Pencarian Kata dalam Al-Qur'an

Hasil Pencarian : وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
Q.S. Ash Shaaffat.27
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan. (Q.S. 37 - 27)
Q.S. Ath Thuur.25
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. (Q.S. 52 - 25)