Hasil Pencarian Index Al-Qur'an

Q.S. Adh Dhuhaa.3
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. (Q.S. 93.3)