Biografi Sa'd ibn Mua'dh

NamaSa'd ibn Mua'dh - [Abu 'Amr]
سعد بن معاذ بن النعمان
Nama LengkapSa'd ibn Mua'dh b. Nu'man b. Imru'l Qays b. Zayd. b. 'Abdul Ashhal b. Jusham b. al-Harith
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran(Medinah)
Wafat5 AH/627 CE (Medinah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi