Kamus Al-Qur'an

orang yang berdosa (1)
berdosa (1)
lain (10)
dua orang lain (1)
yang lain (1)
(golongan) yang lain (8)
memegang (1)
mereka mengambil (1)
pada akhirnya (1)
Adam (13)
Adam (2)
telinga (3)
telinga (1)
telinga kami (1)
telinga mereka (1)
telinga mereka (6)
aku telah memaklumkan kepadamu (1)
memberi izin (3)
kami nyatakan kepada Engaku (1)
(mereka) menyakiti (1)