Biografi Talha ibn 'Ubaidullah

NamaTalha ibn 'Ubaidullah - [Abu Muhammad]
طلحة بن عبيد الله
Nama LengkapTalha ibn 'Ubaidullah b. 'Uthman b. 'Amr b. Ka'b b. Sa'd b. Taym b. Murrah b. Ka'b b. Lu'ayy
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran28 BH/596 CE (Makkah)
Wafat36 AH/656 CE (Medinah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi