Biografi Sa'd ibn 'Ubadah

NamaSa'd ibn 'Ubadah - [Abu Thabit, Abu Qays]
سعد بن عبادة بن دليم
Nama LengkapSa'd ibn 'Ubadah ibn Dulaim b. Haritha b. Abu Hazima b. Tha'laba b. Tarif b. al-Khazraj
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran(Medinah)
Wafat~13-20 AH (Syria)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi