Tokoh-Tokoh Islam

NAMA KALANGAN LAHIR WAFAT
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
before 60 BH (Abyssinia)
11 AH or later (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~30 AH (est.) (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~30 AH/650 CE (Egypt)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Sarat)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
17 AH/638 CE (Basra)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~28 AH/ 648 CE (Cyprus)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~30 AH/650 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
()
~68 AH (Kufa)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
14 AH/636 CE (Persia)
Sahabat (رضي الله عنه)
3 AH/625 CE (Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~34 AH/655 CE (Basrah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~13-20 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
18 AH/639 CE (Amawwas, Palestine)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
9 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~30 AH/650 CE (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
after 65 AH (Kufah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
65 AH/685 CE (Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(HIjaz)
~65 AH (Basra)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
34 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Ta'if)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~22 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~20 AH/646 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
()
74 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
18 AH/640 CE (Amawas, Jerusalem)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
12 AH/634 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah/Abyssinia)
~30 AH/650 CE (Hims)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Yemen)
~7 BH/615 CE (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia)
73 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia or Medina)
83 AH/701 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah or Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)