Biografi ibn Mas'ud

Namaibn Mas'ud - [Abu 'Abdur Rahman]
عبد الله بن مسعود
Nama Lengkap'Abdullah ibn Mas'ud b. Ghafil b. Habib b. Shamkh b. Far b. Makhzum b. Sahilah b. Kahil b. al-Harith
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran(Makkah)
Wafat32 AH/ 652 CE (Medina/Kufa)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi