INFO HADITS

سنن أبي داود
[Sunan Abu Daud]
الطهارة - من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة
Thaharah - Wanita haid jika telah selesai maka tidak boleh meninggalkan shalat
Keterangan Hadits