Biografi ibn Umar

Namaibn Umar - [Abu 'Abdur Rahman]
عبد الله بن عمر بن الخطاب
Nama Lengkap'Abdullah ibn 'Umar bin Al-Khattab b. Nufayl b. 'Abdul-'Uzza b. Riyah b. 'Abdullah b. Qurt b. Razah
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran10 BH/613 CE (Makkah)
Wafat74 AH/693 CE (Makkah)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi