-Taubah, ayat 117
     At-Taubah, 118-119
     At-Taubah, ayat 120
     At-Taubah, ayat 121
     At-Taubah, ayat 122
     At-Taubah, ayat 123
     At-Taubah, ayat 124-125
     At-Taubah, ayat 126-127
     At-Taubah, ayat 128-129
10. SURAT YUNUS
     Yunus, ayat 1-2
     Yunus, ayat 3
     Yunus, ayat 4
     Yunus, ayat 5-6
     Yunus, ayat 7-8
     Yunus, ayat 9-10
     Yunus, ayat 11
     Yunus, ayat 12
     Yunus, ayat 13-14
     Yunus, ayat 15-16
     Yunus, ayat 17
     Yunus, ayat 18-19
     Yunus, ayat 20
     Yunus, ayat 21-23
     Yunus, ayat 24-25
     Yunus, ayat 26
     Yunus, ayat 27
     Yunus, ayat 28-30
     Yunus, ayat 31-33
     Yunus, ayat 34-36
     Yunus, ayat 37-40
     Yunus, ayat 41-44
     Yunus, ayat 45
     Yunus, ayat 46-47
     Yunus, ayat 48-52
     Yunus, ayat 53-54
     Yunus, ayat 55-56
     Yunus, ayat 57-58
     Yunus, 59-60
     Yunus, ayat 61
     Yunus, ayat 62-64
     Yunus, ayat 65-67
     Yunus, ayat 68-70
     Yunus, ayat 71-73
     Yunus, ayat 74
     Yunus, ayat 75-78
     Yunus, ayat 79-82
     Yunus, ayat 83
     Yunus, 84-86
     Yunus, ayat 87
     Yunus, ayat 88-89
     Yunus, ayat 90-92
     Yunus, ayat 93
     Yunus, ayat 94-97
     Yunus, ayat 98
     Yunus, ayat 99-100
     Yunus, ayat 101-103
     Yunus, ayat 104-107
     Yunus, ayat 108-109
11. SURAT HUD
     Hud, ayat 1-4
     Hud, ayat 5
     Hud, ayat 6
     Hud, ayat 7-8
     Hud, ayat 9-11
     Hud, ayat 12-14
     Hud, ayat 15-16
     Hud, ayat 17
     Hud, ayat 18-22
     Hud, ayat 23-24
     Hud, ayat 25-27
     Hud, ayat 28
     Hud, ayat 29-30
     Hud, ayat 31
     Hud, ayat 32-34
     Hud, ayat 35
     Hud, ayat 36-39
     Hud, ayat 40
     Hud, ayat 41-43
     Hud, ayat 44
     Hud, ayat 45-47
     Hud, ayat 48
     Hud, ayat 49
     Hud, ayat 50-52
     Hud, ayat 53-56
     Hud ayat, 57-60
     Hud, ayat 61
     Hud, ayat 62-63
     Hud, ayat 64-68:
     Hud, ayat 69-73
     Hud, ayat 74-76
     Hud ayat 77-79
     Hud, ayat 80-81
     Hud, ayat 82-83
     Hud, ayat 84
     Hud, ayat 85-86
     Hud, ayat 87
     Hud, ayat 88
     Hud, ayat 89-90
     Hud, ayat 91-92
     Hud, ayat 93-95
     Hud, ayat 96-99
     Hud, ayat 100-101
     Hud, ayat 102
     Hud, ayat 103-105
     Hud, ayat 106-107
     Hud, ayat 108
     Hud, ayat 109-111
     Hud, ayat 112-113
     Hud, ayat 114 – 115
     Hud, ayat 116-117
     Hud, ayat 118-119
     Hud, ayat 120
     Hud, ayat 121-122
     Hud, ayat 123
12. SURAT YUSUF
     Yusuf, ayat 1-3
     Yusuf, ayat 4
     Yusuf, ayat 5
     Yusuf, ayat 6
     Yusuf, ayat 7-10
     Yusuf, ayat 11-12
     Yusuf, ayat 13-14
     Yusuf, ayat 15
     Yusuf, ayat 16-18
     Yusuf, ayat 19-20
     Yusuf, ayat 21-22
     Yusuf, ayat 23
     Yusuf, ayat 24
     Yusuf, ayat 25-29
     Yusuf, ayat 30-34
     Yusuf, ayat 35
     Yusuf, ayat 36
     Yusuf, ayat 37-38
     Yusuf, ayat 39-40
     Yusuf, ayat 41
     Yusuf, ayat 42
     Yusuf, ayat 43-49
     Yusuf, ayat 50-52
     Yusuf, ayat 53
     Yusuf, ayat 54-55
     Yusuf, ayat 56-57
     Yusuf, ayat 58-62
     Yusuf, ayat 63-64
     Yusuf, ayat 65-66
     Yusuf, ayat 67-68
     Yusuf, ayat 69
     Yusuf, ayat 70-72
     Yusuf, ayat 73-76
     Yusuf, ayat 77
     Yusuf, ayat 78-79
     Yusuf, ayat 80-82
     Yusuf, ayat 83-86
     Yusuf, ayat 87-88
     Yusuf, ayat 89-92
     Yusuf, ayat 93-95
     Yusuf, ayat 96-98
     Yusuf, ayat 99-100
     Yusuf, ayat 101
     Yusuf, ayat 102-104
     Yusuf, ayat 105-107
     Yusuf, ayat 108
     Yusuf, ayat 109
     Yusuf, ayat 110
     Yusuf, ayat 111
13. SURAT AR-RA'D (Guruh)
     Ar-Ra'd, ayat 1
     Ar-Ra'd, ayat 2
     Ar-Ra'd, ayat 3-4
     Ar-Ra'd, ayat 5
     Ar-Ra'd, ayat 6
     Ar-Ra'd, ayat 7
     Ar-Ra’d, Ayat 8-9
     Ar-Ra'd, ayat 10-11
     Ar-Ra'd, ayat 12-13
     Ar-Ra'd, ayat 14
     Ar-Ra'd, ayat 15
     Ar-Ra'd, ayat 16
     Ar-Ra'd, ayat 17
     Ar-Ra'd, ayat 18
     Ar-Ra'd, ayat 19
     Ar-Ra'd, ayat 20-24
     Ar-Ra'd, ayat 25
     Ar-Ra'd, ayat 26
     Ar-Ra'd, ayat 27-29
     Ar-Ra'd, ayat 30
     Ar-Ra'd, ayat 31
     Ar-Ra'd, ayat 32
     Ar-Ra'd, ayat 33
     Ar-Ra'd, ayat 34-35
     Ar-Ra'd, ayat 36-37
     Ar-Ra'd, ayat 38-39
     Ar-Ra'd, ayat 40-41
     Ar-Ra'd, ayat 42
     Ar-Ra'd, ayat 43
14. SURAT IBRAHIM
     Ibrahim, ayat 1-3
     Ibrahim, ayat 4
     Ibrahim, ayat 5
     Ibrahim, ayat 6-8
     Ibrahim, ayat 9
     Ibrahim, ayat 10-12
     Ibrahim, ayat 13-17
     Ibrahim, ayat 18
     Ibrahim, ayat 19-20
     Ibrahim, ayat 21
     Ibrahim, ayat 22-23
     Ibrahim, ayat 24-26
     Ibrahim, ayat 27
     Ibrahim, ayat 28-30
     Ibrahim, ayat 31
     Ibrahim, ayat 32-34
     Ibrahim, ayat 35-36
     Ibrahim, ayat 37
     Ibrahim, ayat 38-41
     Ibrahim, ayat 42-43
     Ibrahim, ayat 44-46
     Ibrahim, ayat 47-48
     Ibrahim, ayat 49-51
     Ibrahim, ayat 52
15. SURAT AL-HIJR
     Al-Hijr, ayat 1
     Al-Hijr, ayat 2-3
     Al-Hijr, ayat 4-5
     Al-Hijr, ayat 6-9
     Al-Hijr, ayat 10-13
     Al-Hijr, ayat 14-15
     Al-Hijr, ayat 16-20
     Al-Hijr, ayat 21-25
     Al-Hijr, ayat 26-27
     Al-Hijr, ayat 28-33
     Al-Hijr, ayat 34-38
     Al-Hijr, ayat 39-44
     Al-Hijr, ayat 45-50
     Al-Hijr, ayat 51-56
     Al-Hijr, ayat 57-60
     Al-Hijr, ayat 61-64
     Al-Hijr, ayat 65-66
     Al-Hijr, ayat 67-72
     Al-Hijr, ayat 73-77
     Al-Hijr, ayat 78-79
     Al-Hijr, ayat 80-84
     Al-Hijr, ayat 85-86
     Al-Hijr, ayat 87-88
     Al Hijr, ayat 89-93
     Al-Hijr, ayat 94-99
16. SURAT AN-NAHL
     An-Nahl, ayat 1
     An-Nahl, ayat 2
     An-Nahl, ayat 3-4
     An-Nahl, ayat 5-7
     An-Nahl, ayat 8
     An-Nahl, ayat 9
     An-Nahl, ayat 10-11
     An-Nahl, ayat 12-13
     An-Nahl, ayat 14-18
     An-Nahl, ayat 19-21
     An-Nahl, ayat 22-23
     An-Nahl, ayat 24-25
     An-Nahl, ayat 26-27
     An-Nahl, ayat 28-29
     An-Nahl, ayat 30-32
     An-Nahl, ayat 33-34
     An-Nahl, ayat 35-37
     An-Nahl, ayat 38-40
     An-Nahl, ayat 41-42
     An-Nahl, ayat 43-44
     An-Nahl, ayat 45-47
     An-Nahl, ayat 48-50
     An-Nahl, ayat 51-55
     An-Nahl, ayat 56-60
     An-Nahl, ayat 61-62
     An-Nahl, ayat 63-65
     An-Nahl, ayat 66-67
     An-Nahl, ayat 68-69
     An-Nahl, ayat 70
     An-Nahl, ayat 71
     An-Nahl, ayat 72
     An-Nahl, ayat 73-74
     An-Nahl, ayat 75
     An-Nahl, ayat 76
     An-Nahl, ayat 77-79
     An-Nahl, ayat 80-83
     An-Nahl, ayat 84-88
     An-Nahl, ayat 89
     An-Nahl, ayat 90
     An-Nahl, ayat 91-92
     An-Nahl, ayat 93-96
     An-Nahl, ayat 97
     An-Nahl, ayat 98-100
     An-Nahl, ayat 101-102
     An-Nahl, ayat 103
     An-Nahl, ayat 104-105
     An-Nahl, ayat 106-109
     An-Nahl, ayat 110-111
     An-Nahl, ayat 112-113
     An-Nahl, ayat 114-117
     An-Nahl, ayat 118-119
     An-Nahl, ayat 120-123
     An-Nahl, ayat 124
     An-Nahl, ayat 125
     An-Nahl, ayat 126-128
17. SURAT AL-ISRA
     Al-Isra, ayat 1
     Al-Isra, Ayat 2-3
     Al-Isra, ayat 4-8
     Al-Isra, ayat 9-10
     Al-Isra, ayat 11
     Al-Isra, ayat 12
     Al-Isra, ayat 13-14
     Al-Isra, ayat 15
     Al-Isra, ayat 16
     Al-Isra, ayat 17
     Al-Isra, ayat 18-19
     Al-Isra, ayat 20-21
     Al-Isra, ayat 22
     Al-Isra, ayat 23-24
     Al-Isra, ayat 25
     Al-Isra, ayat 26-28
     Al-Isra, ayat 29-30
     Al-Isra, ayat 31
     Al-Isra, ayat 32
     Al-Isra, ayat 33
     Al-Isra, ayat 34-35
     Al-Isra, ayat 36
     Al-Isra, ayat 37-38
     Al-Isra, ayat 39
     Al-Isra, ayat 40
     Al-Isra, ayat 41
     Al-Isra, ayat 42-43
     Al-Isra, ayat 44
     Al-Isra, ayat 45-46
     Al-Isra, ayat 47-48
     Al-Isra, ayat 49-52
     Al-Isra, ayat 53
     Al-Isra, ayat 54-55
     Al-Isra, ayat 56-57
     Al-Isra, ayat 58
     Al-Isra, ayat 59
     Al-Isra, ayat 60
     Al-Isra, ayat 61-62
     Al-Isra, ayat 63-65
     Al-Isra, ayat 66
     Al-Isra, ayat 67
     Al-Isra, ayat 68
     Al-Isra, ayat 69
     Al-Isra, ayat 70
     Al-Isra,ayat 71-72
     Al-Isra, ayat 73-75
     Al-Isra, 76-77
     Al-Isra, ayat 78-79
     Al-Isra, ayat 80-81
     Al-Isra, ayat 82
     Al-Isra, ayat 83-84
     Al-Isra, ayat 85
     Al-Isra, ayat 86-89
     Al-Isra, ayat 90-93
     Al-Isra, ayat 94-95
     Al-Isra, ayat 96
     Al-Isra, ayat 97
     Al-Isra, ayat 98-99
     Al-Isra, ayat 100
     Al-Isra, ayat 101 -104
     Al-Isra, ayat 105-106
     Al-Isra, ayat 107-109
     Al-Isra, ayat 110-111
18. SURAT AL-KAHFI
     Al-Kahfi, ayat 1-5
     Al-Kahfi, ayat 6-8
     Al-Kahfi, ayat 9-12
     Al-Kahfi, ayat 13-16
     Al-Kahfi, ayat 17
     Al-Kahfi, ayat 18
     Al-Kahfi, ayat 19-20
     Al-Kahfi, ayat 21
     Al-Kahfi, ayat 22
     Al-Kahfi, ayat 23-24
     Al-Kahfi, ayat 25-26
     Al-Kahfi, ayat 27-28
     Al-Kahfi, ayat 29
     Al-Kahfi, ayat 30-31
     Al-Kahfi, ayat 32-36
     Al-Kahfi, ayat 37-41
     Al-Kahfi, ayat 42-44
     Al-Kahfi, ayat 45-46
     Al-Kahfi, ayat 47-49
     Al-Kahfi, ayat 50
     Al-Kahfi, ayat 51
     Al-Kahfi, ayat 52-53
     Al-Kahfi, ayat 54
     Al-Kahfi, ayat 55-56
     Al-Kahfi, ayat 57-59
     Al-Kahfi, ayat 60-65
     Al-Kahfi, ayat 66-70
     Al-Kahfi, ayat 71-73
     Al-Kahfi, ayat 74
     Al-Kahfi, ayat 75-76
     Al-Kahfi, ayat 77-78
     Al-Kahfi, ayat 79
     Al-kahfi, ayat 80-81
     Al-Kahfi, ayat 82
     Al-Kahfi, ayat 83-84
     Al-Kahfi, ayat 85-88
     Al-Kahfi, ayat 89-91
     Al-Kahfi, ayat 92-96
     Al-Kahfi, ayat 97-99
     Al-Kahfi, ayat 100-102
     Al-kahfi, ayat 103-106
     Al-Kahfi, ayat 107-108
     Al-Kahfi, ayat 109
     Al-Kahfi, ayat 110
19. SURAT MARYAM
     Maryam, ayat 1-6
     Maryam, ayat 7
     Maryam, ayat 8-9
     Maryam, ayat 10-11
     Maryam, ayat 12-15
     Maryam, ayat 16-21
     Maryam, ayat 22-23
     Maryam, ayat 24-26
     Maryam, ayat 27-33
     Maryam, ayat 34-37
     Maryam, ayat 38-40
     Maryam, ayat 41-45
     Maryam, ayat 46-48
     Maryam, ayat 49-50
     Maryam, ayat 51-53
     Maryam, ayat 54-55
     Maryam, ayat 56-57
     Maryam, ayat 58
     Maryam, ayat 59-60
     Maryam, ayat 61-63
     Maryam, ayat 64-65
     Maryam, ayat 66-70
     Maryam, ayat 71-72
     Maryam, ayat 73-74
     Maryam, ayat 75
     Maryam, ayat 76
     Maryam, ayat 77-80
     Maryam, ayat 81-84
     Maryam, ayat 85-87
     Maryam, ayat 88-95
     Maryam, ayat 96-98
20. SURAT THAHA
     Thaha, ayat 1-8
     Thaha, ayat 9-10
     Thaha, ayat 11-16
     Thaha, ayat 17-21
     Thaha, ayat 22-35
     Thaha, ayat 36-40
     Thaha, ayat 40-44
     Thaha, ayat 45-48
     Thaha, ayat 49-52
     Thaha, ayat 53-56
     Thaha, ayat 57-59
     Thaha, ayat 60-64
     Thaha, ayat 65-70
     Thaha, ayat 71-73
     Thaha, ayat 74-76
     Thaha, ayat 77-79
     Thaha, ayat 80-82
     Thaha, ayat 83-89
     Thaha, ayat 90-91
     Thaha, ayat 92-94
     Thaha, ayat 95-98
     Thaha, ayat 99-101
     Thaha, ayat 102-104
     Thaha, ayat 105-108
     Thaha, ayat 109-112
     Thaha, ayat 113-114
     Thaha, ayat 115-122
     Thaha, ayat 123-126
     Thaha, ayat 127
     Thaha, ayat 128-130
     Thaha, ayat 131-132
     Thaha, ayat 133-135
21. SURAT AL-ANBIYA
     Al-Anbiya, ayat 1-6
     Al-Anbiya, ayat 7-9
     Al-Anbiya, ayat 10-15
     Al-Anbiya, ayat 16-20
     Al-Anbiya, ayat 21-23
     Al-Anbiya, ayat 24-25
     Al-Anbiya, ayat 26-29
     Al-Anbiya, ayat 30-33
     Al-Anbiya, ayat 34-35
     Al-Anbiya, ayat 36-37
     Al-Anbiya, ayat 38-40
     Al-Anbiya, ayat 41-43
     Al-Anbiya, ayat 44-47
     Al-Anbiya, ayat 48-50
     Al-Anbiya, ayat 51-56
     Al-Anbiya, ayat 57-63
     Al-Anbiya, ayat 64-67
     Al-Anbiya, ayat 68-70
     Al-Anbiya, ayat 71-75
     Al-Anbiya, ayat 76-77
     Al-Anbiya, ayat 78-82
     Al-Anbiya, ayat 83-84
     Al-Anbiya, ayat 85-86
     Al-Anbiya, ayat 87-88
     Al-Anbiya, ayat 89-90
     Al-Anbiya, ayat 91
     Al-Anbiya, ayat 92-94
     Al-Anbiya, ayat 95-97
     Al-Anbiya, ayat 98-103
     Al-Anbiya, ayat 104
     Al-Anbiya, ayat 105-107
     Al-Anbiya, ayat 108-112
22. SURAT AL-HAJJ
     Al-Hajj, ayat 1-2
     Al-Hajj, ayat 3-4
     Al-Hajj, ayat 5-7
     Al-Hajj, ayat 8-10
     Al-Hajj, ayat 11-13
     Al-Hajj, ayat 14
     Al Hajj, ayat 15-16
     Al-Hajj, ayat 17
     Al-Hajj, ayat 18
     Al-Hajj, ayat 19-22
     Al-Hajj, ayat 23-24
     Al-Hajj, ayat 25
     Al-Hajj, ayat 26-27
     Al-Hajj, ayat 28-29
     Al-Hajj, ayat 30-31
     Al-Hajj, ayat 32-33
     Al-Hajj, ayat 34-35
     Al-Hajj, ayat 36
     Al-Hajj, ayat 37
     Al-Hajj, ayat 38
     Al-Hajj, ayat 39-40
     Al-Hajj, ayat 41
     Al-Hajj, ayat 42-46
     Al-Hajj, ayat 47-48
     Al-Hajj, ayat 49-51
     Al-Hajj, ayat 52-54
     Al-Hajj, ayat 55-57
     Al-Hajj, ayat 58-60
     Al-Hajj, ayat 61-62
     Al-Hajj, ayat 63-66
     Al-Hajj, ayat 67-69
     Al-Hajj, ayat 70
     Al-Hajj, ayat 71-72
     Al-Hajj, ayat 73-74
     Al-Hajj, ayat 75-76
     Al-Hajj, ayat 77-78
23. SURAT AL MU’MINUN
     Al Mu’minun, ayat 1-11
     Al Mu’minun, ayat 12-16
     Al Mu’minun, ayat 17
     Al Mu’minun, ayat 18-22
     Al Mu’minun, ayat 23-25
     Al Mu’minun, ayat 26-30
     Al Mu’minun, ayat 31-41
     Al Mu’minun, ayat 42-44
     Al Mu’minun, ayat 45-49
     Al Mu’minun, ayat 50
     Al Mu’minun, ayat 51-56
     Al Mu’minun, ayat 57-61
     Al Mu’minun, ayat 62-67
     Al Mu’minun, ayat 68-75
     Al Mu’minun, ayat 76-83
     Al Mu’minun, ayat 84-90
     Al Mu’minun, ayat 91-92
     Al Mu’minun, ayat 93-98
     Al Mu’minun, ayat 99-100
     Al Mu’minun, ayat 101-104
     Al Mu’minun, ayat 105-107
     Al Mu’minun, ayat 108-111
     Al Mu’minun, ayat 112-116
     Al Mu’minun, ayat 117-118
24. SURAT AN-NUR
     An-Nur, ayat 1-2
     An-Nur, ayat 3
     An-Nur, ayat 4-5
     An-Nur, ayat 6-10
     An-Nur, ayat 11
     An-Nur, ayat 12-13
     An-Nur, ayat 14-15
     An-Nur, ayat 16-18
     An-Nur, ayat 19
     An-Nur, ayat 20-21
     An-Nur, ayat 22
     An-Nur, ayat 23-25
     An-Nur, ayat 26
     An-Nur, ayat 27-29
     An-Nur, Ayat 30
     An-Nur ayat 31
     An-Nur, ayat 32-34
     An-Nur, ayat 35
     An-Nur, ayat 36-38
     An-Nur, ayat 39-40
     An-Nur, ayat 41-42
     An-Nur, ayat 43-44
     An-Nur, ayat 45
     An-Nur, ayat 46
     An-Nur, ayat 47-52
     An-Nur, ayat 53-54
     An-Nur, ayat 55
     An-Nur, ayat 56-57
     An-Nur, ayat 58-60
     An-Nur, ayat 61
     An-Nur, ayat 62
     An-Nur, ayat 63
     An-Nur, ayat 64
25. SURAT AL-FURQAN
     Al-Furqan, ayat 1-2
     Al-Furqan, ayat 3
     Al-Furqan, ayat 4-6
     Al-Furqan, ayat 7-14
     Al-Furqan, ayat 15-16
     Al-Furqan, ayat 17-19
     Al-Furqan, ayat 20
     Al-Furqan, ayat 21-24
     Al-Furqan, ayat 25-29
     Al-Furqan, ayat 30-31
     Al-Furqan, ayat 32-34
     Al-Furqan, ayat 35-40
     Al-Furqan, ayat 41-44
     Al-Furqan, ayat 45-47
     Al-Furqan, ayat 48-50
     Al-Furqan, ayat 51-54
     Al-Furqan, ayat 55-60
     Al-Furqan, ayat 61-62
     Al-Furqan, ayat 63-67
     Al-Furqan, ayat 68-71
     Al-Furqan, ayat 72-74
     Al-Furqan, ayat 75-77
26. SURAT ASY-SYU'ARA'
     Asy-Syu'ara', ayat 1-9
     Asy-Syu'ara', ayat 10-22
     Asy-Syu'ara', ayat 23-28
     Asy-Syu'ara', ayat 29-37
     Asy-Syu'ara', ayat 38-48
     Asy-Syu'ara', ayat 49-51
     Asy-Syu'ara’ ayat 52-59
     Asy-Syu'ara', ayat 60-68
     Asy-Syu'ara', ayat 69-77
     Asy-Syu'ara', ayat 78-82
     Asy-Syu'ara', ayat 83-89
     Asy-Syu'ara', ayat 90-104
     Asy-Syu'ara', ayat 105-110
     Asy-Syu'ara', ayat 111-115
     Asy-Syu'ara', ayat 116-122
     Asy-Syu'ara', ayat 123-135
     Asy-Syu'ara', ayat 136-140
     Asy-Syu'ara', ayat 141-145
     Asy-Syu'ara', ayat 146-152
     Asy-Syu'ara', ayat 153-159
     Asy-Syu'ara', ayat 160-164
     Asy-Syu'ara', ayat 165-175
     Asy-Syu'ara', ayat 176-180
     Asy-Syu'ara', ayat 181-184
     Asy-Syu'ara', ayat 185-191
     Asy-Syu'ara', ayat 192-195
     Asy-Syu'ara', ayat 196-199
     Asy-Syu'ara', ayat 200-209
     Asy-Syu'ara', ayat 210-212
     Asy-Syu'ara', ayat 213-220
     Asy-Syu'ara', ayat 221-227
27. SURAT AN-NAML
     An-Naml, ayat 1-6
     An-Naml, ayat 7-14
     An-Naml, ayat 15-19
     An-Naml, ayat 20-21
     An-Naml, ayat 22 – 26
     An-Naml, ayat 27-31
     An-Naml, ayat 32-35
     An-Naml, ayat 36-37
     An-Naml, ayat 38-40
     An-Naml, ayat 41-44
     An-Naml, ayat 45-47
     An-Naml, ayat 48-53
     An-Naml, ayat 54-58
     An-Naml, ayat 59
     An-Naml, ayat 60
     An-Naml, ayat 61
     An-Naml, ayat 62
     An-Naml, ayat 63
     An-Naml, ayat 64
     An-Naml, ayat 65-66
     An-Naml, ayat 67-70
     An-Naml, ayat 71-75
     An-Naml, ayat 76-81
     An-Naml, ayat 82
     An-Naml, ayat 83-86
     An-Naml, ayat 87-90
     An-Naml, ayat 91-93
28. SURAT AL-QASHASH
     Al-Qashash, 1-6
     Al-Qashash, ayat 7-9
     Al-Qashash, ayat 10-13
     Al-Qashash, ayat 14-17
     Al-Qashash, ayat 18-19
     Al-Qashash, ayat 20
     Al-Qashash, ayat 21-24
     Al-Qashash, ayat 25-28
     Al-Qashash, ayat 29-32
     Al-Qashash, ayat 33-35
     Al-Qashash, ayat 36-37
     Al-Qashash, ayat 38-42
     Al-Qashash, ayat 43
     Al-Qashash, ayat 44-47
     Al-Qashash, ayat 48-51
     Al-Qashash, ayat 52-55
     Al-Qashash, ayat 56-57
     Al-Qashash, ayat 58-59
     Al-Qashash, ayat 60-61
     Al-Qashash, ayat 62-67
     Al-Qashash, ayat 68-70
     Al-Qashash, ayat 71-73
     Al-Qashash, ayat 74-75
     Al-Qashash, ayat 76-77
     Al-Qashash, ayat 78
     Al-Qashash, ayat 79-80
     Al-Qashash, ayat 81-82
     Al-Qashash, ayat 83-84
     Al-Qashash, ayat 85-88
29. SURAT AL-'ANKABUT
     Al-'Ankabut, ayat 1-4
     Al-'Ankabut, ayat 5-7
     Al-'Ankabut, ayat 8-9
     Al-'Ankabut, ayat 10-11
     Al-'Ankabut, ayat 12-13
     Al-'Ankabut, ayat 14-15
     Al-'Ankabut, ayat 16-18
     Al-'Ankabut, ayat 19-23
     Al-'Ankabut, ayat 24-25
     Al-'Ankabut, ayat 26-27
     Al-'Ankabut, ayat 28-30
     Al-'Ankabut, ayat 31-35
     Al-'Ankabut, ayat 36-37
     Al-'Ankabut, ayat 38-40
     Al-'Ankabut, ayat 41-43
     Al-'Ankabut, ayat 44
     Al-'Ankabut, ayat 45
     Al-'Ankabut, ayat 46
     Al-'Ankabut, ayat 47-49
     Al-'Ankabut, ayat 50-52
     Al-'Ankabut, ayat 53-55
     Al-'Ankabut, ayat 56-60
     Al-'Ankabut, ayat 61-63
     Al-'Ankabut, ayat 64-66
     Al-'Ankabut, ayat 67-69
30. SURAT AR-RUM
     Ar-Rum, ayat 1-7
     Ar-Rum, ayat 8-10
     Ar-Rum, ayat 11-16
     Ar-Rum, ayat 17-19
     Ar-Rum, ayat 20-21
     Ar-Rum, ayat 22-23
     Ar-Rum, ayat 24-25
     Ar-Rum, ayat 26-27
     Ar-Rum, ayat 28-29
     Ar-Rum, ayat 30-32
     Ar-Rum, ayat 33-37
     Ar-Rum, ayat 38-40
     Ar-Rum, ayat 41-42
     Ar-Rum, ayat 43-45
     Ar-Rum, ayat 46-47
     Ar-Rum, ayat 48-51
     Ar-Rum, ayat 52-53
     Ar-Rum, ayat 54
     Ar-Rum, ayat 55-57
     Ar-Rum, ayat 58-60
          Riwayat yang Menjelaskan Keutamaan Surat Ar-Rum dan Anjuran Membacanya di Waktu Subuh
31. SURAT LUQMAN
     Luqman, ayat 1-5
     Luqman, ayat 6-7
     Luqman, ayat 8-9
     Luqman, ayat 10-11
     Luqman, ayat 12
     Luqman, ayat 13-15
     Luqman, ayat 16-19
          Sebuah Pasal tentang Rendah Diri dan Tidak Ingin Terkenal
          Bab Hadis-Hadis yang Membahas tentang Syuhrah (ketenaran)
          Sebuah Pasal tentang Akhlak yang Baik
          Sebuah Pasal mengenai Celaan terhadap Takabur
          Sebuah Pasal tentang Sikap Angkuh
     Luqman, ayat 20-21
     Luqman, ayat 22-24
     Luqman, ayat 25-26
     Luqman, ayat 27-28
     Luqman, ayat 29-30
     Luqman, ayat 31-32
     Luqman, ayat 33
     Luqman, ayat 34
32. SURAT AS-SAJDAH
     As-Sajdah, ayat 1-3
     As-Sajdah, ayat 4-6
     As-Sajdah, ayat 7-9
     As-Sajdah, ayat 10-11
     As-Sajdah, ayat 12-14
     As-Sajdah, ayat 15-17
     As-Sajdah, ayat 18-22
     As-Sajdah, ayat 23-25
     As-Sajdah, ayat 26-27
     As-Sajdah, ayat 28-30
33. SURAT AL-AHZAB
     Al-Ahzab, ayat 1-3
     Al-Ahzab, ayat 4-5
     Al-Ahzab, ayat 6
     Al-Ahzab, ayat 7-8
     Al-Ahzab, ayat 9-10
     Al-Ahzab, ayat 11-13
     Al-Ahzab, ayat 14-17
     Al-Ahzab, ayat 18-19
     Al-Ahzab, ayat 20
     Al-Ahzab, ayat 21-22
     Al-Ahzab, ayat 23-24
     Al-Ahzab, ayat 25
     Al-Ahzab, ayat 26-27
     Al-Ahzab, ayat 28-29
     Al-Ahzab, ayat 30
     Al-Ahzab, ayat 31
     Al-Ahzab, ayat 32-34
     Al-Ahzab, ayat 35
     Al-Ahzab, ayat 36
     Al-Ahzab, ayat 37
     Al-Ahzab, ayat 38
     Al-Ahzab, ayat 39-40
     Al-Ahzab, ayat 41-44
     Al-Ahzab, ayat 45-48
     Al-Ahzab, ayat 49
     Al-Ahzab, ayat 50
     Al-Ahzab, ayat 51
     Al-Ahzab, ayat 52
     Al-Ahzab, ayat 53-54
     Al-Ahzab, ayat 55
     Al-Ahzab, ayat 56
     Al-Ahzab, ayat 57-58
     Al-Ahzab, ayat 59-62
     Al-Ahzab, ayat 63-68
     Al-Ahzab, ayat 69
     Al-Ahzab, ayat 70-71
     Al-Ahzab, ayat 72-73
34. SURAT SABA
     Saba, ayat 1-2
     Saba, ayat 3-6
     Saba, ayat 7-9
     Saba, ayat 10-11
     Saba, ayat 12-13
     Saba, ayat 14
     Saba, ayat 15-17
     Saba, ayat 18-19
     Saba, ayat 20-21
     Saba, ayat 22-23
     Saba, ayat 24-27
     Saba, ayat 28-30
     Saba, ayat 31-33
     Saba, ayat 34-39
     Saba, ayat 40-42
     Saba, ayat 43-45
     Saba, ayat 46
     Saba, ayat 47-50
     Saba, ayat 51-54
35. SURAT FATHIR
     Fathir, ayat 1
     Fathir, ayat 2
     Fathir, ayat 3
     Fathir, ayat 4-6
     Fathir, ayat 7-8
     Fathir, ayat 9-11
     Fathir, ayat 12
     Fathir, ayat 13-14
     Fathir, ayat 15-18
     Fathir, ayat 19-26
     Fathir, ayat 27-28
     Fathir, ayat 29-30
     Fathir, ayat 31
     Fathir, ayat 32
     Fathir, ayat 33-35
     Fathir, ayat 36-37
     Fathir, ayat 38-39
     Fathir, ayat 40-41
     Fathir, ayat 42-43
     Fathir, ayat 44-45
36. SURAT YASIN
     Yasin, ayat 1-7
     Yasin, ayat 8-12
     Yasin, ayat 13-17
     Yasin, ayat 18-19
     Yasin, ayat 20-21
     Yasin, ayat 22-25
     Yasin, ayat 26-29
     Yasin, ayat 30-32
     Yasin, ayat 33-36
     Yasin, ayat 37-40
     Yasin, ayat 41-44
     Yasin, ayat 45-47
     Yasin, ayat 48-50
     Yasin, ayat 51-54
     Yasin, ayat 55-58
     Yasin, ayat 59-62
     Yasin, ayat 63-67
     Yasin, ayat 68-70
     Yasin, ayat 71-73
     Yasin, ayat 74-76
     Yasin, ayat 77-80
     Yasin, ayat 81-83
37. SURAT ASH -SHAFFAT
     Ash-Shaffat, ayat 1-5
     As-Safat, ayat 6-10
     Ash-Shaffat, ayat 11-19
     Ash-Shaffat, ayat 20-26
     Ash-Shaffat, ayat 27-37
     Ash-Shaffat, ayat 38-49
     Ash-Shaffat, ayat 50-61
     Ash-Shaffat, ayat 62-70
     Ash-Shaffat, ayat 71-74
     Ash-Shaffat, ayat 75-82
     Ash-Shaffat, ayat 83-87
     Ash-Shaffat, ayat 88-98
     Ash-Shaffat, ayat 99-113
     Ash-Shaffat, ayat 114-122
     Ash-Shaffat, ayat 123-132
     Ash-Shaffat, ayat 133-138
     Ash-Shaffat, ayat 139-148
     Ash-Shaffat, ayat 149-160
     Ash-Shaffat, ayat 161-170
     Ash-Shaffat, ayat 171-179
     Ash-Shaffat, ayat 180-182
38. SURAT SHAD
     Shad, ayat 1-3
     Shad, ayat 4-11
     Shad, ayat 12-17
     Shad, ayat 17-20
     Shad, ayat 21-25
     Shad, ayat 26
     Shad, ayat 27-29
     Shad, ayat 30-33
     Shad, ayat 34-40
     Shad, Ayat 41-44
     Shad, Ayat 45-49
     Shad, Ayat 49-54
     Shad, Ayat 55-64
     Shad, ayat 65-70
     Shad, ayat 71-85
     Shad, ayat 86-88
39. SURAT AZ-ZUMAR
     Az-Zumar, ayat 1-4
     Az-Zumar, ayat 5-6
     Az-Zumar, ayat 7-8
     Az-Zumar, ayat 9
     Az-Zumar, ayat 10-12
     Az-Zumar ayat 13-16
     Az-Zumar, ayat 17-18
     Az-Zumar, ayat 19-20
     Az-Zumar, ayat 21-22
     Az-Zumar, ayat 23
     Az-Zumar, ayat 24-26
     Az-Zumar, ayat 27-31
     Az-Zumar, ayat 32-35
     Az-Zumar, ayat 36-40
     Az-Zumar, ayat 41-42
     Az-Zumar, ayat 43-45
     Az-Zumar, ayat 46-48
     Az-Zumar, ayat 49-52
     Az-Zumar, ayat 53-59
     Az-Zumar, ayat 60-61
     Az-Zumar, ayat 62-66
     Az-Zumar, ayat 67
     Az-Zumar, ayat 68-70
     Az-Zumar, ayat 71-72
     Az-Zumar, ayat 73-74
     Az-Zumar, ayat 75
40. SURAT AL-MU’MIN
     Al-Mu’min, ayat 1-3
     Al-Mu’min, ayat 4-6
     Al-Mu’min, ayat 7-9
     Al-Mu’min, ayat 10-14
     Al-Mu’min, ayat 15-17
     Al-Mu’min, ayat 18-20
     Al-Mu’min, ayat 21-22
     Al-Mu’min, ayat 23-27
     Al-Mu’min, ayat 28-29
     Al-Mu’min, ayat 30-35
     Al-Mu’min, ayat 36-37
     Al-Mu’min, ayat 38-40
     Al-Mu’min, ayat 41-46
     Al-Mu’min, ayat 47-50
     Al-Mu’min, ayat 51-56
     Al-Mu’min, ayat 57-59
     Al-Mu’min, ayat 60
     Al-Mu’min, ayat 61-65
     Al-Mu’min, ayat 66-68
     Al-Mu’min, ayat 69-76
     Al-Mu’min, ayat 77-78
     Al-Mu’min, ayat 79-81
     Al-Mu’min, ayat 82-85
41. SURAT FUSHSHILAT 
     Fushshilat, ayat 1-5
     Fushshilat, ayat 6-8
     Fushshilat, ayat 9-12
     Fushshilat, ayat 13-18
     Fushshilat, ayat 19-24
     Fushshilat, ayat 25-29
     Fushshilat, ayat 30-32
     Fushshilat, ayat 33-36
     Fushshilat, ayat 37-39
     Fushshilat, ayat 40-43
     Fushshilat, ayat 44-45
     Fushshilat, ayat 46
     Fushshilat, ayat 47-48
     Fushshilat, ayat 49-51
     Fushshilat, ayat 52-54
42. SURAT ASY-SYURA
     Asy-Syura, ayat 1-6
     Asy-Syura, ayat 7-8
     Asy-Syura, ayat 9-12
     Asy-Syura, ayat 13-14
     Asy-Syura, ayat 15
     Asy-Syura, ayat 16-18
     Asy-Syura, ayat 19-22
     Asy-Syura, ayat 23-24
     Asy-Syura, ayat 25-28
     Asy-Syura, ayat 29-31
     Asy-Syura, ayat 32-35
     Asy-Syura, ayat 36-39
     Asy-Syura, ayat 40-43
     Asy-Syura, ayat 44-46
     Asy-Syura, ayat 47-48
     Asy-Syura, ayat 49-50
     Asy-Syura, ayat 51-53
43. SURAT AZ-ZUKHRUF
     Az-Zukhruf, ayat 1-8
     Az-Zukhruf, ayat 9-14
          Hadis-hadis yang menerangkan tentang doa di saat hendak menaiki kendaraan
     Az-Zukhruf, ayat 15-20
     Az-Zukhruf, ayat 21-25
     Az-Zukhruf, ayat 26-35
     Az-Zukhruf, ayat 36-45
     Az-Zukhruf, ayat 46-50
     Az-Zukhruf, ayat 51-56
     Az-Zukhruf, ayat 57-65
     Az-Zukhruf, ayat 66-73
     Az-Zukhruf, ayat 74-80
     Az-Zukhruf, ayat 81-89
44. SURAT AD-DUKHAN
     Ad-Dukhan, ayat 1-8
     Ad-Dukhan, ayat 9-16
     Ad-Dukhan, ayat 17-33
     Ad-Dukhan Ayat 34-37
     Ad-Dukhan, ayat 38-42
     Ad-Dukhan, ayat 43-50
     Ad-Dukhan, ayat 51-59
45. SURAT AL-JATSIYAH
     Al-Jatsiyah, ayat 1-5
     Al-Jatsiyah, ayat 6-11
     Al-Jatsiyah, ayat 12-15
     Al-Jatsiyah, ayat 16-20
     Al-Jatsiyah, ayat 21-23
     Al-Jatsiyah, ayat 24-26
     Al-Jatsiyah, ayat 27-29
     Al-Jatsiyah, ayat 30-37
46. SURAT AL-AHQAF
     Al-Ahqaf, ayat 1-6
     Al-Ahqaf, ayat 7-9
     Al-Ahqaf, ayat 10-14
     Al-Ahqaf, ayat 15-16
     Al-Ahqaf, ayat 17-20
     Al-Ahqaf, ayat 21-25
     Al-Ahqaf, ayat 26-28
     Al-Ahqaf, ayat 29-32
     Al-Ahqaf, ayat 33-35
47. SURAT MUHAMMAD
     Muhammad, ayat 1-3
     Muhammad, ayat 4-9
     Muhammad, ayat 10-13
     Muhammad, ayat 14-15
     Muhammad, ayat 16-19
     Muhammad, ayat 20-23
     Muhammad, ayat 24-28
     Muhammad, ayat 29-31
     Muhammad, ayat 32-35
     Muhammad, ayat 36-38
48. SURAT AL-FATH
     Al-Fath, ayat 1-3
     Al-Fath, ayat 4-7
     Al-Fath, ayat 8-10
     Al-Fath, ayat 11-14
     Al-Fath, ayat 15
     Al-Fath, ayat 16-17
     Al-Fath, ayat 18-19
     Al-Fath, ayat 20-24
     Al-Fath, ayat 25-26
     Al-Fath, ayat 27-28
     Al-Fath, ayat 29
49. SURAT AL-HUJURAT
     Al-Hujurat, ayat 1-3
     Al-Hujurat, ayat 4-5
     Al-Hujurat, ayat 6-8
     Al-Hujurat, ayat 9-10
     Al-Hujurat, ayat 11
     Al-Hujurat, ayat 12
     Al-Hujurat, ayat 13
     Al-Hujurat, ayat 14-18
50. SURAT QAF
     Qaf, ayat 1-5
     Qaf, ayat 6-11
     Qaf, ayat 12-15
     Qaf, ayat 16-22
     Qaf, ayat 23-29
     Qaf, ayat 30-35
     Qaf, ayat 36-40
     Qaf, ayat 41-45
51. SURAT ADZ-DZARIYAT
     Adz-Dzariyat, ayat 1-14
     Adz-Dzariyat, ayat 15-23
     Adz-Dzariyat, ayat 24-30
     Adz-Dzariyat, ayat 31-37
     Adz-Dzariyat, ayat 38-46
     Adz-Dzariyat, ayat 47-51
     Adz-Dzariyat, ayat 52-60
52. SURAT ATH-THUR
     Ath-Thur, ayat 1-16
     Ath-Thur, ayat 17-20
     Ath-Thur, ayat 21-28
     Ath-Thur, ayat 29-34
     Ath-Thur, ayat 35-43
     Ath-Thur, ayat 44-49
53. SURAT AN-NAJM
     An-Najm, ayat 1-4
     An-Najm, ayat 5-18
     An-Najm, ayat 19-26
     An-Najm, ayat 27-30
     An-Najm, ayat 31-32
     An-Najm, ayat 33-41
     An-Najm, ayat 42-55
     An-Najm, ayat 56-62
54. SURAT AL-QAMAR
     Al-Qamar, ayat 1-5
     Al-Qamar, ayat 6-8
     Al-Qamar, ayat 9-17
     Al-Qamar, ayat 18-22
     Al-Qamar, ayat 23-32
     Al-Qamar, ayat 33-40
     Al-Qamar, ayat 41-46
     Al-Qamar, ayat 47-55
55. SURAT AR-RAHMAN
     Ar-Rahman, ayat 1-13
     Ar-Rahman, ayat 14-25
     Ar-Rahman, ayat 26-30
     Ar-Rahman, ayat 31-36
     Ar-Rahman, ayat 37-45
     Ar-Rahman, ayat 46-53
     Ar-Rahman, ayat 54-61
     Ar-Rahman, ayat 62-78
56. SURAT AL-WAQI'AH
     Al-Waqi'ah, ayat 1-12
     Al-Waqi'ah, ayat 13-26
     Al-Waqi'ah, ayat 27-40
     Al-Waqi'ah, ayat 41-56
     Al-Waqi'ah, ayat 57-62
     Al-Waqi'ah, ayat 63-74
     Al-Waqi'ah, ayat 75-82
     Al-Waqi'ah, ayat 83-87
     Al-Waqi'ah, ayat 88-96
57. SURAT AL-HADID
     Al-Hadid, ayat 1-3
     Al-Hadid, ayat 4-6
     Al-Hadid, ayat 7-11
     Al-Hadid, ayat 12-15
     Al-Hadid, ayat 16-17
     Al-Hadid, ayat 18-19
     Al-Hadid, ayat 20-21
     Al-Hadid, ayat 22-24
     Al-Hadid, ayat 25
     Al-Hadid, ayat 26-27
     Al-Hadid, ayat 28-29
58.SURAT AL-MUJADILAH
     Al-Mujadilah, ayat 1
     Al-Mujadilah, ayat 2-4
     Al-Mujadilah, ayat 5-7
     Al-Mujadilah, ayat 8-10
     Al-Mujadilah, ayat 11
     Al-Mujadilah, ayat 12-13
     Al-Mujadilah, ayat 14-19
     Al-Mujadilah, ayat 20-22
59. SURAT AL-HASYR
     Al-Hasyr, ayat 1-5
     Al-Hasyr, ayat 6-7
     Al-Hasyr, ayat 8-10
     Al-Hasyr, ayat 11-17
     Al-Hasyr, ayat 18-20
     Al-Hasyr, ayat 21-24
60. SURAT AL-MUMTAHANAH
     Al-Mumtahanah, ayat 1-3
     Al-Mumtahanah, ayat 4-6
     Al-Mumtahanah, ayat 7-9
     Al-Mumtahanah, ayat 10-11
     Al-Mumtahanah, ayat 12
     Al-Mumtahanah, ayat 13
61. SURAT ASH-SHAFF
     Ash-Shaff, ayat 1-4
     Ash-Shaff, ayat 5-6
     Ash-Shaff, ayat 7-9
     Ash-Shaff, ayat 10-13
     Ash-Shaff, ayat 14
62. SURAT AL-JUMU'AH
     Al-Jumu'ah, ayat 1-4
     Al-Jumu'ah, ayat 5-8
     Al-Jumu'ah, ayat 9-10
     Al-Jumu'ah, ayat 11
63. SURAT AL-MUNAFIQUN
     Al-Munafiqun, ayat 1-4
     Al-Munafiqun, ayat 5-8
     Al-Munafiqun, ayat 9-11
64. SURAT AT-TAGHABUN
     At-Taghabun, ayat 1-4
     At-Taghabun, ayat 5-6
     At-Taghabun, ayat 7-10
     At-Taghabun, ayat 11-13
     At-Taghabun, ayat 14-18
65. SURAT ATH-THALAQ
     Ath-Thalaq, ayat 1
     Ath-Thalaq, ayat 2-3
     Ath-Thalaq, ayat 4-5
     Ath-Thalaq, ayat 6-7
     Ath-Thalaq, ayat 8-11
     Ath-Thalaq, ayat 12
66. SURAT AT-TAHRIM
     At-Tahrim, ayat 1-5
     At-Tahrim, ayat 6-8
     At-Tahrim, ayat 9-10
     At-Tahrim, ayat 11-12
67. SURAT AL-MULK
     Al-Mulk, ayat 1-5
     Al-Mulk, ayat 6-11
     Al-Mulk, ayat 12-15
     Al-Mulk, ayat 16-19
     Al-Mulk, ayat 20-27
     Al-Mulk, ayat 28-30
68. SURAT AL-QALAM
     Al-Qalam, ayat 1-7
     Al-Qalam, ayat 8-16
     Al-Qalam, ayat 17-33
     Al-Qalam, ayat 34-41
     Al-Qalam, ayat 42-47
     Al-Qalam, ayat 48-52
69. SURAT AL-HAQQAH
     Al-Haqqah, ayat 1-12
     Al-Haqqah, ayat 13-18
     Al-Haqqah, ayat 19-24
     Al-Haqqah, ayat 25-37
     Al-Haqqah, ayat 38-43
     Al-Haqqah, ayat 44-52
70. SURAT AL-MA'ARIJ
     Al-Ma'arij, ayat 1-7
     Al-Ma'arij, ayat 8-18
     Al-Ma'arij, ayat 19-35
     Al-Ma'arij, ayat 36-44
71. SURAT NUH
     Nuh, ayat 1-4
     Nuh, ayat 5-20
     Nuh, ayat 21-24
     Nuh, ayat 25-28
72. SURAT AL-JIN
     Al-Jin, ayat 1-7
     Al-Jin, ayat 8-10
     Al-Jin, ayat 11-17
     Al-Jin, ayat 18-24
     Al-Jin, ayat 25-28
73. SURAT AL-MUZZAMMIL
     Al-Muzzammil, ayat 1-9
     Al-Muzzammil, ayat 10-18
     Al-Muzzammil, ayat 19-20
74. SURAT AL-MUDDATSTSIR
     Al-Muddatstsir, ayat 1-10
     Al-Muddatstsir, ayat 11-30
     Al-Muddatstsir, ayat 31-37
     Al-Muddatstsir, ayat 38-56
75. SURAT AL-QIYAMAH
     Al-Qiyamah, ayat 1-15
     Al-Qiyamah, ayat 16-25
     Al-Qiyamah, ayat 26-40
76. SURAT AL-INSAN
     Al-Insan, ayat 1-3
     Al-insan, ayat 4-12
     Al Insan, ayat 13-22
     Al-Insan, ayat 23-31
77. SURAT AL-MURSALAT
     Al-Mursalat, ayat 1-15
     Al-Mursalat, ayat 16-28
     Al-Mursalat, ayat 29-40
     Al-Mursalat, ayat 41-50
78. SURAT  AN-NABA
     An-Naba, ayat 1-16
     An-Naba, ayat 17-30
     An-Naba, ayat 31 -36
     An-Naba, ayat 37-40
79. SURAT AN-NAZI'AT
     An-Nazi'at, ayat 1-14
     An-Nazi'at, ayat 15-26
     An-Nazi'at, ayat 27-33
     An-Nazi'at, ayat 34-46
80. SURAT  'ABASA
     'Abasa, ayat 1-16
     'Abasa, ayat 17-32
     'Abasa, ayat 33-42
81. SURAT AT-TAKWIR
     At-Takwir, ayat 1-14
     At-Takwir, ayat 15-29
82. SURAT AL-INFITHAR
     Al-Infithar, ayat 1-12
     Al-Infithar, ayat 13-19
83. SURAT AL-MUTHAFFIFIN
     Al-Muthaffifin, ayat 1-6
     Al-Muthaffifin, ayat 7-17
     Al-Muthaffifin, ayat 18-28
     Al-Muthaffifin, ayat 29-36
84. SURAT AL-INSYIQAQ
     Al-Insyiqaq, ayat 1-15
     Al-Insyiqaq, ayat 16- 25
85. SURAT AL-BURUJ
     Al-Buruj,  ayat 1-10
     Al-Buruj, ayat 11-22
86. SURAT ATH-THARIQ
     Ath-Thariq, ayat 1-10
     Ath-Thariq, ayat 11-17
87. SURAT AL-A'LA
     Al-A'la, ayat 1-13
     Al-A'la, ayat 14-19
88. SURAT AL-GHASYIYAH
     Al-Ghasyiyah, ayat 1-7
     Al-Ghasyiyah, ayat 8-16
     Al-Ghasyiyah, ayat 17-26
89. SURAT AL-FAJR
     Al-Fajr, ayat 1-14
     Al-Fajr, ayat 15-20
     Al-Fajr, ayat 21-30
90. SURAT AL-BALAD
     Al-Balad, ayat 1-10
     Al-Balad, ayat 11-20
91. SURAT ASY-SYAMS
     Asy-Syams, ayat 1-10
     Asy-Syams, ayat 11-15
92. SURAT AL-LAIL
     Al-Lail, ayat 1-11
     Al-Lail, ayat 12-21
93. SURAT ADH-DHUHA
     Adh-Dhuha, ayat 1-11
94. SURAT ALAM NASYRAH
     Alam Nasyrah, ayat 1-8
95. SURAT AT-TIN
     At-Tin, ayat 1-8
96. SURAT AL-'ALAQ
     Al-'Alaq, ayat 1-5
     Al-'Alaq, ayat 6-19
97. SURAT AL-QADAR
     Al-Qadar, ayat 1-5
98. SURAT AL-BAYYINAH
     Al-Bayyinah, ayat 1-5
     Al-Bayyinah, ayat 6-8
99. SURAT AZ-ZALZALAH
     Az-Zalzalah, ayat 1-8
100. SURAT AL-'ADIYAT
     Al-'Adiyat, ayat 1-11
101. SURAT AL-QARI'AH
     Al-Qari'ah, ayat 1-11
102. SURAT AT-TAKATSUR
     At-Takatsur, ayat 1-8
103. SURAT AL-'ASR
     Al-'Asr, ayat 1-3
104. SURAT AL-HUMAZAH
     Al-Humazah, ayat 1-9
105. SURAT AL-FlL
     Al-Fil, ayat 1-5
106. SURAT QURAISY
     Quraisy, ayat 1-4
107. SURAT AL-MA'UN
     Al-Ma'un, ayat 1-7
108. SURAT AL-KAUTSAR
     Al-Kautsar, ayat 1-3
109. SURAT AL-KAFIRUN
     Al-Kafirun, ayat 1-6
110. SURAT AN-NASR
     An-Nasr, ayat 1-3
111. SURAT AL-LAHAB
     Al-Lahab, ayat 1-5
112. TAFSIR SURAT AL-IKHLAS
     Latar Belakang Turunnya Surat dan Keutamaannya
     Al-Ikhlas, ayat 1-4
PENDAHULUAN TAFSIR AL-FALAQ DAN ANNAS
113. SURAT AL-FALAQ
     Al-Falaq, ayat 1-5
114. SURAT AN-NAS
     An-Nas, ayat 1-6