Biografi 'Abdur Rahman Ibn 'Awf

Nama'Abdur Rahman Ibn 'Awf - [Abu Muhammad]
عبد الرحمن بن عوف
Nama Lengkap'Abd ar-Rahman bin 'Awf b. 'Abd 'Awf b. 'Abd b. al-Harith b. Zuhrah b. Kilab b. Murrah b. Ka'b
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran~43 BH/580 CE (est.) (Makkah)
Wafat32 AH/654 CE (Medianh)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi