Biografi ibn Abbas

Namaibn Abbas - [Abu al-Abbas]
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
Nama Lengkap'Abdullah ibn al-'Abbas bin 'Abd al-Muttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b. Kilab b. Murrah
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran3 BH/619 CE (Makkah)
Wafat68 AH/687 CE (Ta'if)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi