Tokoh-Tokoh Islam

NAMA KALANGAN LAHIR WAFAT
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
4 AH/625 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
25 BH/598 CE (Makkah)
2 AH/624 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
43 AH/663 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
~71 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
1 AH/624 CE (Medina)
73 AH (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~58 AH/677 CE (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~1 AH (Abyssinia)
~80 AH/699 CE (Madina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~12 AH/633 CE (Ta'if)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
12 AH/634 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
4 AH/626 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
60 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
12 AH/633 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~36-40 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
63 BH/560 CE (Makkah)
~31 AH/650 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
14 AH/636 CE or 20 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~48 AH/671 CE (Damascus, Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
12 or 13 AH/634 CE (Dhul Hijja (Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
12 AH/633 CE (Hijaz)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
3 AH/624 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~30 BH (Makkah)
30 AH/ 650 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
53 AH/673 CE (Basra)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~57 AH (Samarqand)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(as-Surat)
54 AH/663 CE (Hims)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
12 AH/634 CE (Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
2 BH/620 CE (Makkah)
66 AH/685 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
18 AH/639 CE (Amawas, Jerusalem)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
44 AH/667 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia)
(Madina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
8 AH/629 CE (al-Ta'if)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Abyssinia)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
12 AH/634 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~37 AH/658 CE (Kufa)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medina)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
13 AH/634 CE (Ajnadin, Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
3 AH/625 CE (Hijaz, Uhud)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Nejd)
37 AH (Kufa)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~14 AH/635 CE (Syria)