Biografi 'Abdullah bin Zayd

Nama'Abdullah bin Zayd - [Abu Muhammad]
عبد الله بن زيد بن ثعلبة
Nama Lengkap'Abdullah bin Zayd b. Tha'laba (b. 'Abdu Rabbihi) b. Zayd b. al-Harith b.al-Khazraj
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran(Medinah)
Wafat32 AH/654 CE (Madinah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi