Biografi Ali ibn Abi Talib

NamaAli ibn Abi Talib - [Abu al-Hasan, Abu Turab]
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
Nama LengkapAli ibn Abī Tālib ibn 'Abd al-Muttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b. Kilab b. Murrah b. Ka'b
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran23 BH/600 CE (13 Rajab) (Makkah)
Wafat40 AH/661 CE (21 Ramadhan) (Kufa)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi