Biografi Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah

NamaAbu 'Ubaidah ibn al-Jarrah - [Abu 'Ubaidah]
أبو عبيدة بن الجراح
Nama Lengkap'Amir ibn 'Abdullah ibn al-Jarrah b. Hilal b. Uhaib b. Dabbah b. Al-Harith b. Fihr b. Malik
Nama Literatur Hadits
Kalangan / HubunganSahabat (رضي الله عنه)
Orang Tua /
Saudara
Kelahiran40 BH/584 CE (Makkah)
Wafat18 AH/640 CE ('Amawas, Palestine)
Kota
Suami/isteri
Anak
Guru
Murid/Dirawikan oleh
Biografi Singkat
Referensi