Tokoh-Tokoh Islam

NAMA KALANGAN LAHIR WAFAT
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
12 AH/634 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~35 AH/655 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~16 AH (Kufa)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
3 AH/625 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~42 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~9 AH (Medinah)
~129 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
()
7 AH (Khybar)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
4 AH/626 CE or 12 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
12 AH/634 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~50 AH/670 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~40 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~20 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~20 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~20 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~30 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~30 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~20 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~50 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~20 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~50 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
4 AH/626 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
4 AH/626 CE (Hijaz)