Tokoh-Tokoh Islam

NAMA KALANGAN LAHIR WAFAT
Sahabat (رضي الله عنه)
70 BH/556 CE (Makkah)
3 BH/619 CE (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~25 BH (est.) (Makkah)
55 AH or ~22 AH/648 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
9 BH/614 CE (Makkah)
57 AH/678 CE (17 Ramadan) (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
14 BH/606 CE (Makkah)
41 AH or 45 AH/665 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
26 BH/597 CE (Makkah)
4 AH/626 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~25 BH (Makkah)
62 AH/680 CE or 59 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
30 BH/593 CE (Makkah)
20 AH/646 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
~12 BH/608 CE (Medinah)
50-56 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
34 BH/ 589 CE (Makkah)
42-44 AH/666 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
13 BH/610 CE (Medinah)
36/52 AH/670 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
20 BH/594 CE (Makkah)
61 AH or 38 AH (Saraf/Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Egypt)
15-16 AH/637 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
16 BH/605 CE (Makkah)
11 AH/632 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Najd)
24 AH /646 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~40 AH (Damascus, Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
27 BH (Makkah)
73 AH/692 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
~30 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
65 BH (est.) (Makkah)
4 AH/626 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
~63 AH/683 CE (Damascus, Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
~50 BH (est.) (Makkah)
18 AH/640 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Medinah)
34 AH/655 CE (Syria)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Egypt)
(Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
7 BH/615 CE (Makkah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
7 AH (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
37 BH (est.) (Sarat)
~6 AH/628 CE (Medina)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
66 AH (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Madinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
9 AH/631 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Makkah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
(Hijaz)
()
Sahabat (رضي الله عنه)
25 BH/596 CE (Makkah)
8 AH/629 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
5 AH (Medinah)
63 AH/ 682 CE (Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
7 AH (Medinah)
(Medinah)
Sahabat (رضي الله عنه)
57 BH/566 CE (approx) (Makkah)
32 AH/653 CE (Medinah)