Hasil Pencarian Index Al-Qur'an

Q.S. 'Abasa.33
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), (Q.S. 80.33)