Biografi Zubayr ibn al-Awwam

NamaZubayr ibn al-Awwam - [Abu 'Abdullah]
الزبير بن العوام بن خويلد
Nama LengkapZubayr ibn al-'Awwam bin Khuwaylid bin Asad bin 'Abdul-'Uzza bin Quasyy bin Kilab b. Murrah
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran28 BH/596 CE (Makkah)
Wafat36 AH/656 CE (Medinah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi