Biografi Khalid bin al-Walid

NamaKhalid bin al-Walid - [Abu Sulaiman, Saif Allah]
خالد بن الوليد بن المغيرة
Nama LengkapKhalid ibn al-Walid b. al-Mughirah b. 'Abdullah b. 'Umar b. Makhzum b. Yaqazah b. Murrah
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran30 BH/592 CE (Makkah)
Wafat21 AH/642 CE (Hims, Syria)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi