Tokoh-Tokoh Islam

NAMA KALANGAN LAHIR WAFAT
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
3 AH/ 625 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~34 AH/655 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
33 AH/653 CE (al-Jurf, Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
33 BH/590 CE (Makkah)
~60 AH/680 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(al-Ta'if)
50 AH/670 CE or 53 AH (Kufa)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
~46 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
10 AH/631 CE (Makkah)
37 AH/658 CE or 83 AH (Egypt)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~81 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~34 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~58 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
~59 BH/564 CE (Makkah)
14 AH/636 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
5 AH/627 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
14 AH/636 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
2 AH/624 CE (Safra, Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
12 AH/633 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Rome)
38 AH or 73 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
2 AH/624 CE (al-Safra, Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia)
~36 AH (Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia)
~20 AH (Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(HIjaz)
~58 AH/677 CE (Cario)
Sahabat (رضي الله عنه)
(al-Ta'if)
~9 AH (al-Ta'if)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
8 AH/630 CE (Hunain)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
63 AH/681 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
13 AH/634 CE (Ajnadin, Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
41 AH/661 CE (Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~50 AH or earlier ()