Biografi Hamza ibn 'Abd al-Muttalib

NamaHamza ibn 'Abd al-Muttalib - [Abu 'Umara, Abu Ya'la]
حمزة بن عبد المطلب أسد الله
Nama LengkapHamza ibn 'Abd al-Muttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b. Kilab b. Murrah b. Ka'b b. Lu'ayy
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran53 BH/ 570 CE (Makkah)
Wafat3 AH/ 625 CE (Hijaz, Uhud)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi