Biografi 'Ammar ibn Yasir

Nama'Ammar ibn Yasir - [Abu al-Yaqzan]
عمار بن ياسر بن عامر
Nama Lengkap'Ammar ibn Yasir ibn 'Amir b. Malik b. Kanana b. Qays b. al-Husain al-Ansi
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran57 BH/566 CE (approx) (Makkah)
Wafat37 AH/657 CE (Siffin)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi