Biografi Anas bin Malik

NamaAnas bin Malik - [Abu Hamza]
أنس بن مالك بن النضر
Nama LengkapAnas bin Malik b. al-Nadr b. DamDam b. Zayd b. Haram b. Jundub b. 'Amir b. Ghanm b. 'Ady b al-Najjar
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran10 BH/613 CE (Medinah)
Wafat93 AH/712 CE (Basrah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi